NederlandsEnglish

Publicaties mr. W.W. Geursen

I.     BOEKEN EN BOEKBIJDRAGEN 

 1. W.W. Geursen, "Harmonization in a Globalizing Market Place", in: Bulterman, Hancher, McDonnell and Sevenster (eds), Views of European Law from the Mountain - Liber Amicorum Piet Jan Slot, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2009, pp. 19-26. Klik hier
 2. W.W. Geursen, "The Free Movement of Capital with the OCT", in: Dimitry Kochenov (ed.), EU Law of the Overseas: Outermost Regions, Associated Overseas; Countries and Territoties, Territories Sui Generis, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 245-269
 3. Christa Tobler, Jacques Beglinger, Wessel Geursen, Essential Eu Competition Law in Charts, Budapest: HVG-ORAC Publishing House Ltd., 2011; ISBN-10: 9632581180. Klik hier
 4. W.W. Geursen, "Staatssteun en gebiedsontwikkeling na de Vliegveld Eelde-uitspraak", Juridisch up to date 2008/12, p. 19
 5. N.M.L. Dhondt, W.W. Geursen, "Over gedeelde bevoegdheden en hiërarchie in interpretatiemethoden", Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 10, oktober 2008, p. 276. Klik hier
 6. Frank P.G. Pötgens, Wessel W. Geursen, "Derouin: Tax Treaties and Regulation No. 1408/71 - Double or Nothing?", European Taxation, March 2009, p. 136-149. Klik hier
 7. W.W. Geursen, "Hoger beroep tegen een prejudiciële verwijzingsbeschikking van de nationale rechter", Juridisch up to date 2009/09, p. 11-16. Klik hier
 8. W.W. Geursen, "De aftrekbaarheid van kartelboetes - een tussenstand: Commissieboetes wel, NMa-boetes niet", Maandblad belastingbeschouwingen MBB, nr. 4, april 2009, p. 143-155. Klik hier
 9. W.W. Geursen, "Handhaving van het objectieve gemeenschapsrecht via het effectiviteitsbeginsel vs. subjectieve rechtsbescherming via het nationaalrechtelijke verbod op reformatio in peius", NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 4, mei 2009, p. 131-139. Klik hier
 10. W.W. Geursen, "NMa krijgt telefoontaps van OM; onvoorziene inbreuk op de eerbiediging van het privéleven?!", Juridisch up to date 2009/14, p. 9-14. Klik hier
 11. W.W. Geursen, "De grenzen aan (non-)discriminatie  naar nationaliteit van EU-burgers en derdelanders", Juridisch up to date 2009/19, p. 13-20. Klik hier
 12. W.W. Geursen, "Zaak C-429/07, X BV: de Commissie als opgedrongen vriend van de fiscale rechter bij het bepalen van de aftrekbaarheid van kartelboetes", Actualiteiten Mededingingsrecht 2009, nr. 7, p. 147-155. Klik hier
 13. W.W. Geursen, "Non-discriminatie onder het EU- en Euratom-Verdrag: de doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU)", NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 1, februari 2010, p. 17-26. Klik hier
 14. G.F. Boulogne, W.W. Geursen, "Gaz de France: Dividends to Companies Not Listed in the Parent-Subsidiary Directive Are Not Exempt", European Taxation, No. 4/2010, p. 129-140. Klik hier
 15. L.J. Ankersmit, W.W. Geursen, "Ruiz Zambrano: de interne situatie voorbij", Asiel & migrantenrecht 2011/4, p. 156-164. Klik hier 
 16. W.W. Geursen, "De zaak Cartesio: nieuwe piketpalen voor de vrijheid van vestiging en zetelverplaatsing van vennootschappen binnen de EG", Juridisch up to date 2009/4, p. 15-18. Klik hier

