NederlandsEnglish

Belastingrecht I

code R_BelastI
faculteit Rechtsgeleerdheid
studielast 6 studiepunten
coördinator mr. R.T.B.M. Gerritsen
periode 1
doel Belastingrecht I draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding: 1, 4, 6, 9, 10, 11 en 12.
Het heeft als leerdoelen: het verwerven van elementaire kennis van bepaalde onderdelen van het Nederlands belastingrecht op het gebied van de inkomstenbelasting. Voorts wordt inzicht ge­ge­ven in de onderlinge samenhang tussen de inkomsten-, loon- en dividendbelasting. Na het succesvol afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van juridische handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden.
inhoud

In Belastingrecht I komen onder meer de navolgende on­der­wer­pen aan de orde:

  • systematiek van de Wet inkomstenbelasting 2011;
  • winst uit onderneming;
  • inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • loon;
  • resultaat uit overige werkzaamheden;
  • inkomsten uit eigen woning.
werkwijze  Er worden hoor- en werkcolleges gegeven gedurende twee keer twee uur per week. In de hoorcolleges wordt de stof uit de voor­ge­schre­ven studieboeken, die het positieve belastingrecht tot onderwerp hebben, verduidelijkt. In de werkcolleges wordt de theorie aan de hand van cases toegepast.
literatuur 

L.G.M. Stevens, Elementair Belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen (Editie 2013/2014), Deventer: Kluwer 2013.

toetsing 

Geroosterd schriftelijk tentamen.