NederlandsEnglish

Publicaties mr. L.J.A. Pieterse

2019

 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 153, 2019, p. 8996-8999
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van 'Cassatie' onder redactie van B.T.M. van der Wiel. Verschenen bij Wolters Kluwer 2019), WFR 2019/242, p. 1455-1461
 • L.J.A. Pieterse en R.O. IJsselmuiden, Geruisloze terugkeer uit de bv (Fed fiscale brochures), vierde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2019
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2019/2166, afl. 35, p. 2630-2640. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Omtrent kwaliteitsindicatoren van publicaties', in: P.J. Huisman, A.R. Neerhof & F.J. van Ommeren (red.), Verwacht met verband: ruimte, recht en wetenschap. Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma, 's-Gravenhage: Instituut voor Bouwrecht 2019, p. 141-148. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Vrije gedachten over promoveren' (Opinie), NTFR 2019/2353, p. 1-4
 • L.J.A. Pieterse, 'Fiscale lastposten', WFR 2019/184, p. 1124-1127
 • L.J.A. Pieterse, 'Saskia Stuivelingprijs voor prof. dr. J.L. van de Streek', WFR 2019/179, p. 1090-1092
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 152, 2019, p. 8930-8933
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2019/2020, Den Haag: Boom juridisch 2019
 • L.J.A. Pieterse, Over H.J. Hellema (1900-1982). Opstel aangeboden aan dr. E.B. Pechler en prof. mr. F.P.G. Pötgens op 2 juli 2019 te Amsterdam, Den Haag: Boom juridisch 2019. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Over Verburgs opus magnum', in: A.J.A. Stevens en J.L. van de Streek (red.), De toekomst van de vennootschapsbelasting, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 17-27. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, Omtrent verwijzing, Deventer: Wolters Kluwer 2019
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 151, 2019, p. 8862-8864
 • L.J.A. Pieterse, Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2019. Klik hier voor een boekbespreking
 • L.J.A. Pieterse, Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie, Deventer: Wolters Kluwer 2019
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2019. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2019
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 150, 2019, p. 8808-8811
 • L.J.A. Pieterse, 'Voorwoord', in: E.R. Koster, De vergeten Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. V

2018

 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 149, 2018, p. 8744-8747
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van 'Voor wie is de erfenis? Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel' onder redactie van Paul de Beer e.a.. Verschenen bij Van Gennep), WPNR 2018/7214, p. 842-846
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2018/1872, afl. 35, p. 2663-2671
 • L.J.A. Pieterse, 'De scriptie: fragmenten uit het archief', in: G.T.K. Meussen en J.J. van den Broek (red.), Formeel & formidabel (Niessen-bundel), Den Haag: Sdu Uitgevers 2018, p. 185-191
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 148, 2018, p. 8690-8693
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van 'Tax Incentives for the Creative Industries' onder redactie van Sigrid Hemels en Kazuko Goto. Verschenen bij Springer 2017), WFR 2018/150, p. 1045-1050
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, vierde druk, Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 245-269
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2018/2019, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, derde druk, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952). Opstel aangeboden aan mr. Th. Groeneveld, Deventer: Wolters Kluwer 2018. Klik hier
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2018. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 146, 2018, p. 8560-8563
 • L.J.A. Pieterse, 'Eerbetoon en vriendenbundel' (Opinie), NTFR 2018/463, p. 1-6
 • L.J.A. Pieterse en J.W. van den Berge, Mr. J. Verburg (1924-2017). Een gedenkschrift, Deventer: Wolters Kluwer 2018

