NederlandsEnglish

Publicaties prof. mr. F.P.G. Pötgens

I.  ARTIKELEN

A. Wetenschappelijke artikelen

 1. "De Art.-26-Verklaring: Uncertain Certainty", Weekblad voor Fiscaal Recht, 1994, blz. 1450 e.v.
 2. "Schumacker: ofwel onder welke omstandigheden wordt de buitenlandse belastingplichtige behandeld als een binnenlands belastingplichtige", Weekblad voor Fiscaal Recht 1995, blz. 643 e.v.
 3. "Goodbye Mr. Bachmann, Welcome Mr Wielockx", Bulletin for International Fiscal Documentation, 1996, nr. 1, blz. 2 e.v.
 4. "Wielockx en de coherentie op verdragsniveau", Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996, nr. 3, blz. 97 e.v.
 5. "De zaak Svensson: wederom de coherentie", Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996, nr. 6, blz. 208 e.v.
 6. "De zaak Asscher: buitenlanderstarief discriminatoir", Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996, blz. 379 e.v.
 7. "A la recherche de la convention perdue", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1996, nr. 6235, blz. 610-614. (inzake verdrag uit 1845 tussen Nederland en België op grond waarvan informatie met betrekking tot successie- en schenkingsrechten uitgewisseld kon worden).
 8. "Nogmaals à la recherche de la convention perdue", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1996, nr. 6238, blz. 686 e.v.
 9. "Ficties uit het Aanmerkelijk Belangregime onder belastingverdragen en het EG-Verdrag", Maandblad Belastingbeschouwingen, 1997, nr. 12, blz. 375-392.
 10. "Fiscale aspecten van juridische splitsing", Maandblad Belastingbeschouwingen, 1998, blz. 103-121.
 11. "Fictions in the substantial shareholding regime in relation to Tax Treaties and the EC Treaty", European Taxation, 1998, nr. 7, blz. 204-215.
 12. "Europees kampioen in dienstbetrekking bij de KNVB", Weekblad fiscaal recht, 1998, nr. 6300, blz. 1024-1031.
 13. "Frans CFC-regime en Nederlandse Holdings", Internationaal Belasting Bulletin, 1998, nr. 3, blz. 5-9.
 14. "Tax Aspects of Employee Share Options in Belgium, France, Germany, The Netherlands and the United Kingdom", European Taxation, 1998, nr. 9, blz. 278-293.
 15. "Enige perikelen omtrent het bestuurdersartikel uit het verdrag met België', Weekblad fiscaal recht, 1998, nr. 6312, blz. 1517-1527.
 16. "Tax-Neutral Divisions of Companies", European Taxation, 1999, nr. 3, blz. 81-88.
 17. "De kwalificatie van overdracht van pensioenkapitaal onder het verdrag met België", Maandblad Belastingbeschouwingen, 1999, nr. 3, blz. 129-143.
 18. "Fictieve buitenlandse belastingplicht onder de 35%-regeling en verdragsgerechtigdheid", Weekblad fiscaal recht, 1999, nr. 6344, blz. 779-788.
 19. "Recente wijzingen in het Commentaar op artikel 15 en 16 van het OESO-Modelverdrag", Internationaal Belasting Bulletin, 1999, nr. 3, blz. 8-14.
 20. "De omgekeerde discriminatie van de nationale juridische splitsing", Weekblad fiscaal recht, 1999, nr. 6349, blz. 984-998
 21. "Tax Treaty Issues and the Cross-Border Taxation of Employee Share Options", European Taxation, 1999, nr. 8, blz. 321-325.
 22. "Ontslagvergoeding in een te ver verwijderd verband met de buitenlandse dienstbetrekking", Weekblad fiscaal recht, 1999, nr. 6355, blz. 1183-1193.
 23. "Europeesrechterlijke aspecten van de keuze voor binnenlandse belastingplicht onder de Wet IB01", Internationaal Belasting Bulletin, 1999, nr. 5, blz. 1 e.v.
 24. "Het begrip ‘tijdelijk’ in art. 10 Verdrag met Duitsland heeft een beperkte zelfstandige betekenis", Weekblad fiscaal recht, 2000, nr. 6373, blz. 191-203.
 25. "Harmful tax competition and forbidden state aid; examining The Dutch Informal Capital Ruling and the Luxembourg 1929 Holding", Paper IBA Seminar te Antwerpen (2000).
 26. "Zijn interpretatieve en legislatieve mutual agreements bindend?", Maandblad Belastingbeschouwingen, 2000, nr. 2, blz. 53-66.
 27. "Het OESO-rapport inzake partnerships en kwalificatieconflicten", Internationaal Belasting Bulletin, 2000, nr. 2, blz. 12-19.
 28. "Het rapport The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships en de interpretatie van belastingverdragen (deel I)", Weekblad fiscaal recht, 2000, nr. 6394, blz. 1016-1029.
 29. "Het rapport The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships en de interpretatie van belastingverdragen (deel 2)", Weekblad fiscaal recht, 2000, nr. 6395, blz. 1056- 064.
 30. “Report on “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” and the Interpretation of Tax Treaties”, European Taxation, 2000, nr. 7, blz. 250-269.
 31. “Internationale fiscale aspecten van Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen”, Fiskaal, 2000, nr. 5, blz. 13-27.
 32. “Supreme Court Clarifies Meaning of “Director” in Tax Treaties”, European Taxation, 2000, nr. 11, blz. 517-521.
