NederlandsEnglish

Publicaties prof. mr. S.B. Cornielje

2020

Artikelen

 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Een breuk forceren: het vaststellen en toepassen van de pre-pro rata in de btw, TFO 2020/166.1
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Een gecompliceerde breuk: pro rata aftrek van voorbelasting na het Morgan Stanley-arrest, TFO 2020/166.2
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Breuklijnen in de btw: samenloop van pro rata en pre-pro rata, TFO 2020/166.3

Commentaar

 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 23 april 2020, nr. C-13/18 en C-126/18, NLF 2020/1124

2019

Artikelen

 • S.B. Cornielje, Het identificeren van directe kosten in de btw, WFR 2019/54
 • Simon Cornielje, The Scope of The Transfer of a Totality of Assets in EU VAT, EC Tax Review 2019-5, 246 – 252
 • S.B. Cornielje, Een veelbetekenend zwijgen, NTFR-B 2019-21
 • S.B. Cornielje, Column: Een oude mug en een krakkemikkig kanon, WFR 2019/139
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Blindelings vertrouwen: rechtszekerheid en de doorwerking van het Unierecht, WFR 2019/208

Commentaren

 • S.B. Cornielje, aantekening HR 20 september 2019, nr. 17/04489, FED 2019/143
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 17 oktober 2019, nr. C-692/17, NLF 2019/2403
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 2 mei 2019, nr. C-224/18, NLF 2019/1228
 • S.B. Cornielje, aantekening HvJ EU 19 december 2018, nr. C-17/18, FED 2019/106
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 18 september 2018, nr. 17/00987, FED 2019/66
 • S.B. Cornielje, aantekening HvJ EU 8 november 2018, nr. C-502/17, FED 2019/22
 • S.B. Cornielje, aantekening HvJ EU 18 oktober 2018, nr. C-153/17, FED 2019/13
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, noot HvJ EU 24 januari 2019, nr. C-165/17, NLF 2019/0358

2018

Artikelen

 • S.B. Cornielje, De stap-voor-staprechtspraak van het Hof van Justitie, WFR 2018/127
 • S.B. Cornielje, Een goedkope vlucht naar een mooie bestemming; Ryanair, NTFR-B 2018/11.39 

Commentaren

 • S.B. Cornielje noot MvF 35 026 Belastingplan 2019 (verhoging verlaagd btw-tarief), NLF 2018/0397
 • S.B. Cornielje noot MvT 33 026 Belastingplan 2019 (verhoging verlaagd btw-tarief), NLF 2018/0153
 • S.B. Cornielje, noot Rb Den Haag 23 augustus 2018, nr.17/8812, NLF 2018/2290
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 5 juli 2018, nr. C-320/17, NLF 2018/1647
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 29 juni 2018, nr. 16/05773, FED 2018/167
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 29 juni 2018, nr. 17/02087, FED 2018/146
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 18 juni 2018, nr. 16/02056, FED 2018/132
 • S.B. Cornielje, aantekening HvJ EU 11 april 2018, nr. C-532/16, FED 2018/104
 • S.B. Cornielje, aantekening HvJ 21 februari 2018, nr. C-628/16, FED 2018/78
 • S.B. Cornielje, noot A-G HvJ EU 3 mei 2018, nr. C-249/17, NLF 2018/1098
 • S.B. Cornielje, noot A-G HvJ 21 maart 2018, nr. C-5/17, NLF 2018/0807
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 15 december 2017, nr. 15/05937, FED 2018/54
 • S.B. Cornielje, noot Rb Noord-Holland 22 januari 2018, nr. 15/5499, NLF 2018/0423
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 13 oktober 2017, nr. 15/05195, FED 2018/7
 • S.B. Cornielje, noot Antwoorden vragen over beëindiging verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling, NLF 2018/0096
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 15 december 2017, nr. 15/05937, FED 2018/54
 • S.B. Cornielje, noot Rb Noord-Holland 22 januari 2018, nr. 15/5499, NLF 2018/0423
 • S.B. Cornielje, aantekening HR 13 oktober 2017, nr. 15/05195, FED 2018/7
 • S.B. Cornielje, noot Antwoorden vragen over beëindiging verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling, NLF 2018/0096

2017

Artikelen

 • S.B. Cornielje, Overgang van de onderneming in de omzetbelasting, TFO 2017/151
 • S.B. Cornielje, Houdstervennootschappen en het recht op aftrek van voorbelasting in de btw, TFO 2017/149.1