2017

 • L.J.A. Pieterse, 'Over de 'uitknipbaarheid' van fiscale publicaties', in: M.W.C. Feteris e.a. (red.), Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 211-217
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 145, 2017, p. 8492-8496
 • L.J.A. Pieterse, 'Een bijzonder cassatievoorschrift in belastingzaken. Enige observaties over oorsprong en betekenis van de term 'punten van ondergeschikte aard'', MBB 2017/11, p. 375-380
 • L.J.A. Pieterse, 'In memoriam mr. J. Verburg (1924-2017)', FED 2017/137, p. 3-9
 • L.J.A. Pieterse, 'Het technolease drama', WFR 2017/205, p. 1285-1289
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2017/1911, afl. 35, p. 2584-2593. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Uitermate professorabel. Omtrent de benoeming van H.J. Doedens (1915-2004)', in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 295-307
 • L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg, 'Het fiscaal auteurschap van Paul van Amersfoort; enige beschouwingen over een taalvirtuoos', in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 285-293
 • L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg, 'Voorwoord', in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. V-XII
 • L.J.A. Pieterse, 'Grenswerkers in Europa', WFR 2017/186, p. 1178-1184
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 144, 2017, p. 8423-8427
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2017/2018, Den Haag: Boom juridisch 2017
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, tweede, herziene druk, Den Haag: Boom juridisch 2017
 • L.J.A. Pieterse, 'Efficiëntie geschiloplossing in belastingzaken', WFR 2017/155, p. 954-958
 • L.J.A. Pieterse, 'Btw in de USA?', WFR 2017/128, p. 811-814
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 143, 2017, p. 8355-8358
 • L.J.A. Pieterse en J. Gooijer, 'Verplaatsing van een onderneming (deel 1); lijnen in de rechtspraak', NTFR-B 2017/20, p. 1-6
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Menko Bosma, Bart Jan van Ettekoven e.a. (red.), De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017), WFR 2017/123, p. 781-786
 • L.J.A. Pieterse, 'Rondom Brüll', WFR 2017/118, p. 743-751
 • L.J.A. Pieterse en R.O. IJsselmuiden, Geruisloze terugkeer uit de bv (Fed fiscale brochures), derde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017
 • L.J.A. Pieterse, 'Zicht op kwaliteit van fiscale publica­ties' (Opi­nie), NTFR 2017/773, p. 1-5. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, derde, herziene druk, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 231-252
 • R.H. Happé, L.F. van Kalmthout, M.R.T. Pauwels, L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, Algemeen fiscaal bestuursrecht, vijfde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 142, 2017, p. 8291-8294
 • L.J.A. Pieterse, Over H.J. Doedens (1915-2004). Een intrigerende fiscalist. Opstel aangeboden aan mr. C. Schaap, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: S.M.H. Dusarduijn, F.J. Elsweier en J.L.M. Gribnau (red.), Van der Geld-bundel, Tilburg: Tilburg University 2016), WFR 2017/36, p. 209-217
 • L.J.A. Pieterse, 'Het verschijnsel overzichtsarrest; een oriëntatie', FED 2017/1, p. 4-12

2016

 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 141, 2016, p. 8218-8221
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: C. Bruijsten, Onzekerheid in fiscale rechtsvinding, Deventer: Wolters Kluwer 2016), WFR 2016/235, p. 1494-1500
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992, Deventer: Wolters Kluwer 2016), WFR 2016/230, p. 1463-1469
 • L.J.A. Pieterse, 'Over autobelastingen en andere wetenswaardigheden', WFR 2016/210, p. 1355-1360
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2016/1817, afl. 35, p. 2581-2589
 • L.J.A. Pieterse, 'Over precedenten in belastingzaken', in: C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavinck-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 251-261
 • L.J.A. Pieterse, 'Bibliografie, een inleiding', in: C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavinck-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 343-354
 • C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavinck-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2016
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 140, 2016, p. 8147-8150
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: S. Verstraelen, Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen/Cambridge: Intersentia 2015), WFR 2016/168, p. 1089-1094
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, derde druk, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 231-252
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2016/2017, Den Haag: Boom juridisch 2016
 • L.J.A. Pieterse, 'Verwijzing naar eerdere rechtspraak', MBB 2016/7-8, p. 280-293. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, tweede druk, Den Haag: Boom juridisch 2016
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 139, 2016, p. 8071-8075
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: G.J.M.E. de Bont (red.), My way. Liber amicorum mr. Hans Hertoghs, Amsterdam: De Bont Advocaten 2016), WFR 2016/115, p. 750-756
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: M.J. Borgers, Bij nader inzien, Deventer: Wolter Kluwer 2016), WFR 2016/105, p. 694-701
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: F.H.G. Biemans, Afgezonderde particuliere vermogens. Onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd particulier vermogen in het Nederlandse fiscale recht, Deventer: Kluwer 2015), WFR 2016/90, p. 604-609
 • L.J.A. Pieterse, 'Leren promoveren, lessen voor geschoolde arbeiders', WFR 2016/85, p. 566-571
 • L.J.A. Pieterse, 'Rechtspraak en literatuur' (Opinie), NTFR 2016/1008, p. 1-4
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechtspraak in cassatie, een eeuwfeest', WFR 2016/74, p. 401-407
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 138, 2016, p. 8008-8012
 • L.J.A. Pieterse, 'Tax planning, een bedenkelijke activiteit? Over BEPS, rulings en fiscale dienstverlening', WFR 2016/54, p. 367-371
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: W.R. Kooiman, Uyt saecke des doots. Het belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast, Den Haag: Sdu Uitgevers 2016), WFR 2016/7129, p. 142-149
 • L.J.A. Pieterse, 'Bouwkeet te Hansweert', Trema 2016/1, p. 28-31. Klik hier