 33. “De Wet IB 2001 en de buitenlands belastingplichtige belegger”, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2000, nr. 11, blz. 9-19.
 34. “Het ‘sluitend systeem’ van artikel 15 e.v. van het OESO-Modelverdrag”, Maandblad Belastingbeschouwingen”, 2000, nr. 11, blz. 397-403.
 35. “Fictieve buitenlandse belastingplicht onder de 35/30%-regeling en verdragsgerechtigdheid”, Forfaitair, 2000, nr. 108, blz. 11-20.
 36. “Enkele internationale fiscale aspecten van de forfaitaire rendementsheffing en de (uitgestelde) anti-dividendstrippingmaatregelen”, Internationaal Belasting Bulletin, 2000, nr. 6, blz. 14-21.
 37. “International Aspects of the 2001 Income Tax Act”, European Taxation, 2001, nr. 1, blz. 2-17.
 38. “The “Closed System” of the Provisions on Income from Employment in the OECD Model”, European Taxation, 2001, nr. 7-8, blz. 252-263.
 39. "Inkomsten uit tegenwoordige privaatrechtelijke dienstbetrekking onder het nieuwe belastingverdrag met België (artikel 15 en 16)", MBB, 2001, nr. 12, blz. 376-392.
 40. "Onderlinge overeenstemming over de interpretatie van het nieuwe belastingverdrag met België", Weekblad fiscaal recht, 2002, nr. 6874, blz. 577-582.
 41. "Article 15(2)(b) of the OECD Model: Problems Arising from the Residence Requirement for Certain Types of Employers", European Taxation, 2002, nr. 6/7, blz. 214-227.
 42. "Enige aspecten van het vaste-inrichtingsbegrip in het dienstbetrekkingsartikel van de belastingverdragen", Weekblad fiscaal recht, 2003, nr. 6512, blz. 43-52.
 43. "Nogmaals art. 15 en 16 belastingverdrag met België: inkomsten uit tegenwoordige privaatrechtelijke dienstbetrekking", MBB, 2003, nr. 4, blz. 126-150.
 44. "Ficties en belastingverdragen", Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Larcier, België), 2004, nr. 265, blz. 663-675.
 45. "De Hoge Raad bevestigt en verduidelijkt het materiële werkgeverschap onder de belastingverdragen”, Weekblad fiscaal recht, 2007, nr. 6714, blz. 375-383.
 46. "Volgens de Hoge Raad is een stand-by-fee onder artikel 15 OESO-Modelverdrag belastbaar in de woonstaat", NTFR Beschouwingen 2007/24, blz. 20-24.
 47. "Proposed Changes to the Commentary on Art. 15(2) of the OECD Model and their Effect on the Interpretation of “Employer” for Treaty Purposes”, Bulletin for International Taxation, 2007, nr. 11, blz. 476-488. Klik hier
 48. “Cross- Border Taxation of Employee Stock Options: How to Improve the OECD Commentary - Part 1, European Taxation, 2007, nr. 8/9, blz. 407-418. Voor een Chinese vertaling van dit artikel, klik hier
 49. Cross- Border Taxation of Employee Stock Options: How to Improve the OECD Commentary - Part 2, European Taxation, 2007, nr. 10, blz. 467-476. Klik hier. Voor een Chinese vertaling van dit artikel, klik hier
 50. “Renneberg: Is Mortgage Interest Paid on an Owner-Occupied Dwelling in Belgium Deductible from Netherlands-Source Employment Income?”, European Taxation, 2007, nr. 11, blz. 499-507. Klik hier
 51. "Het basissalaris van een sporter is toerekenbaar aan de in de performance staat uitgeoefende werzaamheden" MBB, 2007, nr 6, blz. 231-238.
 52. "Europarlementariër en pensioenbijdragen: wat rest is het restartikel", NTFR Beschouwingen 2007/53, blz. 24-28. Klik hier
 53. "The Dutch Supreme Court Reaffirms and Clarifies 'de facto employer' under Article 15 of the OECD Model", Intertax, 2008/2, blz. 75-81. Klik hier
 54. "Stand-By Fee Taxable in Residence State under Art. 15 of the OECD Model", European Taxation, 2008/2, blz. 85-89. Klik hier
 55. "Beloningen ten laste van een vaste inrichting?", NTFR Beschouwingen, 2008/16. Klik hier
 56. "The Netherlands Supreme Court Again Excludes Credit of Withholding Tax in a Triangular Case. Decision of the Netherlands Supreme Court of 11 May 2007, BNB 2007/230", European Taxation, 2008/4, blz. 210-215. Klik hier
 57. "Discussion of Alexander Rust's Paper on Articlie 21 OECD Model Convention", hoofdstuk 19 van: M. Lang e.a. (red.), Source versus Residence, Problems Arising from the Allocation of Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives (Eucotax Sries on European Taxation), Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business 2008. Kik hier
 58. "Toerekening van winst aan een vaste inrichting", NTFR Beschouwingen, 2008/52, blz. 17-22. Klik hier
 59. "The Netherlands Supreme Court and Remuneration Borne by a Parmanent Establishment - Third Time Lucky! Descision of the Netherlands Supreme Court of 23 November 2007, BNB 2008/29",  European Taxation, 2008/12, blz. 654-657. Klik hier
 60. "Het OESO-commentaar betreffende werknemersopties: hinken op twee gedachten!", WFR, 2008/6792, blz. 1391-1404. Klik hier
 61. "Derouin: Tax Treaties and Regulation No. 1408/71 - Double or Noting?", European Taxation, 2009/3, blz. 136-149. Klik hier
 62. "ABP-pensioen en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen, mei 2009/22, blz. 19-23. Klik hier
 63. "Income from Inactivity under Article 15 of the OECD Model Tax Convention - Part 1", Bulletin for International Taxation (IBFD), oktober 2009, blz. 428-440. Klik hier
