NederlandsEnglish

Eerste lustrumcongres: 'Maatschappelijke ondernemingen'

In 2007 bestond de fiscale masterrichting aan de VU vijf jaar! 
Ter gelegenheid hiervan organiseerde de vakgroep Fiscaal recht van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op 7 juni 2007 het congres 'Maatschappelijke ondernemingen'.
Doel van het congres was vanuit verschillende juridische invalshoeken het nieuwe fenomeen te belichten van zorginstellingen die commerciële activiteiten verrichten en, vice versa, ondernemingen die zorgtaken gaan vervullen. De verschillende invalshoeken betroffen de bestuursrechtelijke aspecten, fiscale aspecten (met name vennootschapsbelasting) en de privaatrechtelijke aspecten (met name de vraag of behoefte bestaat aan een aparte rechtsvorm).
Destijds had het Ministerie van Justitie het voorontwerp van het wetsvoorstel ter consultatie openbaar gemaakt. Klik hier.

Op het congres hebben de volgende sprekers opgetreden: 

  • prof. mr. J.W. Bellingwout, hoogleraar belastingrecht aan de VU en advocaat/belastingadviseur bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
  • C.J.H. Buren MBA RC, directeur financiën van het VU Medisch Centrum
  • mw. mr. drs. N.J.E.G. Cremers, verbonden aan Zorgverzekeraars Nederland
  • prof. mr. H.J. de Ru, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU en advocaat/partner bij Allen & Overy LLP te Amsterdam
  • mr. W.J.M. van Veen, universitair hoofddocent vennootschapsrecht aan de VU en wetenschappelijk medewerker en senior adviseur notarieel ondernemingsrecht Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
  • dr. S.A. Stevens, universitair docent fiscaal recht aan de VU en partner bij PricewaterhouseCoopers te Amsterdam.

Onder de titel Maatschappelijke ondernemingen is deel 3 van de reeks 'Fiscaal actueel' uitgegeven door Kluwer. Hierin zijn de verschillende bijdragen van de sprekers opgenomen.

Mounia Ben Abdallah, alumnus van de masterrichting fiscaal recht aan de VU en werkzaam bij Baker & McKenzie Amsterdam NV, schreef een verslag van het congres. Om dit verslag te downloaden, klik hier.

Klik hier voor een foto-impressie van het congres.

image

Klik hier om het
boekje te bestellen