2015

 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Verslag van de 'Dag voor de belastingrechtspraak 2015', gehouden op vrijdag 27 november 2015, te Utrecht', WFR 2015/7125, p. 1552-1556
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 137, 2015, p. 7943-7947
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: H. Vording (red.), Tweehonderd jaar Rijksbelastingen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015), WFR 2015/1466, p. 1466-1472
 • L.J.A. Pieterse, 'Cassatie in belastingzaken, een terugblik. Een tijdsbeeld van de vroege fiscale cassatierechtspraak', WFR 2015/7119, p. 1312-1318
 • L.J.A. Pieterse, 'Het winstbegrip, een exegese in tweevoud. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 23 september 2015, te Den Haag', WFR 2015/1717, p. 1257-1265
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2015/1781, afl. 35, p. 2465-2474. Klik hier
 • P.J. van Amersfoort e.a., De belastingkamer van de Hoge Raad. Verleden, heden en toekomst - een verkenning. Rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 255
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 136, 2015, p. 7875-787
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2015/2016, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015
 • L.J.A. Pieterse, 'Internationale uitwisseling van informatie. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 1 april 2015 te Den Haag', WFR 2015/7109, p. 979-985
 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken (Fed fiscale brochures), derde druk, Deventer: Kluwer 2015
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 135, 2015, p. 7802-7805
 • L.J.A. Pieterse en E.B. Pechler, 'Verwijzing na cassatie in belastingzaken. Een inventarisatie van de regels over de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing', MBB 2015/5-6, p. 177-184. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht, Amsterdam: Boom 2014), WFR 2015/7100, p. 744-753
 • L.J.A. Pieterse, 'Samenscholen voor gevorderden. Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 27 maart 2015 te Leiden', WFR 2015/7095, p. 601-606
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: H.C.F. Schoordijk, Realistische en pragmatische rechtsvinding. Taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014), WFR 2015/7092, p. 513-519
 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, 'Het rechtsmiddel herziening: een update', NTFR Beschouwingen 2015/10, p. 7-12
 • L.J.A. Pieterse, 'Het proefschrift, observaties van een buitenstaander' (Opinie), NTFR 2015/962, p. 1-6. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 134, 2015, p. 7730-7733
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001 en 100 jaar inkomstenbelasting, en hoe nu verder?, Deventer: Kluwer 2014), WFR 2015/7083, p. 193-201
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingvrijdom voor kunstvoorwerpen', NTFR Beschouwingen 2015/2, p. 6-12
 • L.J.A. Pieterse, 'De belastingrechter op een tweesprong', WFR 2015/7078, p. 26-31