 64. "Income from Inactivity under Article 15 of the OECD Model Tax Convention - Part 2", Bulletin for International Taxation (IBFD), november 2009, blz. 495-507. Klik hier
 65. Juridisch advies aan de Tweede Kamer d.d. 7 oktober 2009 over het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 (31 930). Klik hier
 66. "De verdragsclassificatie van voordelen uit een lucratief belang genoten door een buitenlandse belastingplichtige", WFR 2009/18. Klik hier
 67. "Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen!", WFR 2010/6843, blz. 74-87 (samen met prof. mr. H.M. Kappelle). Klik hier
 68. "Verontrustende Hoge Raad-uitleg verdragsbegrip 'inwoner'", WFR 2010/6848, blz. 266-280 (samen met mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf). Klik hier
 69. "The Relationship between Preservative Tax Assessments and Netherlands Tax Treaties: Not Always Pacta Sunt Servanda?", European Taxation, 2010/5, blz. 183-191. Klik hier
 70. "Het internationaal publiekrechtelijke effectiviteitsbeginsel en kwalificatieconflicten", WFR 2010/1024. Klik hier
 71. "Buitenlandse gezelschappen en het vrije verkeer van diensten", NTFR Beschouwingen december 2010/45. Klik hier
 72. "Antimisbruikbepalingen in het nieuwe belastingverdrag met Japan", WFR 2011/6888, blz. 3-14 (samen met mr. D.A. Hofland). Klik hier
 73. "Over het keuzerecht, Europeesrechtelijke ontwikkelingen en de grensambtenarendoctrine", MBB 2011/3, blz. 99-104. Klik hier
 74. "Worrying Interpretation of 'Liable to Tax': OECD Clarification Would Be Welcome", Intertax 2011/4, blz. 169-177 (samen met Arnaud de Graaf). Klik hier
 75. "Verdragstoepassing en inwonerschap in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, WFR 2011/6903, blz. 532-538. Klik hier
 76. "The LOB Provision in the New Japan-Netherlands Tax Treaty", European Taxation 2011/5, blz. 215-220 (samen met Dick A. Hofland). Klik hier
 77. "Winstallocatie vaste inrichtingen (1)", NTFR Beschouwingen 2011/19, blz. 12-16. Klik hier
 78. "Winstallocatie vaste inrichtingen (2)", NTFR Beschouwingen 2011/25, blz. 24-30. Klik hier
 79. "Conserverende aanslag pensioen (niet) akkoord", NTFR Beschouwingen 2011/32, blz. 15-20
 80. "Tax Treaty Classification of Netherlands-Source Income from Lucrative Interests (Carried Interest)", European Taxation, 2011/11, blz. 465-471. Klik hier
 81. "Belastingverdragen: van Europees-Noord-Amerikaanse kraamkamer tot wereldomspannend volwassen rechtsinstrument", MBB 2011, nr. 12, blz. 526-540 (samen met E. Bunders en I.J.J. Burgers). Klik hier
 82. "The International Public Law Efectiveness Principle and Qualification Conflicts from a Dutch Perspective, Intertax, 2012, nr. 1, blz. 54-6 (samen met Lucas J. de Heer). Klik hier
 83. "Over kernwaarden en belastingverdragen", WFR Special Sjaak Jansen, 15 maart 2012, blz. 52-56. Klik hier
 84. "Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 en arbeidsinkomsten", Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO), 2012/119.4, blz. 81-92. Klik hier
 85. "De pseudo-eindheffing bij excessieve beloningsbestanddelen en de relatie tot belastingverdragen", MBB, 2012, nr. 4, blz. 146-154. Klik hier
 86. "Objectvrijstelling voor vaste inrichtingen; Much Ado About Nothing?", WFR 2012/6954, blz. 654-668 (samen met prof. mr. J.W. Bellingwout)
 87. "Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland; inkomsten uit dienstbetrekking", MBB 2012, nr. 7/8, blz. 283-296
 88. "Nadere precisering Schumacker-criteria", NTFR Beschouwingen 2012/36, blz. 24-29. Klik hier
 89. "De kernwaarden van het fiscale verdragsbeleid", MBB 2013, nr. 2, blz. 84-91. Klik hier
 90. "De 150 km-voorwaarde onder de 30%-regeling en het EU-recht", NTFR Beschouwingen 2013/16, blz. 18-23. Klik hier
 91. "De grensoverschrijdende fiscale eenheid en belastingverdragen: niets nieuws onder de zon?", WFR 2013/7004, blz. 708-728
 92. "FPU-uitkering en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2013/37, blz. 18-23. Klik hier
 93. "Van een kiezende naar een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige", WFR 2013/7024, blz. 1348-1361
 94. "Cross-Border Fiscal Unities and Tax Treaties: Nothing New under the Sun?", Intertax 2014, nr. 2, blz. 92-105 (samen met Wiebe Dijkstra)
 95. "The Relationship between the Netherlands Quasi-Fiscal Tax (Quasi-Payroll Tax) on Excessive Severance Payments and Tax Treaties", European Taxation, 2014, nr. 4, blz. 143-150
 96. "Leiden internationale ontwikkelingen tot een hervorming van de dividendbelasting?" MBB special Jan Kees Bartel 16 april 2014, blz. 1-4. Klik hier
 97. "Een pleidooi voor een mondeling pleidooi", MBB special Hans Hertoghs, 16 april 2014, blz. 1-3. Klik hier
 98. "Cross-Border Short-Term Employment", Bulletin for International Taxation, 2014, nr. 8, blz. 404-414 (samen met K. Dziurzd)
 99. "The Impact of Corporate Governance Systems on the Place of Effective Management Concept in Spain, France, the United Kingdom, the Netherlands, Germany and Italy Part 1", European Taxation, 2014, nr. 9, blz. 374-384 (samen met P. van Os, I. Mensing, G. Lasarte, D. Pombo, M. Schiefele, G. Wagner, S. Luder, E. Millner, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, A. Silvestri en L. Lancellotti)
