NederlandsEnglish

Opleidingsdirectie

De organisatie van het onderwijs in de master Fiscaal recht wordt geleid door een opleidingsdirecteur. Deze wordt terzijde gestaan door een opleidingscoördinator. De directeur ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en adviseert het faculteitsbestuur over het onderwijsprogramma (artikel 12 van het Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid). In zijn werkzaamheden wordt de opleidingsdirecteur geadviseerd door de opleidingscommissie en de Raad van Advies.

Samenstelling