2014

 • L.J.A. Pieterse, 'Fiscaal procesrecht' (bespreking van: P. Meyjes, Fiscaal procesrecht, Deventer: Kluwer 2014), Trema 2014/10, p. 337-344. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: A.J. Tekstra, De fiscus in het privaatrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2014), WFR 2014/7077, p. 1629-1633
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 133, 2014, p. 7653-7655
 • L.J.A. Pieterse en E.B. Pechler, 'De behandeling van het geding na cassatie en verwijzing', WFR 2014/7072, p. 1432-1436
 • L.J.A. Pieterse, 'Ficties en forfaits in het belastingrecht', WFR 2014/7071, p. 1409-1414
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2014/1831, afl. 35, p. 2476-2485
 • E.B. Pechler en L.J.A. Pieterse, 'Verwijzingsinstructies van de Hoge Raad', NTFR-A 2014/21, p. 10-12
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Y.M. Tigelaar-Klootwijk, Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen. Een onderzoek naar fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, Deventer: Kluwer 2013), FTV 2014/46, p. 23-29. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 132, 2014, p. 7589-7592
 • G.J.M.E. de Bont e.a. (red.), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014/2015, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: 175 jaar Hoge Raad der Nederlanden. Bijdragen aan de samenleving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014), WFR 2014/7060, p. 1020-1025
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, tweede druk, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2014, p. 197-216
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Strik(t) fiscaal? Opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik (Strikbundel), Deventer: Kluwer 2014), WFR 2014/7056, p. 906-914
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (een bespreking van: M.W.C. Feteris, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer: Kluwer 2013), WFR 2014/7055, p. 857-866
 • L.J.A. Pieterse en J. van Strien, Curiositeiten in de directe belastingen, WFR 2014/7054, p. 830-835
 • L.J.A. Pieterse, 'Stagnatie bij het schrijven, een bekende aandoening', FSVU Magazine 2014/2, p. 18-22
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 131, 2014, p. 7512-7515
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Weten­schap­pe­lijk Bijdragen. WB-bundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014), WFR 2014/7052, p. 767-773
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekaankondiging' (bespreking van: Grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht, Deventer: Kluwer 2013), WPNR 2014/7019, p. 465-468
 • L.J.A. Pieterse, Tijdige rechtspraak, pleidooi voor nader onderzoek (Opinie), NTFR 2014/1073, p. 1-3
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.P. Boer, Sturende belastingheffer een monster? Juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en 'tax nudging', Den Haag: Sdu Uitgevers 2013), WFR 2014/7042, p. 426-430
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 130, 2014, p. 7438-7441
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: S.A.G. Verhees, De heffing van schenk- en erfbelasting op basis van het equality of opportunity beginsel, Deventer: Kluwer 2013), WFR 2014/7038, p. 296-300
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: P.J. Huisman, De fiscale vaststellingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2013), FTV 2014/9, p. 17-19. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Vervreemding van een aanmerkelijk belang; een grensverkenning', NTFR Beschouwingen 2014/3, p. 16-20
 • L.J.A. Pieterse, 'Thema's in de belastingrechtspraak', WFR 2014/7034, p. 166-171
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: M.B.A. van Hout, Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht. Een theoretisch, rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013), WFR 2014/7032, p. 97-102
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Francis Weyzig, Taxation and development. Effects of Dutch tax policy on taxation of multinationals in developing countries, Nijmegen 2013), WFR 2014/7030, p. 32-37

2013

 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.A.G. van der Geld en I.J.F.A. van Vijfeijken (red.), Rijkers­bundel. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.C. Rijkers, Tilburg: Tilburg University 2013), WFR 2013/7029, p. 1552-1558
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 129, 2013, p. 7369-7372
 • L.J.A. Pieterse, 'Omzetbelasting of de almacht van het Europese recht', WFR 2013/7025, p. 1398-1401
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: C.A.T. Peters, The faltering legitimacy of international tax law, Tilburg: Tilburg University 2013), WFR 2013/7022, p. 1304-1308
 • L.J.A. Pieterse, 'Mediation in fiscalibus, de schroom overwonnen?', WFR 2013/7020, p. 1234-1237
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2013/2117, afl. 35, p. 2464-2474
 • L.J.A. Pieterse, 'De Hoge Raad en dissenting opinions', in: J.P. Boer (red.), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Liber amicorum prof. dr. A.O. Lubbers, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 151-159
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (11): Stagnatie, een heet hangijzer' (Column), Forfaitair 2013/238, p. 31-32. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Fiscale transparantie van (buitenlandse) stichtingen', NTFR Beschouwingen 2013/30, p. 1-5
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 128, 2013, p. 7299-7302
 • L.J.A. Pieterse en R. Gielen, 'Boekbespreking' (bespreking van: H. Lohuis en M.H.C. Ruijschop, De beleggings­deel­ne­ming, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013), WFR 2013/7014, p. 1013-1017
 • G.J.M.E. de Bont e.a. (red.), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2103
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: A.J. van Doesum, Ondanks een onlosmakelijke samenhang. Correcties op de onlosmakelijke samenhang als norm voor het recht op aftrek van voorbelasting, Den Haag: Kluwer 2013), WFR 2013/7012, p. 960-962
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2013. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: A.K.J.M. van Steenbergen, Legitimiteit en fiscale rechtshandhaving. Juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten, Centrum voor kennis en communicatie van de Belastingdienst 2013), WFR 2013/7009, p. 875-879
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels, J.C.M. van Sonderen (red.), 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013), WFR 2013/7006, p. 789-794
 • L.J.A. Pieterse, 'Belast verleden' (bespreking van: Peter Essers, Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime, Deventer: Kluwer 2012), RM Themis 2013/3, p. 139-144. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken (Fed fiscale brochures), tweede druk, Deventer: Kluwer 2013
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 127, 2013, p. 7728-7230
 • L.J.A. Pieterse, 'Constructiebestrijding, een jubileum', WFR 2013/7001, p. 640-644
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Peter Essers, Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime, Deventer: Kluwer 2012), WFR 2013/7000, p. 612-617
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (10): begeleiding, een belevenis' (Column), Forfaitair 2013/234, p. 36-37. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse en E.B. Pechler, 'De grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing', in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse (red.), Met oog voor detail. Liber amicorum mr. J.W. van den Berge, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 261-282. Klik hier
 • J.A.C.A. Overgaauw en L.J.A. Pieterse, 'Verenging voor Belastingwetenschap. Platform voor bezinning op het zekere natuurverschijnsel belastingen', in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse (red.), Met oog voor detail. Liber amicorum mr. J.W. van den Berge, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 229-238. Klik hier
 • Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse (red.), Met oog voor detail. Liber amicorum mr. J.W. van den Berge, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: B. Dieleman, Fiscale versus vennootschappelijke waardering van pensioenverplichtingen, Deventer: Kluwer 2012), WFR 2013/6994, p. 411-414
 • L.J.A. Pieterse, 'Duiding van rechterlijke uitspraken, een suggestie' (Opinie), NTFR 2013/572, p. 1-3
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen. Vertrouwen en legitimiteit in de praktijk, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2013), WFR 2013/6992, p. 340-343
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 126, 2013, p. 7162-7166
 • L.J.A. Pieterse, 'De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de btw. Verslag van het congres 'De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de btw', gehouden op dinsdag 4 december 2012, te Bunnik, WFR 2013/6987, p. 198-202
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Gerard Gilissen, De express private trust. Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie en gevolgen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012), WFR 2013/6985, p. 124-128

