NederlandsEnglish

Publicaties mr. drs. Tj. Hoekstra

  1. Tj. Hoekstra, 'Raad van State en delegatie. Wetgeving bij decreet?', in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 117-132. Klik hier
  2. A.L. van Bodegraven, Tj. Hoekstra & P.J.H. Kapteyn (red.), De hete brij van Europa. Verkiezingen 4 juni 2009 (VDE-cahiers 2), Amstelveen: EON Pers 2009.
  3. Tj. Hoekstra , 'Raad van State en terugwerkende kracht', WFR 2008/6776, p. 868-878. Klik hier
  4. Tj. Hoekstra (red.), Maatschappelijke ondernemingen (Fiscaal actueel 3), Deventer: Kluwer 2007.
  5. Tj. Hoekstra, 'De rol van de Raad van State bij fiscale wetgeving', WFR 2006/6668, p. 462-474. Klik hier
image