Boekbijdrage

 • Ine Lejeune, Joost Vermeer en Simon Cornielje, VAT and Cost Sharing in the EU, in: Robert F. van Brederode, Richard Krever (eds.), VAT and Financial Services, Comparative Law and Economic Perspectives, Springer Nature, Singapore, 2017

Commentaren

 • S.B. Cornielje, noot HR 24 november 2017, nr. 16/00961, NLF 2017/2865
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 21 september 2017, nr. C-326/15 (Aviva), NLF 2017/2342
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 21 september 2017, nr. C-605/15 (DNB Banka), NLF 2017/2341
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 21 september 2017, nr. C-616/15 (Comm. v. Duitsland), NLF 2017/2343
 • S.B. Cornielje, noot Rb. Noord-Holland 14 september 2017, nr. 15/3140, NLF 2017/2611
 • S.B. Cornielje, noot Rb. Noord-Holland 9 juni 2017, nr. 15/2895, NLF 2017/1682
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 4 mei 2017, nr. C-274/15 (Comm. v. Luxemburg), NLF 2017/1160
 • S.B. Cornielje, noot A-G HvJ EU 5 april 2017, nr. C-616/15 (Comm. v. Duitsland), NLF 2017/0889
 • S.B. Cornielje, noot A-G HvJ EU 1 maart 2017, nr. C-605/15 (Aviva), NLF 2017/0605
 • S.B. Cornielje, noot A-G HvJ EU 1 maart 2017, nr. C-326/15 (DNB Banka), NLF 2017/0604

2016

Boek

 • S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese btw (diss.), Kluwer, Deventer, 2016 (ook verschenen in de reeks Fiscale Monografieën (nr. 146))

Artikel

 • S.B. Cornielje en A.J. van Doesum, ‘De paradoxale btw-gevolgen van een juridische fusie of splitsing’, in: Van Der Geld-bundel, Deventer: Kluwer 2016

Commentaren

 • S.B. Cornielje, noot HR 25 november 2016, nr. 11/04540, NLF 2016/0708
 • S.B. Cornielje, noot HvJ EU 12 oktober 2016, nr. C-340/15 (Nigl), NLF 2016/0399
 • S.B. Cornielje, noot A-G HvJ EU 6 oktober 2016, nr. C-274/15 (Comm. v. Luxemburg), NLF 2016/0344
 • S.B. Cornielje, noot A-G HR 16 juli 2016, nr. 11/04540, NLF 2016/0036

2015

Artikelen

 • S. Cornielje en I. Bondarev, Scanning the scope of Skandia, International VAT Monitor 2015, Vol. 26, no. 1
 • H.W.M. van Kesteren en S.B. Cornielje, Evenredige aftrek in de btw: voorstel voor uitbreiding van de Nederlandse regeling, WFR 2015/1077

2012

Artikelen

 • S.B. Cornielje, De toepassing van art 37d Wet OB bij de verkoop van een (minderheids-)deelneming, WFR 2012/403
 • G.J. van Norden en S.B. Cornielje, What’s all the fuss about Danfoss? Btwbrief 2012/1

2011

Artikel

 • S.S. Heydari en S.B. Cornielje, The Brittle Reincarnation of VAT Saving Schemes, Derivatives & Financial Instruments, March/April 2011


Lezingen (o.a.)

 • 'Concernproblematiek', NOB Winterschool 2020, 4 maart 2020
 • 'Gevolgen van het Mydibel-arrest', Ketenmiddag Ministerie van Financiën/ Belastingdienst, 31 oktober 2019
 • 'Het lezen van HVJ EU en HR arresten' (samen met Prof. A.O. Lubbers), Belastingdienst, 19 september 2019
 • 'Ontwikkelingen houdsterproblematiek', Het nationale btw-congres, 6 juni 2019
 • 'Concernproblematiek', NOB Winterschool 2019, 7 maart 2019
 • Omzetbelasting en concernproblematiek', Accountantsdag Belastingdienst, 28 september 2017
 • 'Fusies en overnames in de Europese btw', Landelijke Themadag Omzetbelasting Belastingdienst, 23 maart 2017
 • 'Fusies en overnames in de Europese btw', Landelijk vaktechnisch overleg Meijburg, 12 december 2016
 • 'Fusies en overnames', Studiedag BTW Ministerie van Financiën en kennisgroepen Belastingdienst, 15 november 2016
 • 'The Brittle Reincarnation of VAT Saving Schemes', Seminar, Institute for Austrian and International Tax Law of the Vienna University, 7 november 2011
Prof. mr. S.B. Cornielje
18