2012 

 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', in: De staat van het Recht 2012 (NJB-kronieken), Deventer: Kluwer 2012, p. 297-317
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 125, 2012, p. 7091-7094
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: D.R. Post, De invloed van belangenwijzigingen op verlies­ver­re­kening, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012), WFR 2012/6979, p. 1613-1617
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (9): keuze van het onderwerp' (Column), Forfaitair 2012/230, p. 27-28. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, Geruisloze terugkeer uit de bv (Fed fiscale brochures), Deventer: Kluwer 2012
 • L.J.A. Pieterse, 'Aanmerkelijk belang en soortbenadering', NTFR Beschouwingen 2012/38, p. 6-11
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (8): denken over com­po­si­tie' (Column), Forfaitair 2012/229, p. 27-28. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2012/2019, afl. 35, p. 2482-2492. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen (red.), Hoofdzaken formeel belas­ting­recht, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2012, p. 185-202
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (7): titel als informatieve daad' (Column), Forfaitair 2012/228, p. 29-30. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse en D.M. Vermeer, 'De veelkantige fiscale werkelijkheid van de eigen woning', FTV 2012/40, p. 6-13
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst. Over simultane rechtstoepassing op het grensgebied van belastingrecht en privaatrecht', MBB 2012/9, p. 328-336. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 124, 2012, p. 7023-7026
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastinglek: metafoor met onvermoede krachten' (Column), Forfaitair 2012/227, p. 44-45. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: H. Ver­meulen, Het regime van de fiscale be­leg­gings­in­stel­ling, Deventer: Kluwer 2012), FTV 2012/38, p. 39-42
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: A.H. Bomer, De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW, Deventer: Kluwer 2012), WFR 2012/6964, p. 1051-1054
 • L.J.A. Pieterse, 'Uitreiking J.C. Ruigrokprijs 2012. Verslag van de uitreiking van de J.C. Ruigrokprijs 2012 aan mr. dr. M.R.T. Pauwels op donderdag 14 juni 2012 te Haarlem', WFR 2012/6961, p. 940-942
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: N. Djebali, Beslechting van transfer pricing geschillen, Deventer: Kluwer 2012), WFR 2012/6959, p. 862-865
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (6): argumentatie' (Column), Forfaitair 2012/225, p. 28-29. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 123, 2012, p. 6947-6949
 • R. Gielen, W.Y. Ip en L.J.A. Pieterse, 'Keuzeregeling voor liquidatieverlies. Een voorstel tot wijziging van de liquidatieverliesregeling', in: G.F. Boulogne en L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 65-77. Klik hier
 • G.F. Boulogne en L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Bilateral IFA Meeting Germany - The Netherlands. Verslag Bilateral IFA Meeting Germany - The Netherlands, gehouden op vrijdag 20 april 2012 te Amsterdam', WFR 2012/6956, p. 747-751
 • L.J.A. Pieterse, annotatie bij: HR 4 mei 2012, nr. 11/02959, NTFR 2012/1204, p. 4-6
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (5): stijl en taalgebruik' (Column), Forfaitair 2012/224, p. 31-32. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Vermogensetikettering', NTFR Beschouwingen 2012/13, p. 1-5
 • L.J.A. Pieterse, 'Bron van inkomen, een bron van zorg. Verslag afscheidscollege mr. H.A. Brasz, gehouden op vrijdag 9 maart 2012 te Amsterdam', WFR 2012/6950, p. 549-551. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 122, 2012, p. 6871-6873
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechtspraak in de Actualiteit. Verslag van het symposium 'Belastingrechtspraak in de Actualiteit', gehouden op donderdag 2 februari 2012 te Arnhem, WFR 2012/6943, p. 308-313
 • L.J.A. Pieterse, 'Beoefening van de belastingwetenschap' (Opinie), NTFR 2012/404, p. 1-4
 • E.B. Pechler en L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechter en proceseconomie', WFR 2012/6941, p. 226-234
 • L.J.A. Pieterse, 'Drempelsituaties in box 3', FTV 2012/8, p. 5-11. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (4): het belang van documentatie' (Column), Forfaitair 2012/221, p. 31-32. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Deventer: Kluwer 2011), WFR 2012/6940, p. 208-211
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.P. Boer, De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011), WFR 2012/6939, p. 172-175
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.Th. Sanders, Le droit de rêver, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011), WFR 2012/6938, p. 132-135

