NederlandsEnglish

Publicaties prof. mr. H.M. Kappelle

I.   BOEKEN

 1. Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse vezekeraar?, bijdrage aan Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen, Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), ISBN 9789013106985, Deventer, 2012. Klik hier
 2. Fiscale actualiteiten, Serie pensioenactualiteiten Nr. 37, redactie Prof. dr. E. Lutjens, Amsterdam 2006

II.  ARTIKELEN

A.   Weekblad fiscaal recht

 1. Nonchalance en vergeetachtigheid fiscaal beloond? WFR 1985/5693 1016-1018
 2. Schenking van of door middel van kapitaalverzekeringen WFR 1986/5740 1085-1096
 3. Broekzak-vestzak, of broekzak-broekzak? WFR 1987/5761 178-183
 4. Pensioen en lijfrente in de vermogensbelasting en het successierecht WFR 1987/5795 1318-1322
 5. Een ingegane lijfrente en de vermogensbelasting WFR 1989/5856 191-196
 6. Verknochtheid van een lopende polis, een reactie WFR 1989/5862 395-398
 7. Doel en strekking van de wet WFR 1989/5869 618-621
 8. Beloofd is beloofd en wat je belooft moet je doen WFR 1989/5882 1108-1114
 9. Is een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule een stamrecht als bedoeld in artikel 20, vijfde lid Successiewet? WFR 1990/5915 733-745
 10. Negatieve persoonlijke verplichtingen of afkoopsom? WFR 1990/5931 1381-1386
 11. Welke richting op met de gerichte lijfrente in de Brede herwaardering? WFR 1991/5960 631-635
 12. Een stamrecht-BV niet meer mogelijk? WFR 1992/6034 1682-1689
 13. Lijfrente of kijfrente? WFR 1993/6044 236-245
 14. Lijfrenteclausule uitgevoerd door eigen B.V. WFR 1993/6061 1006-1013
 15. Over polisbelening, premiefinanciering en relatieve simulatie WFR 1993/6082 1856-1864
 16. Ach en wee met 80c WFR 1994/6105 794-801
 17. De maatschappelijke opvattingen omtrent pensioen bieden meer ruimte dan Financiën denkt (samen met dr J.Th.L. Brouwer) WFR 1994/6116 1243-1245
 18. Brede herwaardering II noopt tot reparatie, Brede herwaardering IV in het verschiet? WFR 1995/6144 481-490
 19. Uitvoeringsproblemen bij bedrijfsspaarregelingen WFR 1995/6172 1676-1671
 20. Erfgenamen als slotbegunstigden op een pensioenpolis, resterend knelpunt na "Witteveen" WFR 1996/6210 1195-1200
 21. Wanneer is een aanspraak (nog) een aanspraak in de zin van artikel 37 Wet LB 1964? WFR 1997/6257 1190-1194
 22. Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht. WFR 1999/6363 1563-1568
 23. Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen in de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; een verbetering, maar met nog wat losse eindjes WFR 2000/6381 535-539
 24. Wenselijkheid en werkelijkheid WFR 2000/6400 1306-1312
 25. Artikel AM, zesde lid Invoeringswet Wet IB 2001, een medicijn met bijwerkingen WFR 2000/6415 847-851
 26. Artikel AM zesde lid; toch geen bijwerkingen? (naschrift) WFR 2001/6425 331-336
 27. Waarom zouden slapersrechten niet kunnen worden uitgesteld? WFR 2001/6462 1857-1862
 28. Handen af van spaarloon; niet per definitie, maar wel met beleid WFR 2002/6492 1156-1159
 29. Flexibiliteit, ook na de pensioeningangsdatum? WFR 2002/6496 1292-1296
 30. Waar blijft de ministeriële regeling voor lijfrenten in beleggingseenheden? WFR 2003/6548 1550-1553
 31. Eerbiedigende werking van rechtswege? WFR 2004/6568 410-413
 32. Dream on baby. Art. 10, vierde lid Wet Lb 1964 als repeteerwekker en een verdergaande stap in de vereconomisering van ons belastingstelsel WFR 2005/6635 1120-1124. Klik hier
 33. Is het Nederlandse pensioenstelsel (inmiddels) Europa-proof? WFR 2006/6664 350-356. Klik hier
 34. Biedt de Pensioenwet de directeur-grootaandeelhouder een nieuwe buitenlandroute? Een onderzoek naar de houdbaarheid van de conserverende aanslag als gevolg van emigratie WFR 2007/6724 657-663. Klik hier
 35. Pensioen; het terrein bij uitstek waar fiscaal en civiel recht elkaar ontmoeten en soms in de weg zitten WFR 2008/6760 401-408. Klik hier
 36. Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen!  WFR 2010/6843 74-87 (samen met prof. mr. F.P.G. Pötgens). Klik hier
 37. Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger, WFR 2011/6895 232-242. Klik hier
 38. SER-varianten Toekomst Pensioenstelsel nopen tot nieuw fiscaal kader, WFR 2016/7154 990-996. Klik hier

