NederlandsEnglish

Publicaties mr. L.J. de Heer

  1. L.J. de Heer, 'Chapter 15: Netherlands', in: G. Maisto (red.), Departures from the OECD Model and Commentaries. Reservations, observations and positions in EU law and tax treaties (The EC and International Tax Law Series, Vol. 11), Amsterdam: IBFD 2014, p. 459-486. Klik hier
  2. L.J. de Heer, 'IBO-arbitrage als muze voor vervolledigen rechtsbescherming onder Nederlandse belastingverdragen', in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 79-87. Klik hier
  3. P.R.C. Kraan & L.J. de Heer, 'Belastingruzie Vodafone escaleert', Het Financieele Dagblad 3 mei 2012. Klik hier
  4. F.P.G. Pötgens & L.J. de Heer, 'The International Public Law Efectiveness Principle and Qualification Conflicts from a Dutch Perspective', Intertax 2012, nr. 1, p. 54-62. Klik hier
  5. L.J. de Heer & P.R.C. Kraan, 'International. Legal Protection in International Tax Disputes - How Investment Protection Agreements Address Arbitration', in: European Taxation 2012 (Volume 52), No. 1. Klik hier
  6. L.J. de Heer, 'Algemene leerstukken: verdragsinterpretatie', in: NDFR Encyclopedie, Deel Internationaal en EU-Belastingrecht
  7. L.J. de Heer, 'OESO-Modelverdrag: Article 3', in: NDFR Encyclopedie, Deel Internationaal en EU-Belastingrecht
  8. L.J. de Heer, 'Belastinghervorming bezien vanuit het internationaal belastingrecht', in: A. Hofkamp (red.), Herziening belastingstelsel. Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts? (NOB-congres 2 juni 2010), Edam: Orange House 2010, p. 45-53. Klik hier
  9. F.P.G. Pötgens & L.J. de Heer, 'Het internationaal publiekrechtelijke effectiviteitsbeginsel en kwalificatieconflicten', WFR 2010/1024. Klik hier
  10. L.J. de Heer & W.W. Monteiro, 'Huwelijk EU-recht en bilaterale verdragen; HvJ EU voorziet niet in een gemengde boedel!', NTFR 2010/1424. Klik hier
image