2011 

 • L.J.A. Pieterse, Een sprong in de fiscale methodologie. Over het schrijven van papers en scripties, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Veranderingen in de belastingrechtspraak. Verslag van de Jan Giele-lezing gegeven door mr. J.W. van den Berge, gehouden op donderdag 1 december 2011 te 's-Gravenhage', WFR 2011/6934, p. 1706-1709
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: N.C.G. Gubbels, Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, Deventer: Kluwer 2011), WFR 2011/6928, p. 1478-1480
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (3); methodisch keurslijf? (Column), Forfaitair 2011/219, p. 36. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Collision of State Aid and Fundamental Freedoms in Direct Taxation. Verslag van de Maarten J. Ellis Leiden Lecture on International Taxation, gegeven door Frank Engelen, gehouden op donderdag 25 augustus 2011 te Leiden', WFR 2011/6926, p. 1384-1386
 • L.J.A. Pieterse, 'Aspecten van de objectieve voordeelsverwachting', NTFR Beschouwingen 2011/34, p. 1-4
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2011/1759, afl. 34, p. 2341-2349. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (2): probleemstelling als recept?' (Column), Forfaitair 2011/217, p. 37. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Verzamelde redes; een bibliografie' (Actueel), NTFR 2011/1907, p. 9-11
 • L.J.A. Pieterse, 'Naar meer eenheid in het bestuursrecht. Verslag van de 'rechtbankendag', gehouden op donderdag 9 juni 2011 te 's-Gravenhage, WFR 2011/6918, p. 1056-1060
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes. Een bibliografie, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011. Klik hier 
 • L.J.A. Pieterse, 'Uitreiking prof. mr. H.J. Hofstra-penning. Verslag van het symposium, gehouden op 15 juni 2011 ter gelegenheid van de uitreiking van de prof. mr. H.J. Hofstra-penning aan prof. mr. P.J. Wattel', WFR 2011/6916, p. 997-999
 • L.J.A. Pieterse, 'Huurgarantiearrest', NTFR Beschouwingen 2011/26, p. 1-5
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.L.M. Gribnau (red.), Principieel belastingrecht. Liber Amicorum Richard Happé, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011), WFR 2011/6914, p. 932-936
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: A.J. Tekstra, Verrekening door de fiscus (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011), WFR 2011/6911, p. 834-837
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekaankondiging' (bespreking van: P. Kavelaars, J. Adeler en D. Beeks, Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland. Belastingheffing op de BES vanaf 2011, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011), FTV 2011/28, p. 19-23
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie: modelbouw of creatieve daad?' (Column), Forfaitair 2011/215, p. 28. Klik hier
 • C.M. Bergman en L.J.A. Pieterse, 'De ontvankelijkheid van het beroep in cassatie', NTFR Beschouwingen 2011/18, p. 7-11
 • L.J.A. Pieterse, 'De Toren van Babel. Verslag van de oratie van prof. dr. Sigrid J.C. Hemels, gehouden op vrijdag 15 april 2011 te Rotterdam', WFR 2011/6907, p. 704-706
 • L.J.A. Pieterse, 'Nederlands Fiscaal Verdragsbeleid. Verslag van het symposium Nederlands Fiscaal Verdragsbeleid, gehouden op maandag 21 maart 2011', WFR 2011/6903, p. 563-566
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Karel Braun e.a. (red.), 40 jaar Cursus Belastingrecht. Tribuut aan Leo Sillevis en Nico de Vries, Deventer: Kluwer 2010), FTV 2011/19, p. 20-24
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: F.M. Werger, Loonsomheffing, Deventer: Kluwer 2011), WFR 2011/6902, p. 507-510
 • L.J.A. Pieterse, 'Bloed, een bijzondere gift. Verslag afscheidsrede prof. mr. K.L.H. van Mens, gehouden op 18 maart 2011 te Utrecht', WFR 2011/6900, p. 443-445
 • L.J.A. Pieterse, 'Comparitie; een heilzame plicht?' (Opinie), NTFR 2011/667, p. 1-3
 • Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse, 'Voorwoord; een choreografie van een afscheid', in: L.J.A. Pieterse (red.), Van Mens tot Mens (Vriendenbundel Harrie van Mens), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 5-14