B.   Fiscaal Weekblad FED

Serie "De Brede herwaardering op weg naar zijn twintigjarig jubileum"

 1. De materiële onderneming, het ware te heroverwegen FED 1993/285 1139-1147
 2. 10% of 10%? FED 1993/307 12231227
 3. Nieuwe eisen stamrecht terecht? FED 1993/343 1355-1360
 4. Brede herwaardering III, het brede reeds thans gerepareerd (samen met dr. J.Th.L. Brouwer) FED 1993/356 1403-1407
 5. De hoeksteen van de samenleving (samen met dr. J.Th.L. Brouwer) FED 1993/380 1459-1462
 6. In de overgang FED 1993/434 1643-1648
 7. Interimbalans Brede herwaardering II en III (samen met dr J.Th.L. Brouwer) FED 1993/452 1711-1715
 8. Memorie van antwoord, veel woorden, weinig antwoord (samen met dr J.Th.L. Brouwer) FED 1993/848 3235-3236
 9. Herhaling van zetten (samen met dr J.Th.L. Brouwer) FED 1993/918 3407-3410
 10. Varia FED 1994/1 3-6
 11. Het houdt maar niet op met die herwaardering; Emigratie FED 1994/686 2905-2907
 12. Het houdt maar niet op met die herwaardering; Het hek om Nederland (samen met dr J.Th.L. Brouwer) FED 1994/740 3077-3080
 13. Help, mijn vriendin is weggelopen en nu is mijn pensioenaanspraak belast FED 1995/570 1983-1985
 14. Reactie op de beschouwing van mr H.M. Kappelle (naschrift) FED 1995/694 2465-2469
 15. Help, mijn vriendin is weggelopen en nu is mijn pensioenaanspraak belast, deel 2 FED 1996/993 3455-3457
 16. Geluk bij een ongeluk (naschrift) FED 1997/57 181-182
 17. Voorheen Witteveen, splitsen en goed nadenken! FED 1998/360 1603-1610
 18. Verschuldigdheid en feitelijke incasso, voortschrijdend inzicht bij Financiën? FED 1998/825 3267-3268
 19. De status van een kapitaalverzekering met pensioenclausule FED 1999/682 2917-2920
 20. Bestaande kapitaalverzekeringen in Box III; Wat is nu de bedoeling geweest FED 2001/1 3-6
 21. Hoe minder de fiscale faciliteiten, hoe kleiner het pensioengat? FED 2002/730 2965-2967