 100. "Resultaat uit overige werkzaamheden en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2014/24, blz. 17-21
 101. "The Impact of Corporate Governance Systems on the Place of Effective Management Concept in Spain, France, the United Kingdom, the Netherlands, Germany and Italy Part 2", European Taxation, 2014, nr. 10, blz. 423-431 (samen met P. van Os, I. Mensing, G. Lasarte, D. Pombo, M. Schiefele, G. Wagner, S. Luder, E. Millner, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, A. Silvestri en L. Lancellotti)
 102. "Vestiging en substance van (tussen)houdstervennootschappen vanuit EU-rechtelijk perspectief", MBB 2015, nr. 2, blz. 50-64 (samen met M.J.E. Straathof)
 103. "Sopora: over horizontale discriminatie en overcompensatie", NTFR Beschouwingen 2015/15, blz. 15-20
 104. "Het vermogenswinstartikel en het element "tijd" onder belastingverdragen", WFR 2015/7117, blz. 1238-1248 (samen met R.A. Bosman)
 105. "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 1, Intertax", 2016, nr. 1, blz 40-62 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 106. "Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update", MBB 2016, nr. 1, blz. 29-46 (samen met A.J.A. Stevens)
 107. "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 2, Intertax", 2016, nr. 2, blz. 163-179 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 108. "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 3, Intertax", 2016, nr. 3, blz. 247-265 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 109. "Eindarrest Sopora: geen systematische en duidelijke overcompensatie", NTFR-Beschouwingen 2016/19, blz. 12-16
 110. "De fiscale woonplaats van natuurlijke personen: nadere invulling door de Hoge Raad", WFR 2016, nr. 7151, blz. 890-897 (samen met M.C. Corneslisse en Y. Wu)
 111. "Establishment and Substance of Intermediate and Other Holding Companies from an EU Law Perspective", Intertax 2016, nr. 8/9, blz. 608-619 (samen met M.J.E. Straathof)
 112. "Independant Professional Diver Residing in the Netherlands Did Not Have a Fixed Base in India", European Taxation 2016, nr. 10. blz. 436-443
 113. "Enkele kanttekeningen bij de door Nederland en Zwitserland gesloten Mutual Agreement inzake FBI's", WFR 2016, nr. 7168, blz. 1447-1454 (samen met W.E.J. Dijkstra en N. Verstreeg)
 114. "Fictief loon (3) en belastingverdrag", NTFR-Beschouwingen 2017/14, blz. 13-17
 115. "Het Multilaterale Instrument met zijn vele bilaterale schakeringen", WFR 2017, nr. 7186, blz. 474-488 (samen met D.M. Broekhuijsen)
 116. "Het derde fictiefloonarrest en de goede verdragstrouw", MBB 2017, nr. 6, blz. 227-241 (samen met T.M. Vergouwen)
 117. "Nederland en het MLI: de spanning stijgt?", WFR 2017, nr. 7201, blz. 932-933 (column)
 118. "Supreme Court Issues Third Ruling on Fictitious Wage and Tax Treaties: Decision of the Netherlands Supreme Court of 18 November 2016, BNB 2017/34", European Taxation 2017, nr. 8, blz. 361-366 (samen met T.M. Vergouwen)
 119. "The Report Ways To Tackle Cross-Border Obstacles Facing Individuals Within the EU", EC Tax Review, 2017, nr. 5, blz. 245-256 (samen met T.M. Vergouwen)
 120. "Het regeerakkoord en het vestigingsklimaat", WFR 2017, nr. 7215, blz. 1418-1426
 121. "Mutual agreement en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2017/46, blz. 20-24
 122. "Conserverende aanslag bij emigratie van pensioen- en lijfrentegerechtigde (deels) gesauveerd", NTFR Beschouwingen 2017/50, blz. 19-24
 123. "The Relationship between Tax Treaties and Protective Tax Assessments Issues in Respect of Pensions and Annuities upon Emigration: Pacta sunt servanda and Compartmentalization", European Taxation, 2018, nr. 9, blz. 433-438 (samen met E.M.L. Kool)
 124. "De afschaffing van de dividendbelasting in fiscaal-juridisch perspectief", WFR 2018, nr. 7253, blz. 1133-1142 (samen met P.H. Sleurink)
 125. "The Status of Mutual Agreement between the Netherlands and Germany on the Allocation of Severance Payments", European Taxation 2018, nr. 11, blz. 526-530 (samen met E.M.L. Kool)
 126. "Nederland en het Multilaterale Instument: een stand van zaken", WFR 2018/206 (7261), blz. 1424-1436 (samen met E.M.L. Kool)
 127. "Exitheffingen na ATAD 1", MBB 2018, nr. 11, blz. 447-459
 128. Dual Residence of Companies under Tax Treaties, ITAXS International Tax Studies, IBFD, 1-2018, blz 3-84 (samen met Guglielmo Maisto/leading author, Stéphane Austry, John Avery Jones, Philip Baker, Peter Blessing, Robert Danon, Shefali Goradia, Johann Hattingh, Koichi Inoue, Jürgen Lüdicke, Toshio Miyatake, Angelo Nikolakakis, Kees van Raad, Richard Vann en Bertil Wiman)
 129. "Wet bronbelasting 2021: een trendbreuk met het verleden!", NTFR Beschouwingen 2020/3, blz. 14-19
 130. "Netherlands/South Korea - The Netherlands Supreme Court Decides a Triangular Case under Article 15 of the OECD Model", European Taxation 2020, nr. 4, blz. 135-140 (samen met P.I.M. Geerse)
 131. "De Wet fiscale arbitrage: een eerste stap naar een efficiëntere en betere internationale geschilbeslechting", WFR 2020/63 (nr. 7329), blz. 402-420

B.  Vakartikelen

 1. "Nederland-Verenigde Staten: nog onbeslist", Belasting Magazine, 1993, nr. 4, blz. 49 e.v.