 • L.J.A. Pieterse (red.), Van Mens tot Mens (Vriendenbundel Harrie van Mens), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011
 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, 'Herziening in belastingzaken. Een impressie van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken', AA 2011/2, p. 106-112
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: E. Nijkeuter, Belastingheffing van dividend en de interne markt. Een studie naar de aanvaardbaarheid van de Nederlandse belastingheffing van grensoverschrijdende dividendinkomsten van natuurlijke personen in Europees perspectief, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010), WFR 2011/6892, p. 141-145
 •  L.J.A. Pieterse, 'Vermogensetikettering en keuzevrijheid', NTFR Beschouwingen 2011/1, p. 1-5  

2010

 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken (Fed fiscale brochures), Deventer: Kluwer 2010
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Ferdinand H.M. Grapperhaus en Sigrid J.C. Hemels, Mecenaat en fiscus. Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden, Deventer: Kluwer 2010), FTV 2010/57, p. 27-29
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechtspraak openbaar! Is er dan niets meer heilig? Verslag van het mini-symposium georganiseerd ter ere van jubilaris mr. J.J.M. Hertoghs, gehouden op 24 september 2010 te Breda', MBB 2010/12, p. 455-457
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: R.H. Happé e.a., Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2010), WFR 2010/6884, p. 1532-1536
 • L.J.A. Pieterse, 'Exploitatie windturbine', NTFR Beschouwingen 2010/32, p. 1-5
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: S.M.H. Dusarduijn, Vermogensrendementsheffing, Deventer: Kluwer 2010), FTV 2010/37, p. 28-30
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: P.G.H. Albert, Deelnemingsvrijstelling, 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers 2010), WFR 2010/6873, p. 1154-1157
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer: Kluwer 2010), WFR 2010/6872, p. 1121-1124
 • L.J.A. Pieterse, 'Toeval in het belastingrecht' (Opinie), NTFR 2010/1957, p. 1-2
 • L.J.A. Pieterse, 'Wie geniet tbs-resultaat?', NTFR Beschouwingen 2010/25, p. 13-17
 • R.E.C.M. Niessen en L.J.A. Pieterse (met medewerking van M. de Jonge en E.P.J. Dankaart), De Wet inkomstenbelasting 2001, Editie 2010, achtste druk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010
 • M.A. Schreinemachers en L.J.A. Pieterse, annotatie bij: HR 7 mei 2010, nr. 09/00367, FED 2010/78, p. 4-8 
 • L.J.A. Pieterse, 'Wat ongezegd blijft', TFB 2010/3, p. 14-15
 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, annotatie bij: HR 26 februari 2010, nr. 09/02802, FED 2010/48, p. 3-6
 • L.J.A. Pieterse, 'Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de uitzonderingen. Verslag oratie prof. mr. M.E. van Hilten, gehouden op 19 maart 2010', WFR 2010/6857, p. 596-599
 • L.J.A. Pieterse, 'Lees maar, er staat wat er staat' (Opinie), NTFR 2010/769, p. 1-2
 • T.C. Gerverdinck en L.J.A. Pieterse, 'Eigenwoningregeling: enkele recente ontwikkelingen', FTV 2010/13, p. 21-25
 • L.J.A. Pieterse, 'Tbs: twee 'eerstelingen'', NTFR Beschouwingen 2010/6, p. 6-11
 • L.J.A. Pieterse, 'Fiscale oraties en afscheidsredes. Enkele fenomenologische notities', WFR 2010/6849, p. 316-322
 • L.J.A. Pieterse, annotatie bij: Hof Arnhem 3 november 2009, nrs. 08/00006, 08/00044 en 08/00045, NTFR 2010/182, p. 6
 • L.J.A. Pieterse, 'Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse. Verslag van de Jan Giele-lezing 2009, gehouden op 10 december 2009', WFR 2010/6844, p. 136-138
 • T.C. Gerverdinck en L.J.A. Pieterse, 'Terbeschikkingstellingsregeling: 'Spots' op enkele wetgevende verzachtingen', FTV 2010/3, p. 21-25
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: T.J.E.M. Pfeil, Op gelijke voet. De geschiedenis van de Belastingdienst, Deventer: Kluwer 2009), WFR 2010/6843, p. 104-106 

