NederlandsEnglish

prof. mr. H.M. Kappelle

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail hier
 • Netto lijfrente in de tweede pijler; contradictio in terminis!, WFR 2014/7049 650-658. Klik hier
 • K.I.H.R. AM 2014/5. Klik hier
 • Netto pensioen is geen netto lijfrente, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs 2014/9 22. Klik hier
 • Discriminatie!, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs 2014/3 26. Klik hier
 • Het verzekerde nieuwe pensioencontract en de fiscaliteit, WFR 2013/7027 1480-1485. Klik hier
 • AOW naar 67 en dan...., P&P 2009/5 4-5. Klik hier
 • IORP compliance. A question of conformity, European Pensions and Investment News 20 oktober 2008, blz. 20-21. Klik hier
 • De Algemene Pensioeninstelling: oplossing voor alle kwalen?, NPN oktober/november 2008, p. 30-31. Klik hier
 • Pensioen; het terrein bij uitstek waar fiscaal en civiel recht elkaar ontmoeten en soms in de weg zitten, WFR 2008/6760 401-408. Klik hier
 • Art. 32aa Wet LB, de dga en de PW: een niet onderkend probleem, PensioenMagzeine 2008/3, 10. Klik hier
 • Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid: hoe vrij is vrij? PensioenMagazine 2007/12 10-15. Klik hier
 • De positie van de directeur-grootaandeelhouder en de Pensioenwet WPNR 2007/6704 259-263. Klik hier
 • Reactie op 'Verzet tegen aftopping: voor de eigen parochie' P&P 2008/1-2 27. Klik hier
 • Kabinetsplannen voor aftopping pensioenopbouw; voor de bühne P&P 2007/11 11-13. Klik hier
 • Invoering PW en standpunt DNB zorgen voor meer grensoverschrijdende dienstverlening P&P 2007/7-8 9-11. Klik hier
 • Biedt de Pensioenwet de directeur-grootaandeelhouder een nieuwe buitenlandroute? WFR 2007/6724 657-663. Klik hier
 • Fiscale penisoenjurisprudentie 2004-2006 TPV 2007/1 30-34. Klik hier
 • Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid P&P 2006/11 24-27. Klik hier
 • Is het Nederlandse pensioenstelsel (inmiddels) Europa-proof? WFR 2006/6664 350-356. Klik hier
 • Fiscale actualiteiten, Serie pensioenactualiteiten Nr. 37, redactie Prof. dr. E. Lutjens, Amsterdam 2006.
 • Dream on baby. Art. 10, vierde lid Wet Lb 1964 als repeteerwekker en een verdergaande stap in de vereconomisering van ons belastingstelsel, WFR 2005/6635, p. 1120-1124. Klik hier
 • Sturen of volgen? Fiscaal instrumentalisme bij pensioenen en lijfrenten, Oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 2005. Klik hier
 • Klik hier voor een volledig overzicht.
 • image