NederlandsEnglish

Opbouw afstudeerrichting Indirecte belastingen

Voor de afstudeerrichting Indirecte belastingen dient naast een aantal verplichte vakken een keuze gemaakt te worden van keuzevakken die mede worden verzorgd door andere faculteiten.

De verplichte vakken zijn de volgende:

Vaknaam

Studiepunten

Periode

Formeel belastingrecht

  6

4

Inkomstenbelasting winst

  6

1

Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht

  3

5

Omzetbelasting

  6

2

Vennootschapsbelasting

12

2+3

Scriptie

9

5+6

Naast de verplichte vakken dient de student drie vakken te kiezen uit de volgende vijf keuzevakken.

Vaknaam

Studiepunten

Periode

Capita selecta omzetbelasting

  6

4

European Value Added Tax

  6

1

Indirecte belastingen en internationale handel

  6

5

Profileringsvak verdieping BTW

  6

2

Tax Assurance voor indirecte belastingen

  6

4

Voor deze afstudeerrichting is naast de reguliere inschrijving aan de VU vereist dat ook tijdige inschrijving heeft plaatsgevonden via www.indirecttax.nl. De vakken Capita selecta omzetbelasting, European Valuea Added Tax, Profileringsvak verdieping BTW en Tax Assurance voor indirecte belastingen worden namelijk niet aan de VU gegeven, maar aan Tilburg University, Maastricht University en Univeristeit Leiden.

Voor de opbouw van de afstudeerrichting Directe belastingen, klik hier.