 2. "Afkoop van Pensioen in België", Belasting Magazine, 1993, nr. 9, blz. 42 e.v.
 3. "Nogmaals de afkoop van pensioen in België", Belasting Magazine, 1993, nr. 10, blz. 8.
 4. "Familievennootschappen: Fiscale Emigratie naar België en Nederlandse Antillen", Belasting Magazine, 1995, blz. 24 e.v.
 5. "Biedt het Schumacker-arrest onverwachte mogelijkheden?", Het Financieele Dag¬blad, 15 maart 1995, blz. 11.
 6. "Mogelijk gedwongen wijziging regeling oudedagsreserve", Het Financieele Dagblad, 2 augustus 1995, blz. 9 (inzake conclusie Advocaat-Generaal bij Wielockx-arrest).
 7. "Dam tegen de Emigratie naar de Nederlandse Antillen opgehoogd (I)", Vermogende Particulieren Bulletin, 1996, nr. 4, blz. 8-12.
 8. "Dam tegen de Emigratie naar de Nederlandse Antillen opgehoogd (II)", Vermogende Particulieren Bulletin, 1996, nr. 5, blz. 9-14.
 9. "Update Nieuwe BRK", Vermogende Particulieren Bulletin, 1996, nr. 7/8.
 10. "Emigratiebepalingen uit het nieuwe AB-regime strijdig met het EG-recht", Vermogende Particulieren Bulletin, 1996, nr. 9, blz. 1-7.
 11. "Internationale aspecten van het aanmerkelijk belangregime", Vermogende Particulieren Bulletin, 1997, nr. 1/2, blz. 11-15.
 12. "Overdracht van Pensioenkapitaal naar België", Vermogende Particulieren Bulletin, 1997, nr. 5, blz. 5-8.
 13. "Paper for Paper-transacties", Exposé (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs), 1997, nr. 2, blz. 21-22.
 14. "Laag tarief ook voor inwoners van België", Nederbelgisch Magazine, 1997, nr. 1, blz. 3 e.v.
 15. "Serie Informal Investor: achtergestelde winstdelende lening", Nederbelgisch Magazine, 1997, nr. 2, blz. 42 e.v.
 16. "De juridische splitsing fiscaal bezien", Belasting Magazine, 1998, nr. 3, blz. 38-43.
 17. "De juridische splitsing fiscaal bezien/2", Belasting Magazine, 1998, nr. 4, blz. 34-39.
 18. "Nederlands pensioen in België", Belasting Magazine, 1998, nr. 6, blz. 24-28.
 19. "Nederlands pensioen in België/2", Belasting Magazine, 1998, nr. 7, blz. 40-43.
 20. "Vermeend volgt verkeerde weg bij stoppen pensioenvlucht", Het Financieele Dagblad, 9 juni 1998, blz. 11.
 21. "Perikelen rond overdracht van pensioenkapitaal naar België", Nederbelgisch Magazine, 1998, nr. 6, blz. 5-9.
 22. "Als ondernemer beleggen in zeeschepen", Belasting Magazine, 1998, nr. 1/2, blz. 8-10.
 23. "Serie Informal Investor; converteerbare obligatielening", Nederbelgisch Magazine, 1998, nr. 2, blz. 14 e.v.
 24. “Nogmaals: Nederlands Pensioen in België”, Belasting Magazine, 1998, nr. 10, blz. 34 e.v.
 25. “Nationale fictiebepalingen en belastingverdragen”, Vermogende Particulieren Bulletin, 1999, nr. 4, blz. 6-11.
 26. "Dutch Government responds quickly to ECJ Bosal Ruling", The European Lawyer, 2003, nr. 33, blz. 14-15.
 27. "Buitenlandse belastingplicht in de vennootschapsbelasting", bijdrage aan Firm (tijdschrift van First/Fiscale Sudievereniging Universiteit Maastricht), 2003.
