NederlandsEnglish
Agenda

Oratie prof. mr. R.A. Wolf

Onder de titel 'NL-omzetbelasting of EU-btw? Over een almachtig hof en een parlement dat naar huis kan' heeft prof. mr. R.A. Wolf, bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de VU, op 15 oktober 2013 zijn ambt aanvaard.

"Omzetbelasting niet altijd even democratisch"
In zijn oratie bespreekt Wolf de doorwerking van EU-recht in de nationale praktijk van de omzetbelasting en onderkent hij rechtsvorming zonder democratische legitimatie. Als het gaat om de omzetbelasting, dan zijn de btw-arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie leidend geworden en kan het naiotnale parlement naar huis. Lees verder...