D.   Overig (redactionelen, boekbesprekingen, blogs, etc.)

 1. W.W. Geursen, "De Beleidsregel Informanten: anoniem klokkenluiden bij de NMa", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 9/10, december 2005, p. 199
 2. W.W. Geursen, "Nationale energiefusies en de tweederde regel", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 3, april 2006, p. 59
 3. W.W. Geursen, "Toegang tot documenten van de NMa; zegen of vloek?", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2, maart 2007, p. 23
 4. W.W. Geursen, "Pas op voor de hond! Maar ook voor andere waakhonden - FIOD/ECD tipt NMa", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 1, februari 2008, p. 3
 5. W.W. Geursen, "?Leidt verplichte toegang tot essential facilities tot onderinvestering? En de onderinvestering tot misbruik? Gaz de France onder vuur", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 5, juni 2008, p. 103 
 6. W.W. Geursen, "Fruits of the poisonous tree in het kartelrecht: onrechtmatig verkregen bewijs hoeft niet per se te worden uitgesloten", Actualiteiten Mededingingsrecht 2009, nr. 6, p. 115-116. Klik hier
 7. W.W. Geursen, D. Vainas, "Wat levert de NMa op? Hoe lager de ontvangsten, hoe beter de NMa het doet(?)!", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2, juni 2010, p. 19. Klik hier (over de aftrekbaarheid/fiscale verwerking van kartelboetes)
 8. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank ’s-Gravenhage 26 juni 2009, Janssen de Jong/Staat, nr. KG ZA 09-616, LJN: BJ0047, Actualiteiten Mededingingsrecht 2009, nr. 6, p. 128-135. Klik hier (over het verstrekken van telefoontaps door het OM aan de NMa in strijd met art. 8 EVRM)
 9. W.W. Geursen, Aantekening bij Hof Amsterdam 11 maart 2010, nr. 06/00252, LJN: BL7056, FED Fiscaal Weekblad 2010/49
  (over de aftrekbaarheid/fiscale verwerking van kartelboetes)
 10. W.W. Geursen, Noot bij Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, 14 mei 2007, AVR Holding N.V./United Telecommunication Services N.V. en Setel N.V., AR 1092/2005, LJN: BK1794 en Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 26 augustus 2008, Setel N.V./AVR Holding N.V., AR 1092/05- H. 7/08, LJN: BF0005, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2/3, juni 2010, p. 39. Klik hier (over winstafdracht als schadevergoeding (art. 6:104 BW) bij overtreding van tariefregulering in de telecommunicatiesector)
 11. W.W. Geursen, Aantekening bij HR 9 april 2010, nr. 08/04160 (LJN: BK6053), FED Fiscaal Weekblad 2010/76
  (over dividendbelasting en het vrije kapitaalverkeer met de Nederlandse Antillen onder het LGO-Besluit)
 12. W.W. Geursen, Noot bij HR 8 juli 2011, BP Europe SE / Service-Stations Benschop Woerden B.V., LJN BQ2809, Actualiteiten Mededingingsrecht 2011, nr. 6, p. 132. Klik hier (over een exclusief afnamebeding van langer dan vijf jaar onder de Groepsvrijstelling Verticalen en de nationaalrechtelijke uitleg van het begrip ‘eigendom’)
 13. W.W. Geursen, Noot bij EHRM 13 maart 2012, Société Bouygues Telecom t. Frankrijk, nr. 2324/08, European Human Rights Cases EHRC 2012/197. Klik hier (over recht op een eerlijk proces (openbare hoorzitting en equality of arms in het mededingingsrecht) en over de onschuldpresumptie (lekken van dossier naar de pers en beïnvloeding van de rechter)
 14. W.W. Geursen, Noot bij HvJ EU 19 september 2013, C-56/12, EFIM: 'The EFIM-case: no dominant position of printer manufacturers on ink cartridge aftermarket', European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=1925, 26 september 2013; overdruk onder de titel: 'The EU Court of Justice maintains the validity of the Commission decision not to investigate the complaint due to the low likelihood of establishing a dominant position of printer manufacturers on ink cartridge aftermarket (EFIM/Commission), 19 September 2013', e-Competitions Bulletin September 2013-III, Art. N° 57227. Klik hier 

IV.   SPREEKBEURTEN

 1. W.W. Geursen, "The free movement of capital with the OCT - The case of Aruba and the Netherlands Antilles", Congres: On bits of Europe everywhere - Overseas Possessions of the EU Member States in the Legal-Political Context of European Law, 15 december 2009, Groningen
 2. W.W. Geursen, "The territorial scope of EU law: EU border control outside the external EU borders", Seminar: Migratierecht en Europese Integratie, 20-21 januari 2011, Bergen aan Zee
 3. W.W. Geursen, "EU aspecten van de fiscale BES-wetgeving", BES-Congres (VU/KPMG), 15 februari 2011, Amsterdam
 4. W.W. Geursen, "EU aspecten van de fiscale BES-wetgeving", Congres: Iedereen naar Bonaire? Nieuwe fiscale wetgeving van de BES en de positie van Aruba, Curaçao en St. Maarten, 31 maart 2011, Amsterdam. Klik hier
image