2009

 • M.A. Schreinemachers en L.J.A. Pieterse, 'Langs 'werkplaatsen' van herziening van rechterlijke uitspraken in belastingzaken, TFB 2009/8, p. 18-24
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen. Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht, Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009), WFR 2009/6835, p. 1436-1440
 • L.J.A. Pieterse, 'Rechtsvinding in belastingzaken. Legitimatie en motivering. Verslag van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Formeel belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 2 oktober 2009', WFR 2009/6833, p. 1376-1379
 • L.J.A. Pieterse, 'Wie wat vindt. Vrije associaties naar aanleiding van de oratie van prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen', in: L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht (Vriendenbundel René Niessen), Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009, p. 353-356
 • L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, 'Herziening in belastingzaken: enkele aspecten van een bijzonder rechtsmiddel', in: L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht (Vriendenbundel René Niessen), Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009, p. 291-302
 • L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht (Vriendenbundel René Niessen), Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009
 • R.E.C.M. Niessen en L.J.A. Pieterse (met medewerking van M. de Jonge, H.P.M. van Bijnen en E.P.J. Dankaart), De Wet inkomstenbelasting 2001, Editie 2009, zevende druk, Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009
 • L.J.A. Pieterse, 'Verslag oratie prof. mr. F.P.G. Pötgens. Het vijfde wiel aan de wagen. Over de rol van belastingverdragen tijdens het fiscale wetgevingsproces', WFR 2009/6818, p. 845-847
 • R.E.C.M. Niessen en L.J.A. Pieterse, Jonge juristen bij de Hoge Raad, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009
 • R.E.C.M. Niessen en L.J.A. Pieterse, 'Internationale belastingconcurrentie', SEW 2009/4, p. 155-161
 • L.J.A. Pieterse, annotatie bij: Rechtbank Haarlem 30 januari 2009, nrs. 08/03992 en 08/03992, NTFR 2009/702, p. 7-8
 • L.J.A. Pieterse, 'Legitimiteitsreflex' (Opinie), NTFR 2009/657, p. 1-3
 • L.J.A. Pieterse, 'Vreemd recht' (Column), WFR 2009/6803, p. 311-312
 • L.J.A. Pieterse, 'Een nieuwe tijd, dat is nu' (Column), WFR 2009/6797, p. 113-114
 • R.E.C.M. Niessen en L.J.A. Pieterse, 'Waardebepaling van onroerende zaken', in: M.J.A. Duker, L.J.A. Pieterse en A.J.P. Schild (red.), WelBeraden. Beschouwingen over de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 115-126
 • M.J.A. Duker, L.J.A. Pieterse en A.J.P. Schild (red.), WelBeraden. Beschouwingen over de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009
image

Klik hier voor actuele publicaties.