NederlandsEnglish

Publicaties dr. W.J. Blokland

 1. W.J. Blokland, noot bij HR 14 april 2017, nr. 15/01901 (ECLI:NL:HR:2017:680), BNB 2017/154
 2. W.J. Blokland, 'Het economische karakter van het houden van aandelen in de btw', NTFR-B 2017/22 (HvJ EU 12 januari 2017, nr. C-028/16)
 3. W.J. Blokland, 'Kwalifcatie huurovereenkomst met koopoptie voor toepassing van btw', NLF 2017/1479
 4. W.J. Blokland, 'Btw-behandeling beheerkosten DC- en DB-regelingen', NLF 2017/0540
 5. W.J. Blokland, 'Geen aftrek van voorbelasting op succesfee', NLF 2017/0374
 6. W.J. Blokland, 'Een concernfinancieringsregime voor de omzetbelasting', MBB 2014/12. Klik hier
 7. W.J. Blokland, Noot bij HvJ EU 13 juni 2013, nr. C-62/12 (LJN: CA4061), FED Fiscaal Weekblad 2014/4. Klik hier
 8. W.J. Blokland, 'Een bijdrage van de omzetbelasting aan het vestigingsklimaat: een optie voor belastingheffing van financiële diensten in concernverhoudingen', in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 23-33. Klik hier
 9. W.J. Blokland, 'Nieuw btw-regeling privégebruik auto  van de zaak', WFR 2011/6926, p. 1377-1383. Klik hier
 10. W.J. Blokland, Noot bij HR 25 maart 2011, nr. 43.945bis (LJN: BP8968), FED Fiscaal Weekblad 2011/67. Klik hier
 11. W.J. Blokland, 'Taxing Employee Benefits in Kind under EU VAT', International VAT Monitor 2011, p. 98-104. Klik hier
 12. W.J. Blokland, 'De btw-gevolgen van betalen met toeslag', WFR 2011/6898, p. 367-374. Klik hier
 13. W.J. Blokland, 'De toekomst van de btw', in: A. Hofkamp (red.), Herziening belastingstelsel. Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts? (NOB-congres 2 juni 2010), Edam: Orange House 2010, p. 55-59. Klik hier
 14. W.J. Blokland, 'Over neutraliteit, fraude en eenboud in de Europese btw', WFR 2010/561.
 15. W.J. Blokland & J.P. Hulshof, 'Financiële verwevenheid, een kwestie van zeggenschap', BTW-brief 2009, nr. 10. Klik hier
Dr. W.J. Blokland
18