NederlandsEnglish

Belastingheffing van de dga

code R_BHDGA
studielast 3 studiepunten
coördinator mr. J. Gooijer
periode 1
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de heffing van de aanmerkelijkbelanghouder (box II van de Wet IB 2001) en de terbeschikkingstellingsregeling voor zover van toepassing op de aanmerkelijkbelanghouder (art. 3.92 Wet IB 2001). Ook verwerft de student inzicht in de regeling voor de eigen woning (box I), de vermogensrendementsheffing (box III) en de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting. Studenten verkrijgen inzicht in de samenhang tussen de genoemde onderdelen van de Wet IB 2001 en de overige delen van de Wet IB 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en het internationale en EU-belastingrecht. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe cases. Tot slot dient de student in staat te zijn om ten aanzien van deze onderdelen van de inkomstenbelasting zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens en conclusies trekken).
inhoud In dit vak staat de Wet IB 2001 centraal, voor zover van belang voor de heffing van de aanmerkelijkbelanghouder. Naast behandeling van de grondslag en structuur van deze wet, wordt bijzondere aandacht besteed aan die onderdelen die zien op de behandeling van de aanmerkelijkbelanghouder: de aanmerkelijkbelangregeling en de terbeschikkingstellingregeling. Ook komen capita selecta ten aanzien van de eigen woning (box I) en de vermogensrendementsheffing (box III) aan de orde en wordt aandacht besteed aan de relatie met het internationale belastingrecht via de behandeling van de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting. In het vak komt de relatie tussen de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting aan de orde.
werkwijze Er worden gecombineerde hoor- en werk­colleges verzorgd. Tijdens deze onderwijsbijeenkomsten zal ook in groepen worden gewerkt aan casusposities. Er wordt van de studenten een actieve voorbereiding en participatie verwacht.
literatuur

D.A. Albregtse e.a., Studenteneditie 2019-2020, Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

toetsing Schriftelijk takehometentamen.