NederlandsEnglish

mr. J. Gooijer

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail hier
 • J. Gooijer, "Vestiging van (tussen) houdstervennootschappen in Nederland: substancevoorwaarden in belastingverdragen?", in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Kluwer, Deventer 2014, p. 21-38
 • J. Gooijer, aantekening bij Hoge Raad 23 mei 2014, nr.13/02237, NTFR 2014/1732
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Den Haag 26 februari 2014, nr.13/00637, NTFR 2014/1440
 • J.W. Bellingwout & J. Gooijer, ''Zonder de innovatiebox waren wij allang uit Nederland vertrokken!'' (Opinie), NTFR 20014/1642, p. 1-3. Klik hier
 • Jan Gooijer, 'Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposals?', Intertax, Volume 42 (2014), Issue 4, p. 402-417. Klik hier
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Gelderland 14 januari 2014, nr.13/00730, NTFR 2014/880
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 augustus 2013, nr.12/04800, NTFR 2014/703
 • J. Gooijer, 'Beneficial owner': eindelijk duidelijkheid?, MBB 2013/171 (peer reviewed). Klik hier
 • G.F. Boulogne & J. Gooijer, Merger Directive: Conceptual Clarity of the Term "Branch of Activity" Needed, European Taxation, No. 5/2013, p. 243-248. Klik hier
 • J. Gooijer, Rente-imputatie bij onzakelijke leningen: duiding van HR 15 maart 2013,  NTFR 2013/638, NTFR Artikelen 2013/7, p. 1-3. Klik hier
 • G.F. Boulogne & J. Gooijer, De Hoge Raad zet een boom op over de eis 'tak van bedrijvigheid', FTV april 2013, 19, p. 5-10. Klik hier
 • Stef van Weeghel & Jan Gooijer, The 2010 OECD MC Amendments and the Revised TP Guidelines: An Overview, The 2010 OECD Updates, Series on International Taxation, Vol. 38, Wolters Kluwer, 2010
 • Co-auteur “The determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States”, redactie Dieter Endres, Kluwer Law International, 2007
 • J. Gooijer, Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering, WFR 2006/1203
 • J. Gooijer, Een aanzet tot aanpassing van het verbondenheidscriterium in de vennootschapsbelasting, WFR 2006/560
 • J. Gooijer en C.A.T. Peters, De reikwijdte van het kapitaalverkeer met derde landen, in “Alle wegen leiden naar Brussel”, jubileumbundel uitgegeven door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Reed Business Information BV, Amsterdam
 • J. Gooijer en C.A.T. Peters, The free movement of capital and third countries: some observations, European Taxation 2005, no. 11, blz. 475
 • J. Gooijer, Een deelneming in zwaar weer: enige fiscale aspecten, TFO 2004/15.
 • J. Gooijer, De Europese NV in de Nederlandse vennootschapsbelasting, WFR 2003/1273
 • J. Gooijer en S.R. Pancham, Earn out en balansgaranties in de vennootschapsbelasting, Onderneming en Financiering, no. 56, juni 2003
 • J. Gooijer en M.B.J.M. Tuyp, Fiscale eenheid met in het buitenland gevestigde lichamen, TFO 2002/102
 • J. Gooijer en R.P.W.C.M. Brandsma, Fiscale eenheid en de samenloop met juridische fusies en splitsingen, TFO 2002/81
 • J.Gooijer en R.P.W.C.M. Brandsma, Het veegwetinstituut heeft een nieuwe bezem nodig: hybride leningen in de vennootschapsbelasting, WFR 2002/1661.
 • J.Gooijer, R.P.W.C.M. Brandsma en M.B.J.M. Tuyp, Enige capita selecta inzake de fiscale behandeling van hybride leningen, WFR 2002/867
 • J. Gooijer en M.B.J.M. Tuyp, Het nieuwe verdrag met België: gevolgen voor de Nederbelg, Vermogende Particulieren, februari 2002
 • J. Gooijer, onderdelen art. 10a, 10b, en 10d Wet op de Vpb, Fiscaal Commentaar vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 2005
 • Auteur Vastgoedmarkt Almanak Fiscaal, jaargangen 1999/2000/2001, onderdeel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • image