NederlandsEnglish

mr. W.Y. Ip

functie docent
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail hier
 • W.Y. Ip, 'Awb: Artikelen 1:1 tot en met 1:6 en 4:126 tot en met 4:131', in: NDFR Encyclopedie, Deel Formeel belastingrecht
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 februari 2019, nrs. 17/6979 en 17/7982, NTFR 2019/1451. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Hoge Raad 18 januari 2019, nr. 18/00053, NTFR 2019/167. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 april 2018, nr. 17/00534, NTFR 2018/1887. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 februari 2018, nr. 16/5239, NTFR 2018/1113. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2017, nrs. 17/6284, 17/6285, NTFR 2018/503. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Gerechtshof Den Haag 19 december 2017, nr. 17/00740, NTFR 2018/373. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Hoge Raad 22 december 2017, nr. 17/03020, NTFR 2018/40. Klik hier
 • W.Y. Ip, annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2017, nr. 16/00228, NTFR 2017/2946. Klik hier
 • W.Y. Ip, 'De bevoegdheden van de Belastingdienst/toeslagen', TFB 2017/5, p. 24-27. Klik hier
 • W.Y. Ip, 'Het begrip bedrijfsmiddel in de regeling van de herinvesteringsreserve', MBB 2014/3, p. 123-129. Klik hier
 • R. Gielen & W.Y. Ip, 'Hoofdkantoren en fiscaal vestigingsklimaat. Verslag van het VU-lustrumcongres 'Hoofdkantoren en fiscaal vestigingsklimaat', gehouden op maandag 4 juni 2012 te Amsterdam', WFR 2012/6964, p. 1045-1050. Klik hier 
 • R. Gielen, W.Y. Ip & L.J.A. Pieterse, 'Keuzeregeling voor liquidatieverlies. Een voorstel tot wijziging van de liquidatieverliesregeling', in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 65-77. Klik hier
 • W.Y. Ip, 'Wet IB 2001: Artikelen 3.92b, 3.94, 3.95 en 3.95b', in: NDFR Encyclopedie, Deel Inkomstenbelasting
 • W.Y. Ip, 'Tussenregeling valutaresultaten', FSVU Magazine, 2012(1), p. 8-9. Klik hier
 • image