 28. De promovendus aan het woord, Weekblad fiscaal recht, 2007, nr. 6700, blz. 20-21.
 29. "Over het keuzerecht, Europeesrechtelijke ontwikkelingen en de grensambtenarendoctrine", FSVU Magazine 2010, nr. 2 , blz. 8-11. Klik hier
 30. "De Pseudo-eindheffing bij excessieve beloningsbestanddelen en de relatie tot belastingverdragen", FSVU Magazine 2011/2012, nr. 1, blz. 24-31. Klik hier
 31. "De zoektocht van een grensambtenaar naar grensoverschrijdende hypotheekrenteaftrek", Over de Grens, 2012, nr. 6, blz. 6-10
 32. "Van Renneberg naar de Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht", FSVU Magazine, 2013, nr. 3, blz. 20-25
 33. "Wijzigingen in de fiscaal gefacilieerde opbouw van pensioen - een overzicht", Tijdschrift voor Financieel Recht 2014, nr. 7/8, blz. 316-318 (samen met C.D. Boon). Klik hier
 34. Netherlands - Tax Controversy 2016, Getting the Deal Through (samen met I. Mensing en M. Corneslisse). Klik hier
 35. "Netherlands and Switzerland agree on tax treatment vehicles under treaty", MNE Tax (Website), 2016, blz. 1-5 (samen met W. Dijkstra en K. Versteeg)
 36. "Wetsvoorstellen goedkeuring Multilateraal Instrument: tijd voor bezinning?", Tax Live (Website), 2017. Klik hier

II.  ANNOTATIES

 1. "Werknemersverzekeringen en artikel 6 EVRM", Belasting Magazine, 1995, nr. 6, blz. 42 e.v.; bespreking van EHRM, 9 december 1994, BNB 1995/113, Schouten en Meldrum.
 2. “De zaak Imperial Chemical Industries Plc.”, Internationaal Belasting Bulletin, 1998, nr. 5, blz. 17–21; bespreking van HvJEG, 16 juli 1998, zaak C-264/96.
 3. “Het arrest Gilly; verhouding tussen EG-recht en belastingverdragen”, Internationaal Belasting Bulletin, 1998, nr. 6, blz. 15–20; bespreking van HvJEG, 12 mei 1998, zaak C-336/96.
 4. Annotatie onder de uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch van 4 december 1997, FED Fiscaal Weekblad, 1999/103.
 5. “Hoge Raad verduidelijkt begrip “Bestuurder” onder belastingverdragen”, Internationaal Belasting Bulletin, 2000, nr. 4, blz. 18-24: bespreking van Hoge Raad, 22 december 1999, BNB 2000/94.
 6. “Verdragskwalificatie van een WAO-suppletie in een breder perspectief”, Internationaal Belasting Bulletin, 2000, nr. 5, blz. 7–14: bespreking van Hof ’s-Hertogenbosch, 11 juni 1998, V-N 1999/50.4, blz. 4400.
 7. "Behandeling van insolventieuitkeringen aan grensarbeiders", annotatie bij concl. AG HvJ EU, 27 september 2016, C-496/15, ECLI:EU:C:2016:640, NLFiscaal 2016/126 (blz. 47-49).
 8. "Fictief loon onder Verdrag Nederland-Portugal, annotatie bij HR 18 november 2016, 15/04982, ECLI:NL:HR:2016:2499, NLFiscaal 2016/721 (blz. 49)
 9. "Geen gebruikelijk loon onder Verdrag Nederland-Portugal", annotatie bij HR 18 november 2016, 15/04977, ECLI:NL:HR:2016:2497, NLFiscaal 2016/720 (blz. 45-47)
 10. "Aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning; antwoord op prejudiciële vragen", annotatie bij HvJ 9 februari 2017, C-283/15 (X), ECLI:EU:C:2017:102, NLFiscaal 2017/432, blz. 31-32
 11. "Lagere insolventie-uitkering grensarbeider; geen strijd met EU-recht", annotatie bij HvJ EU 2 maart 2017, C-496/15 (Eschenbrenner), ECLI:EU:C:2017:152, NLFiscaal 2017/797, blz. 35-37
 12. Noot bij Concl. A-G 11 mei 2017, 16/03578, ECLI:NL:PHR:2017:374, NLFiscaal 2017/1470, blz. 7-10
 13. Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw, noot bij conclusie A-G 8 juni 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:PHR:2017:417, NLFiscaal 2017/1771, blz. 57-59
 14. Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw; compartimentering, noot bij HR 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:ML:HR:2017:1324, NLFiscaal 2017/1772, blz. 61-63
 15. Verdrag Nederland-België; 183-dagenregeling; fictiefloonregeling, noot bij HR 14 juni 2017, nr. 16/03578, ECLI:NL:HR:2017:1326, NLFiscaal 2017/1773, blz. 67-69
 16. Exitheffing voor trust: niet gerechtvaardigde belemmering vrijheid van vestiging, noot bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-646/15 (Panayi Trust), ECLI:EU:C:2017:682, NLFiscaal 2017/2294, blz. 3537
 17. Conserverende aanslag; goede verdragstrouw; compartimentering, noot bij HR 24 november 2017, 17/00515, ECLI:NL:HR2017:2985, NLFiscaal 2017/2876, blz. 59-60
 18. Pro-rata-aftrek hypotheek-rente Spaanse eigen woning, noot bij Hof Den Haag 5 december 2017, 17/00505, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582; NLFiscaal 2018/0152, blz. 44-45
 19. F.P.G. Potgens, X v State Secretary for Finance (Fictitious Wage 3), International Tax Law Reports 2017, nr. 6, blz. 125-159 (samen met J.F. Avery Jones)
 20. Schumacker-rechtspraak; persoonsgebonden aftrek; doorschuifbeschikking, noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, 16/01423 en 16/01424, ECLI:NL:GHARL:2017:11199, NLFiscaal 2018/300, blz. 16-18
 21. F.P.G. Pötgens, X (Investment Co) v State Secretary for Finance, International Tax Law Reports 2018, blz. 469-486 (samen met J.F. Avery Jones)
 22. Nederlandse regeling heffingskorting niet strijd met VWEU, noot bij Conclusie A-G HvJ EU, 11 juli 2018, zaak C-272/17, Zyla, ECLI:EU:C:2018:562, NLFiscaal 2018/1696
 23. Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen; strijdigheid met VWEU, noot bij HvJ EU 14 maart 2019, zaak C-174/18, Jacob en Lennertz, ECLI:EU:C:2019:205, NLFiscaal 2019/795 (blz. 40-42)
 24. Dutch MFN Clause, Netherlands Supreme Court, decision of 18 January 2019, No. 17/04584, International Tax Law Reports, 2019, nr. 22, blz. 122-132. Klik hier

III.   BOEKEN EN BOEKBIJDRAGEN

 1. "Paper for Paper-transacties in de Inkomsten- en Vermogensbelasting", Pre-advies voor de 43ste jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, "De Informal Investor: van ondernemer naar investeerder/ondernemer" (coördinator: Prof. Mr. M.J. Ellis), IBFD Publications, Amsterdam, 1997, blz. 123-194.
