NederlandsEnglish

mr. M.C. de Graaf

functie docent
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail m.c.de.graaf@vu.nl
telefoon (020) 598 3280
onderwijs

Inkomstenbelasting winst

cv Martin de Graaf heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn studie is hij als belastinginspecteur gaan werken bij Belastingdienst/Grote ondernemingen in Maastricht. Daarna is hij werkzaam geweest voor het Ministerie van Financiën in Den Haag, waar hij zich met name bezig hield met internationaal belastingrecht en directe belastingen. Momenteel is hij het "Aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders" bij de Belastingdienst/Grote ondernemingen in Rotterdam. Daarnaast werkt hij als auteur voor Vakstudie-Nieuws en verzorgt hij incidenteel lezingen. Vanaf 1 augustus 2012 is hij tevens werkzaam voor de Vrije Universiteit Amsterdam.
publicaties
  • M.C. de Graaf, 'Uitvergroot: Column - goed koopmansgebruik, reserves en codificeren', V-N 2015/57.0
  • Bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2015
  • M.C. de Graaf, 'Belastingheffing bij multinationals en de digitale economie', Tijdschrift voor Internetrecht 2014/5, p. 144-148
  • P.J. Goemans & M.C. de Graaf, 'Begrippen en definities van begrippen in de Nederlandse belastingverdragen en de nationale Nederlandse wetgeving', in: H. de Boer, R. van der Have & B. van Raaij, 50 jaar Directe Belastingen. Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stafadviseur Directe Belastingen bij het Ministerie van Financiën, Deventer: Kluwer 2012
  • P. Koedood & M.C. de Graaf, 'Grensoverschrijdende invordering van belastingschulden (‘bijstand bij invordering’)', WFR 2011/791
  • M.C. de Graaf, 'Voorkoming van dubbele belasting in het Koninkrijk', MBB 2011 nr. 7-8
  • M.C. de Graaf, 'Internationale gegevensuitwisseling en onderling overleg in fiscale zaken (TIEA’s en MAP’s)', VFP 2008/12, p. 28