NederlandsEnglish

Publicaties prof. dr. A.H. Bomer

BOEKEN

 1. A.H. Bomer, Unierechtelijke beginselen en BTW (Fed Fiscale Brochures), Deventer: Kluwer 2013
 2. A.H. Bomer, De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW (diss. Maastricht), Serie Academische Fiscale Beschouwingen, Deventer: Kluwer 2012

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

 1. A.H. Bomer, Het big data-proces in de btw, MBB 2019/6
 2. A.H. Bomer, Prospective overruling in de BTW, WFR 2017/21
 3. A.H. Bomer, From Skandia to Larentia: National jurisdiction to deviate from the VAT directive, Intertax, 15 september 2016, Volume 44, Issue 8 & 9, p. 657-665
 4. A.H. Bomer en O.J.L.E. Smeets, Eén ziel, twee gedachten: Overeenkomsten en verschillen tussen de BTW en IFRS, Vakblad Tax Assurance, 2016, nr. 2, p. 55-62
 5. A.H. Bomer en H.W.M. van Kesteren, Transfer Pricing en BTW, WFR 2016/89
 6. A.H. Bomer en H.W.M. van Kesteren, Niet voor redelijke twijfel vatbaar: Verkoop deelneming is een prestatie, WFR 2003/788
 7. A.H. Bomer en H.W.M. van Kesteren, Concernproblematiek: belastbaarheid van kostendoorberekeningen, WFR 2001/959
 8. A.H. Bomer en H.W.M. van Kesteren, De houdstermaatschappij: geknipt voor de BTW, WFR 1999/264
 9. A.H. Bomer en T. Munneke, Ruilen zonder huilen? WFR 1994/633
 10. A.H. Bomer, Internationale bijstandsverlening bij heffing van accijnzen en omzetbelasting, WFR 1993/1275
 11. A.H. Bomer, De omzetbelastingaspecten van sportsponsoring in natura, WFR 1992/1566

ANNOTATIES

 1. A-G HvJ EU 2 maart 2017, NLFiscaal 2017/0622: Verschil in verjaringstermijnen VK niet strijdig met Unierecht
 2. HR 11 november 2016, NLFiscaal 2016/0763: Integratieheffing en erfpachtcanon
 3. HR 14 oktober 2016, NLFiscaal 2016/0345: Levering schoolgebouw
 4. HvJ EU 15 september 2016, NLFiscaal 2016/0111: Duitse machtigingsbeschikking betreffende uitsluiting van aftrek voorbelasting

LOSBLADIGE UITGAVEN

 1. A.H. Bomer, Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel omzetbelasting, commentaar artikel 7, Deventer: Kluwer (vanaf 1 januari 2012)
 2. A.H. Bomer, In C.M. Ettema, J.Th. Sanders & W.A.P. Nieuwenhuizen (Eds.), Fiscale Encyclopedie NDFR, Omzetbelasting, Onderdeel Europeesrechtelijk kader (losbl.), Amersfoort: Sdu Uitgevers (losbl.) (tot 1 januari 2012)

VAKPUBLICATIES

 1. BTW-gevolgen van diefstal, BTW-Bulletin, september 2005, nr. 9
 2. De vorm en inhoud van de factuur, BTW-Bulletin, maart 2005, nr. 3
 3. Is de vaste inrichting in de BTW fiscaal rationeel?, BTW-Bulletin, december 2003, nr. 12
 4. De toepassing van de overgangsbepalingen in de Wet op het BTW-compensatiefonds, BTW-Bulletin, april 2002, nr. 4
 5. Kleurveranderingen bij holdings en de rechtszekerheid, BTW-Bulletin, november 2001, nr. 11
 6. Splitsen van vergoedingen dan wel eenheid van prestatie, BTW-Bulletin, oktober 2000, nr. 10
 7. Rechtsbescherming bij een boekenonderzoek in een andere lidstaat, BTW-Bulletin, september 2000, nr. 9
 8. Inwisselen van waardebonnen, BTW-Bulletin, juni 1999, nr. 6
 9. BTW-problematiek bij afvalverwijdering, BTW-Bulletin, september 1998, nr. 9
 10. Horen en verhoren, BTW-Bulletin, april 1998, nr. 4
 11. Naheffingsaanslag ten onrechte ten name van fiscale eenheid? BTW-Bulletin, oktober 1997, nr. 10
 12. De BTW controle, BTW-Buletin, juni 1997, nr. 6
 13. De opgave ICL en administratieve boete, BTW-Bulletin, april 1997, nr. 4
 14. Inzamelen van afvalstoffen, BTW-Bulletin, december 1996, nr. 12
 15. Elektronische BTW-aangifte, BTW-Bulletin, november 1996, nr. 11
 16. Boekenonderzoek en opgewekt vertrouwen, BTW-Bulletin, oktober 1996, nr. 10
 17. Zuivere holdings kunnen BTW verschuldigd zijn, BTW-Bulletin, september 1996, nr. 9

COLUMN

Btw, Technologie en Wetenschap, V-N 2014/1.0

VERSLAG IN WEEKBLAD FISCAAL RECHT VAN GEHOUDEN LEZINGEN

 1. J.J. Engelmoer en S.A.A. Herrijgers, Tax assurance: een vakgebied in ontwikkeling, WFR 2016/22
 2. L.J.A. Pieterse, De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW, WFR 2013/198
image