NederlandsEnglish

Master Fiscaal recht

Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is het mogelijk om in één jaar (sep­tember tot en met augustus) een volwaardige opleiding tot fiscalist te volgen met de master Fiscaal recht. Deze master is bedoeld voor studenten die zich na een gedegen civielrechtelijke of economische basis verder willen be­kwa­men in het belastingrecht. De master richt zich vooral op de be­han­de­ling en bestudering van fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang zijn. Hierbij worden drie afstudeerrichtingen aangeboden, te weten: Directe belastingen, Indirecte belastingen en Tax & Technology. De eerste afstudeerrichting richt zich met name op de winstbelastingen, zoals de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en het Euro­pees en in­ter­na­tionaal belastingrecht ten aanzien van onder­ne­mings­winsten, terwijl de twee­de afstudeerrichting zich vooral richt op de omzetbelasting, invoer­rech­ten en accijnzen. Met ingang van 2018/2019 wordt tevens de af­stu­deer­rich­ting Tax & Technology aangeboden. Hierin wordt aandacht besteed aan tech­no­lo­gische aspecten die aan de orde zijn bij compliancevraagstukken op het terrein van belastingen.

De klassieke fis­caal-jurisiche opleidingen richten zich uitsluitend op de fis­ca­le beroepen. De master Fiscaal recht biedt, met een bachelor Rechts­ge­leerd­heid als vooropleiding, echter de mogelijkheid om naast de fiscale ad­vies­praktijk ook de togaberoepen, zoals de (fiscale) advocatuur en de rech­terlijke macht, te bekleden. Tevens bereidt deze opleiding voor op functies als belastinginspecteur en fiscaal adviseur bij (multi)nationale on­der­ne­min­gen.