NederlandsEnglish

Voortgezet Belastingrecht voor Accountants

code  EPG_AC_BRII
faculteit  Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
studielast 6 studiepunten
coördinator mr. H.A. Brasz
periode  5
doel 

Voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden dient een accountant een behoorlijke fiscale kennis te bezitten, om tijdig fiscale problemen
te kunnen signaleren, en om als gesprekspartner te kunnen functioneren van de fiscale specialist bij het bespreken van de fiscale positie van het bedrijf. In de bachelorfase van de studie is het basisvak belastingrecht gevolgd. Het onderhavige verdiepingsvak Belastingrecht voor accountants is met name gericht op de fiscale winstbepaling van bedrijven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: fiscale winstbepaling (nationaal en
internationaal), buitenlandse dochtermaatschappij of vaste inrichting incl. transfer-pricing,concernfinanciering, fusie en (internationale) samenwerkingsvormen en het horizontaal toezicht van de belastingdienst. Aan het eind van de cursus moet de student in staat zijn op deze onderdelen de belangrijke fiscale implicaties te onderkennen en
zelfstandig in hoofdlijnen weer te geven en toe te passen op praktijksituaties.

inhoud 

In de colleges wordt de stof uit het voorgeschreven studieboek verduidelijkt. Voorts dient men de basiskennis te verdiepen door deze toe te passen op aan de praktijk ontleende cases, zodat men later in de praktijk fiscale aspecten kan onderkennen. Aan het begin van de cursus wordt een gespecificeerd stu­die­pro­gram­ma beschikbaar gesteld.

werkwijze 

De colleges worden gedurende zes weken gegeven op de vrijdagmiddag en bestaat dus uit zes dagdelen. Ieder college bestaat uit een theoretisch
gedeelte (hoorcollege) en een praktisch gedeelte (toepassing in praktijkcases). De cursus is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad toeneemt, onder andere door een toenemende complexiteit in de cases. Voorbereiding van de colleges en de cases door studenten is cruciaal. Actieve participatie is hierdoor pas echt mogelijk, waarmee de
slagingskans voor het tentamen wordt vergroot.

literatuur 

Wordt bekend gemaakt.

toetsing 

Schriftelijk tentamen.