NederlandsEnglish

Publicaties mr. G.F. Boulogne

 1. G.F. Boulogne, Aantekening bij Rechtbank Gelderland 22 januari 2015, nr. 14/2189, NTFR 2015/838. Klik hier
 2. G.F. Boulogne, Aantekening bij HvJ EU 9 oktober 2014, Van Caster, H&I 2014/401. Klik hier
 3. G.F. Boulogne, Aantekening bij HvJ EU 11 september 2104, Verest en Gerards, NTFR 2014/2447. Klik hier
 4. G.F. Boulogne, Aantekening bij HvJ EU 17 juli 2014, Nordea Bank, NTFR 2014/2035. Klik hier
 5. G.F. Boulogne, Aantekening bij Rechtbank Den Haag 13 februari 2014, nrs. 13/533 en 13/3363, NTFR 2014/1578. Klik hier
 6. D. Ledure, P. Dere & G.F. Boulogne, "Voorstel tot aanpassing van de Moeder-Dochterrichtlijn: Europese Commissie ten strijde tegen dubbele niet-belasting", Internationale Fiscale Actualiteit 2014/01. Klik hier voor het Nederlandse artikel of lees de Engelse vertaling.
 7. G.F. Boulogne,  "Een voorstel tot uitbreiding en verduidelijking van artikel 6 van de EU-fusierichtlijn" (peer-reviewed artikel), MBB 2013/10, p. 287-307. Klik hier. Een Engelse vertaling van deze bijdrage is verschenen in Intertax 2014/2, p. 70-91
 8. G.F. Boulogne & J. Gooijer, "Merger Directive: Conceptual Clarity of the Term "Branch of Activity" Needed", European Taxation, No. 5/2013, p. 243-248. Klik hier
 9. G.F. Boulogne & J. Gooijer, "De Hoge Raad zet een boom op over de eis 'tak van bedrijvigheid'", FTV april 2013, 19, p. 5-10. Klik hier
 10. G.F. Boulogne, "Hoge Raad legt reikwijdte reorganisatiefaciliteiten te eng uit (en stelt geen prejudiciële vragen)", WFR 2012/6970, p. 1260-1264. Klik hier
 11. G.F. Boulogne & N. Sumrada Slavic, "Cross-Border Restructuring and "Final Losses"", European Taxation, No. 10/2012, p. 486-495. Klik hier
 12. R.A. de Boer & G.F. Boulogne, "Country Report: The Netherlands", in: G. Maisto (red.), Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law (EC and International Tax Law Series - Volume 8), Amsterdam: IBFD 2012, p. 771-867 (hoofdstuk 20). Klik hier
 13. G.F. Boulogne, "De toepassing ratione personae van de reorganisatiefaciliteiten in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969", in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 35-49. Klik hier
 14. G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012. Klik hier
 15. G.F. Boulogne, "Bespreking van het proefschrift Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement", WFR 2011/6930, blz. 1554-1558. Klik hier
 16. G.F. Boulogne, Aantekening bij HvJ EU 10 november 2011, Foggia, NTFR 2011/2634. Klik hier
 17. G.F. Boulogne,  "Group Taxation within the European Union: Did Papillon and Art. 24(5) of the OECD Model Tax Convention Create a Butterfly Effect?", European Taxation, No. 5/2011, p. 171-178. Klik hier
 18. G.F. Boulogne, Aantekening bij HR 8 oktober 2010, nr. 08/04644, FED Fiscaal Weekblad 2010/118. Klik hier
 19. G.F. Boulogne, Aantekening bij Rb. Haarlem 23 september 2010, nr. 08/07439, FED Fiscaal Weekblad 2010/117. Klik hier
 20. G.F. Boulogne,  "Een Papillon fiscale eenheid met derde landen? Art. 24, vijfde lid, OESO-modelverdrag biedt uitkomst!", WFR 2010/6876, blz. 1255-1263. Klik hier
 21. G.F. Boulogne, Aantekening bij HvJ EU 20 mei 2010, Zwijnenburg, FED Fiscaal Weekblad 2010/105. Klik hier
 22. G.F. Boulogne, "Art. 15, vierde lid, Wet Vpb 1969: strijdigheid met de vrijheid van vestiging en de non-discriminatiebepalingen", WFR 2010/6864, blz. 840-849. Klik hier
 23. G.F. Boulogne & W.W. Geursen, "Gaz de France: Dividends to Companies Not Listed in the Parent-Subsidiary Directive Are Not Exempt", European Taxation, No. 4/2010, p. 129-140. Klik hier

 

Mr. G.F. Boulogne
18