C.   Pensioen en Praktijk

 1. Waarde-overdracht en inkoop extra dienstjaren bij niet-grootaandeelhouder die grootaandeelhouder wordt, lek of valkuil? P&P 1995/6 23-25
 2. Reactie Financiën en SoZaWe op Witteveen teleurstellend P&P 1996/1&2 13-19
 3. Overdracht niet benutte gedeelte lijfrentepremie, ook indien tweede of derde tranche wordt benut? P&P 1996/6 23-26
 4. Premiesplitsing en artikel 13 Successiewet; eindelijk duidelijkheid P&P 1997/5 3-7
 5. Pensioen; Vermeend krabbelt verder terug P&P 1997/12 17-20
 6. Van Boxtel (redactioneel) P&P 1998/3 4
 7. Artikel 11d Loonbelasting (redactioneel) P&P 1999/1 4
 8. Het verschil tussen een kapitaalverzekering met pensioenclausule en een beschikbare premieregeling P&P 1999/6 10-12
 9. Overgangsrecht voor levensverzekeringen en het belastingstelsel voor de 21ste eeuw P&P 1999/11 21-23
 10. Belastingplan 21ste eeuw, Behandeling in Tweede Kamer afgerond P&P 2000/1&2 6-11
 11. De kapitaalverzekering in het overgangsrecht Wet IB 2001 P&P 2000//9 9-12
 12. Bedrijfsspaarregelingen en levensverzekeringen P&P 2001/1&2 5-7
 13. Leidt gelijke behandeling tot een slechtere positie voor vrouwen? P&P 2001/12 28-29
 14. Interpretatie en implementatie staffelbesluit lastiger dan op het eerste gezicht lijkt P&P 2002/3 18-24
 15. Prinjesdag 2002, niet verrassend, wel ingrijpend P&P 2002/10 5-9
 16. Besluit inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies; vier cijfers achter de komma P&P 2003/4 10-13
 17. Gelijke behandeling, objectieve rechtvaardigingsgrond en aansprakelijkheid uitvoerder P&P 2003/9 13-16
 18. Goed bedoeld (opinie) P&P 2004/1&2 23
 19. Wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen P&P 2004/12 6-10
 20. Moeten arbeidsongeschikten ook langer doorwerken? P&P 2005/4 14-15
 21. Premievrijgestelde pensioenregelingen en VPL. Uiteindelijk een keurige oplossing P&P 2006/1&2 12-14
 22. Zorgplicht bij premieovereenkomst met beleggingsvrijheid P&P 2006/11 24-27. Klik hier
 23. Invoering PW en standpunt DNB zorgen voor meer grensoverschrijdende dienstverlening P&P 2007/7-8 9-11. Klik hier
 24. Kabinetsplannen voor aftopping pensioenopbouw; voor de bühne P&P 2007/11 11-13. Klik hier
 25. Reactie op 'Verzet tegen aftopping: voor de eigen parochie' P&P 2008/1-2 27. Klik hier
 26. AOW naar 67 en dan...., P&P 2009/5 4-5. Klik hier
 27. Uitvoeren lijfrente- of pensioenclausule (altijd) nieuwe overeenkomst? P&P 2010/4 10-13. Klik hier

G.   Verzekeringsrechtelijke berichten

 1. Brede herwaardering II en pensioen-BV's, of wat daar van over bleef Vrb 1995/3 39-41
 2. Provisiebetalingen aan medewerkers van een assurantiekantoor in verband met door hen gesloten privé-verzekeringen Vrb 1996/1 9-10

H.   Tijdschrift voor pensioenvraagstukken

 1. De verzekeraar als onbezoldigd inner van ‘s-Rijks belastingen TPV 1996/10 157-158
 2. Nadere invulling van de oudedagsparaplu TPV 1999/2 40-46
 3. Wat is nu eigenlijk afkoop? TPV 2000/2 36-39
 4. Schimmel/Depla: Een waardevast pensioen voor alle werknemers? TPV 2001/3 69-71
 5. Levensloopverzekering als financiering van een levensloopregeling TPV 2002/6 184-188
 6. Pensioenen met uitkeringen in beleggingseenheden zijn niet per definitie hoog risicovol TPV 2004/3 85-89
 7. Informatieverstrekking in de Pensioenwet; hoe elektronisch is elektronisch? TPV 2006/4 108-110
 8. Fiscale pensioenjurisprudentie 2004-2006 TPV 207/1 30-34. Klik hier

I.   Fiscaal Tijdschrift Vermogen

 1. Lijfrenten in de Wet IB 2001 FTV 2001/3
 2. Aftrekbare lijfrentepremie van f. 600 naar f. 21.571 en weer terug FTV 2003/11 22-28

J.   Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden

 1. Deeltijdpensioen, de redding van het najaarsakkoord? PAV 2004/5 10-11

K.   Het Financieele Dagblad

 1. Machtiging ABP is in strijd met doel van de wet FD 05-11-2001
 2. Levensloopwet is in strijd met verdragen (samen met prof. dr E. Lutjens) FD 28-09-2005

L.   NRC Handelsblad

 1. Beperking aftrek van pensioenpremies NRC 07-04-2007. Klik hier

M.   De Actuaris

 1. Wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop; Goed doel, verkeerd middel De Actuaris 12/2 22-23

N.   Geldgids Consumentenbond

 1. Langer doorwerken moet, maar hoe? (column) Belastinggids 2005 21

O.   Forfaitair

 1. De buurman moet langer doorwerken, maar ik stop op 60. Sturen via de fiscale behandeling van pensioenen Forfaitair 2006/162 17-19