 2. "Wordt de vaste inrichting door de elektronische snelweg ingehaald ?", almanak 1999, Pecunia Non Olet, blz. 66-69.
 3. "Mutual Agreements", Fiscale Brochures, Fed, 2000 (147 pagina’s).
 4. "Fictieve buitenlandse belastingplicht onder de 35/30%-regeling en verdragsgerechtigdheid". LOF-congresbundel, 2000, blz. 178-205.
 5. "Enige grensoverschrijdende aspecten van de Wet IB 2001", Syllabusbijdrage Cursus Internationaal Belastingrecht NOB, blz. 1 – 44.
 6. Co-auteur van de Cursus Belastingrecht/ Buitenlandse belastingplicht in de Inkomstenbelasting (hoofdstuk 7): 2001/2003/2005/2007/2009/2011/2013/2014/2015 en 2016.
 7. Co-auteur van de Cursus Belastingrecht/ Buitenlandse belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (hoofdstuk 3): 2001/2004/2007/2010/2012/2014/2015 en 2016; paragraaf 2.10.3 en 2.10.4 inzake eindafrekening: 2003; paragraaf 2.10.5 inzake de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten en paragraaf 5A.0.2 inzake verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten: 2012/2013/2014/2015 en 2016.
 8. Co-auteur van de Cursus Belastingrecht, Internationaal Belastingrecht, paragraaf 3.4.5.B, paragraaf 3.4.5.C en paragraaf 3.4.5.E (2003/2005/2007/2009/2011/2012/2013/2014/2015 en 2016), alsmede paragraaf 3.4.3.B, 3.4.3.C, 3.4.5.A, en 3.4.5.D (2016).
 9. “Het keuzerecht en de Buitenlandse Belastingplicht in de IB en de VPB, EBI, 2001 (223 pagina’s).
 10. "The Allocation of Severance Payments under Article 15 of the OECD Model" in “A Tax Globalist – Essays in honour of Maarten J. Ellis, IBFD, 2005, blz. 105-128.
 11. "Income from International Private Employment", Doctoral Series, nr. 12, IBFD, 2006 (handelseditie proefschrift; 1020 pagina’s).
 12. Co-auteur van "Cross-Border Private Equity Handboek", editie 2007/08, London: Practical Law Company. Klik hier
 13. "Het vijfde wiel aan de wagen. Over de rol van belastingverdragen tijdens het fiscale wetgevingsproces" (oratie Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2009. Klik hier om het boekje te bestellen. Voor een  verslag van de oratie, klik hier
 14.  ""Uiteindelijke gerechtigde" onder Nederlandse belastingverdragen; nationaal recht of context?", in: K. Braun e.d. (red.), 40 Jaar Cursus Belastingrecht. Opstellen aangeboden aan Leno Sillevis en Nico de Vries, ter gelegenheid van hun afscheid als hoofdredacteur respectievelijk lid van de hoofdredactie bij het 40-jarig bestaan van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Klwer 2010, blz. 167-176. Klik hier
 15. "Some Selected Interpretation and Qualification Issues with Respect to Article 15(2)(b) and (c) of the OECD Model", in: The 2010 OECD Updates (ed. D. Weber en S. van Weeghel), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011, blz. 125-143 (hoofdstuk 9). Klik hier
 16. "Renneberg - De zoektocht van een grensambtenaar naar grensoverschrijdende hypotheekrenteaftrek" in: Vrij verkeer van personen in 60 arresten (red. G.J.C. Essers, A.P. van der Mei en F. van Overmeiren), Kluwer, 2012, blz. 379-387
 17. "Exitheffingen; Quo vadunt?" in: Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6) (red. G.F. Boulogne en L.J.A. Pieterse), Kluwer, 2012, blz. 155-164. Klik hier
 18. "Bundel Internationaal Belastingrecht 2012/2013, Studenteneditie", Licent Academy 2012 (redactie en samenstelling, samen met T. Bender en H.T.P.M. van den Hurk)
 19. "Bundel Europees belastingrecht - directe belastingen 2012/2013, Studenteneditie", Licent Academy 2012 (redactie en samenstelling, samen met T. Bender en H.T.P.M. van den Hurk)
 20. "Het bestuurdersartikel in belastingverdragen (art. 16 OESO-Modelverdrag); lessen uit het verleden!", in: "Vriendenbundel Henk van Arendonk" (red. A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M. van Sonderen), Sdu, 2013, blz. 285 t/m 299. Klik hier
 21. "Wet uitstel van betaling exitheffingen; een gemiste kans?" in: Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht (ZIFO-reeks nr. 10) (red. W.J.M. van Veen), Kluwer, 2013, blz. 87-120. Klik hier
 22. "Vestiging en substance vanuit EU-rechtelijk perspectief" (samen met M.J.E. Straathof) in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Kluwer, 2014, blz. 65-85
