NederlandsEnglish

EU-belastingrecht

code R_EUBel
studielast 3 studiepunten
coördinator mr. J. Gooijer
periode 1
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het EU-belastingrecht, waarbij de nadruk ligt op de belastingheffing van grensoverschrijdende inkomsten, winsten en vermogens. Daarbij verkrijgt de student inzicht in de samenhang met de inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn (Engelstalige) literatuur en juridische bronnen op het gebied van het EU-belastingrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van het EU-belastingrecht toe te passen in complexe casus.
inhoud Aan de orde komt de betekenis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), de EU-richtlijnen en de EU-jurisprudentie voor de heffing van de directe belastingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Daarbij zal uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de regels op het gebied van staatssteun.
werkwijze Er worden gecombineerde hoor- en werk­colleges verzorgd. Tijdens deze onderwijsbijeenkomsten zal ook in groepen worden gewerkt aan casusposities. Er wordt van de studenten een actieve voorbereiding en participatie verwacht.
literatuur
  • R.P.C.W.M. Brandsma e.a., Studenteneditie 2018-2019, Cursus Belastingrecht (Europees Belastingrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2018
  • C. van Raad, Teksten Europees belastingrecht (editie 2019/2020), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.