NederlandsEnglish
Agenda

Promotie mr. A.M.J.G. van Amsterdam RA

Op 10 juni 2004 is mr. A.M.J.G. van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift getiteld 'Insolventie in economisch perspectief'.
Promotor: prof. dr. M.P. van Overbeeke RA.

Faillissement heeft een sterk negatieve lading vanwege de ingrijpende gevolgen voor zowel de ondernemer (die het het stempel 'mislukt' krijgt opgedrukt) als voor alle andere bij de onderneming betrokkenen partijen zoals werknemers en leveranciers. Ondanks deze negatieve connotatie vormt faillissement een interessant onderzoeksterrein op het breukvlak van (faillissements)recht en (bedrijfs)economie. Van Amsterdam beschrijft in zijn dissertatie faillissement vanuit het economisch perspectief met de nadruk op het belang van kwalitatief goed management voor het afwenden van dreigend faillissement, dan wel het met succes doorstarten vanuit (stille) surseance en faillissement. Daarbij wordt duidelijk dat faillissement niet alleen onvermijdbaar is maar ook onmisbaar is in het economisch leven: het ten onrechte doorstarten is zo mogelijk nog schadelijker dan het ten onrechte failleren. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de andere (bedrijfseconomisch gezien) belangrijke actoren zoals de curator, de accountant en de bank. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: moet een curator per definitie een jurist zijn, welke rol speelt de accountant bij het tijdig signaleren van en waarschuwen voor dreigend faillissement, en wat is de opstelling van de bank binnen de stille surseance. Het handelen van deze actoren alsmede hun invloed op een succesvolle afloop van insolventie, wordt daarbij kritisch gevolgd en besproken. De studie wordt afgesloten met een statistisch onderzoek naar de mogelijkheid om de succesvolle afloop van (stille) surseance te voorspellen. Welke variabelen spelen daarbij een rol, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen financiële ratio's die uit de jaarrekening kunnen worden gehaald en kwalitatieve variabelen zoals de kwaliteit van het management.

 

Klik hier om het proefschrift te bekijken.