P.   Verzekerd!

 1. Misschien heeft Wouter Bos wel een beetje gelijk Vezekerd! 1 juni 2006, 12

Q.   Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

 1. De positie van de directeur-grootaandeelhouder en de Pensioenwet WPNR 2007/6704 259-263. Klik hier

R.   PensioenMagazine

 1. Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid: hoe vrij is vrij? PM 2007/12 10-15. Klik hier
 2. Art. 32aa Wet LB, de dga en de PW: een niet onderkend probleem PM 2007/3 10. Klik hier

S.   Nedelands Pensioen- & Beleggingsnieuws (NPN)

 1. De Algemene Pensioeninstelling: oplossing voor alle kwalen? NPN oktober/november 2008, p. 30-31. Klik hier

 T.  Euopean Pensions and Investment News (EPN)

 1. IORP compliance. A question of conformity. EPN 20 oktober 2008, p. 20-21. Klik hier

U.  VVP-Vakblad voor financieel adviseurs

 1. Deelnemer BPR krijgt te optimistisch beeld, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs, 24 januari 2012 30-31. Klik hier
 2. Netto pensioen is geen netto lijfrente, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs 2014/9 22. Klik hier

V.   Annotaties

KJG = Kluwers Jurisprudentie Gids
PJ = Pensioenjurisprudentie
Vrb = Verzekeringsrechterlijke berichten
FED = Fiscaal Weekblad FED

 1. HR 17 februari 1954 KJG
 2. HR 1 juni 1988 KJG
 3. HR 30 oktober 1991 KJG
 4. HR 22 mei 1992 KJG
 5. Hof Amsterdam 15 maart 1995 PJ 1995/12
 6. Hof 's-Gravenhage 11 juli 1995 Vrb 1996/1, KJG
 7. Hof Leeuwarden 22 september 1995 PJ 1995/72
 8. HR 13 maart 1996 FED 1996/310
 9. Hof Den Bosch 17 maart 1995 PJ 1996/5
 10. Hof Amsterdam 31 oktober 1995 KJG
 11. HR 13 maart 1996 PJ 1996/36, KJG
 12. Hof 's-Gravenhage 16 januari 1996 PJ 1996/52
 13. Hof Amsterdam 21 mei 1996 PJ 1996/60
 14. Hof Amsterdam 20 augustus 1996 PJ 1996/74
 15. HR 19 februari 1997 PJ 1997/27, KJG
 16. Hof Den Bosch 20 februari 1997 KJG
 17. Hof Amsterdam 26 maart 1997 PJ 1997/49
 18. HR 23 april 1997 KJG
 19. HR 11 juni 1997 PJ 1997/58
 20. Hof Amsterdam 16 april 1997 PJ 1997/68
 21. Besluit ministerie van Financiën 12 september 1997 PJ 1997/81
 22. HR 19 november 1997 KJG
 23. Hof Arnhem 28 januari 1998 KJG
 24. Hof Amsterdam 27 februari 1998 KJG
 25. Hof Amsterdam 12 maart 1998 KJG
 26. HR 25 maart 1998 PJ 1998/36
 27. Hof Amsterdam 9 december 1997 PJ 1998/50
 28. Hof Amsterdam 27 februari 1998 PJ 1998/85
 29. Hof Arnhem 28 januari 1998 PJ 1998/86
 30. Hof Amsterdam 18 maart 1999 PJ 1999/98
 31. Hoge Raad 15 april 1998 KJG
 32. Hof van Justitie Europese Gemeenschap, 28 april 1998 KJG
 33. Hoge Raad 8 juli 1998 KJG
 34. Hof Den Bosch 19 februari 1999 KJG
 35. Hof Amsterdam 18 maart 1999 KJG
 36. Hof Arnhem 18 november 1999 PJ 2000/21
 37. Hoge Raad 15 december 1999 PJ 2000/28
 38. Hoge Raad 15 december 1999 PJ 2000/29
 39. Hoge Raad 22 november 2000 FED 2001/2
 40. Hof Den Haag 23 november 2000 PJ 2001/33
 41. HR 29 april 2005-09-30 FED 2005/80
 42. HR 18 november 2005 FED 2006/21
image