 23. "Het sluiten van een advance tax ruling met de Nederlandse belastingdienst: ultieme rechtszekerheid?" in: Rechtszekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht (ZIFO-reeks nr. 13), Kluwer, 2014, blz. 36-52
 24. Bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Wolters Kluwer, 2015
 25. "Recente ontwikkelingen op het terrein van belastingverdragen en grensoverschrijdende arbeid", in: Lezingen JOB Commissie Vaktechniek 2015, Sdu Uitgevers, 2016, blz. 15-22
 26. "Netherlands - Law & Practice 2016", in: Corporate Tax 2016, Global Practice Guides, Chambers and Partners, 2016, blz. 3-12 (samen met P.H. Sleurink en W.E.J. Dijkstra)
 27. Chapter 8- Issues Relating to Remuneration of Crews of Ships or Aircraft (Article 15(3) OECD Model), in: Taxation of Shipping and Air Transportation in Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), EC and International Tax Law Series, Volume 15, IBFD, 2017, blz. 149-206 (samen met T.M. Vergouwen)
 28. Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Klik hier
 29. "The Transfer Pricing Law Review-The Netherlands", Hoofdstuk 11, blz. 110-119 (samen met B.B. de Mik)
 30. Tax Treaty Disputes in the Netherlands, in: A Global Analysis of Tax Treaty Disputes, Cambridge Tax Law Series, Cambridge University Press, 2017, blz. 524-575 (samen met K. van Raad en H. Muste)
 31. Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolter Kluwer 2018. Klik hier
 32. "Casuïstiek internationaal belastingrecht", Den Haag: Boom juridisch 2018 (samen met P.A. Spijker en T.M. Vergouwen)
 33. "Vaste inrichting", Thematische wegwijzer, Cursus Belastingrecht, Kluwer online (4 december 2018), blz. 1-9
 34. Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019. Klik hier
 35. "De toekomst van art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969 als antimisbruikbepaling", in: A.J.A. Stevens & J.L. van de Streek (red.), De toekomst van de vennootschapsbelasting. Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Wolters Kluwer, 2019 (samen met R.A. Bosman). Klik hier
 36. Tax Controversy 2020 - The Netherlands, Getting the Deal Throug, 2019, p. 78-84 (samen met I. Mensing en S. van Straalen)
 37. The Netherlands in: Comparative Income Taxation (red. H.J. Ault, B.J. Arnold en G.S. Cooper), Wolters Kluwer, 2020 (samen met K. van Raad): Part I, General Description (p. 179-196), Part II Basic Income Taxation (p. 274, p. 285, p. 288, p. 297, p. 301, p. 303, p. 304, p. 306, p. 309, p. 312, p. 313, p. 315, p. 333, p. 340, p. 352, p. 355, p. 358, p. 359, p. 360, p. 362, p. 364, p. 365, p. 368, p. 371, p. 375, p. 381, p. 383, p. 388, p. 389, p. 391, p. 393, p. 396, p. 398, p. 402, p. 413, p. 415, p. 416, p. 420, p. 431, p. 432, p. 436, p. 442), Part III Taxation of Business Organizations (p. 447, p. 455, p. 459, p. 460, p. 466, p. 470, p. 475, p. 480, p. 481, p. 485, p. 489, p. 492, p. 493, p. 498, p. 504, p. 507, p. 512, p. 514, p. 521, p. 522, p. 543, p. 547, p. 548, p. 550, p. 552, p. 553, p. 554, p. 557) en Part IV International Taxation (p. 565, p. 569, p. 573, p. 574, p. 578, p. 580, p. 588, p. 592, p. 595, p. 599, p. 602, p. 603, p. 608, p. 609, p. 612, p. 613, p. 629, p. 630, p. 632, p. 633, p. 641, p. 646, p. 647, p. 651, p. 653, p. 654, p. 657, p. 662, p. 666, p. 669, p. 670, p. 682, p. 683, p. 691, p. 695, p. 696, p. 701, p. 703, p.707, p. 711, p. 712, p. 713)
 38. Four Comparisons of Tax Litigation between the Netherlands and the UK (samen met J.F. Avery Jones), in: Current Tax Treaty Issues – 50th Anniversary of the International Tax Group, EC and International Tax Law Series, no. 18 (ed. G. Maisto), IBFD, Chapter 4, blz. 77-92
 39. Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020. Klik hier
 40. Article 23 – Methods for Elimination of Double Taxation, in: Global Tax Treaty Commentaries – Model Articles & Issues, IBFD online (laatste bewerking 1 februari 2020) (samen met G.W. Kofler)
 41. "Casuïstiek internationaal belastingrecht", Den Haag: Boom juridisch 2020 (samen met P.A. Spijker en T.M. Vergouwen)
Prof. mr. F.P.G. Pötgens
18