NederlandsEnglish

mr. L.J.A. Pieterse

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail hier).

publicaties
  • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: T.C. Gerverdinck, Eigendomsgrondrecht en belastingen, Deventer: Wolters Kluwer 2020), WFR 2020/132, p. 893-898
  • L.J.A. Pieterse, 'Studies over verwijzingsinstructies', NTFR-B 2020/22, p. 20-24
  • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 155, 2020, p. 9135-9137
  • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.A.R. van Eijsden en H.M. Koster (red.), Voor het recht van de schatkist. Een halve eeuw belastinginning in Nederland. Opstellen aangeboden aan Arie van Eijsden, Deventer: Wolters Kluwer 2020), WFR 2020/77, p. 510-514
  • L.J.A. Pieterse, 'D. Brüll als bron van inspiratie', TFB 2020/12, p. 22-25. Klik hier
  • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 154, 2020, p. 9071-9073
  • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2020. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2020
  • L.J.A. Pieterse, Taal en compositie. Oog in oog met J. van Soest (1929-2006) als annotator, Den Haag: Boom juridisch 2020. Klik hier voor aanvullende informatie en hier voor een bespreking van het boek
  • L.J.A. Pieterse, 'Voorwoord', in: A.F. Gunn, Anders: Gunn. Selectie uit vijf jaar fiscaal activisme, Amsterdam: NL Fiscaal 2020, p. 5-6
  • Klik hier voor eerdere publicaties
image