NederlandsEnglish

prof. mr. J.W. Bellingwout

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail hier
 • Inleiding en bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2015
 • 'Substance en houdstervennootschappen: inleiding', in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Deventer: Kluwer 2014, p. 10-12
 • 'Zonder de innovatiebox waren wij allang uit Nederland vertrokken!' (Opinie), NTFR 20014/1642, p. 1-3 (samen met J. Gooijer). Klik hier
 • Corporate Income Tax: Marking the Passage of Time, European Taxation 2014, p. 171-177. Klik hier
 • Reactie consultatie Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen. Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) (samen met W.J.M.  van Veen en M. Zilinsky). Klik hier
 • 'Van de vennootschapsbelasting, de dingen, die voorbijgaan', met uitzondering van een correctie in voetnoot 39 gepubliceerd in: Strik(t) fiscaal? (Strik-bundel), Deventer: Kluwer 2014, p. 1-17. Klik hier
 • 'Het arrest 'National Grid Indus'', in: Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht (ZIFO-reeks nr. 10), Deventer: Kluwer 2013, p. 70-86
 • De overdracht en omzetting van afgewaardeerde vorderingen in de deelnemingssfeer na de onzakelijkeleningjurisprudentie, WFR 2012/6960, p. 876-884 (samen met F. van Horzen). Klik hier
 • Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail, WFR 2009/6800, p. 217-227. Klik hier
 • Arubaanse Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA), Deveter: Kluwer 2008; in samenwerking met prof. mr. W.J.M. van Veen.
 • Horizontaal ideaal, WFR 2008/6789, p. 1309-1311. Klik hier
 • Amurta: A Tribute to (the Late) Advocate General Geelhoed, European Taxation 2008, p. 124-132. Klik hier
 • Coming up: The LLC!, Offshore Investment, november 2007, p. 34-36, samen met W.J.M. van Veen. Klik hier
 • Fiscale aspecten van grensoverschrijdende fusie (en omzetting), WPNR 2007/6721, p. 714-723. Klik hier
 • Invoering Titel 7.13 BW: enkele internationale fiscale aspecten, WFR 2007/6729, p. 833-839. Klik hier
 • Bijdrage aan: ‘Van Brunschot-bundel’, Erkenning van buitenlandse fiscale status, Kluwer-Deventer 2006. Klik hier
 • Bijdrage aan: ‘Schonis-bundel’, Implementatieraadsels: de nieuwe Moeder-dochterrichtlijn, p. 39-55, Kluwer-Deventer 2006.  Klik hier
 • What’s going on in the European Union: the Advocate General’s opinion in Denkavit II, European Taxation 2006, p. 457-461, samen met Séverine Baranger. Klik hier
 • Aruba: a new fiscal framework for 2006, Offshore Investment, februari 2006, p. 35-36. Klik hier
 • Arubaans NFR 2006: AVV en check-the-box, WFR 2006/6653, p. 5-15. Klik hier
 • Een win-win alternatief voor verliescompensatie, WFR 2005/6647, p. 1518-1526.
 • Een nieuw concept voor groepsrente (defiscaliseren van groepsrente), bijdrage van 7 juli 2004 op het forum van de website van het Ministerie van Financiën, in samenwerking met mr. M.L.B. van der Lande. Klik hier
 • Klik hier voor een volledig overzicht.
 • image

  Klik hier voor een video-interview met prof. Bellingwout over 'Nederland Vestigingsland'.