NederlandsEnglish

Publicaties prof. mr. J.W. Bellingwout

I.   ARTIKELEN

 1. Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR: een reactie, met nawoord van P. Roos, Ars Aequi 1989, p. 751-753.
 2. Verslag van het symposium over het rapport van de commissie Stevens: Graag of niet, Weekblad voor fiscaal recht 1991/5970, p. 1043-1049.
 3. Verlaging, verbreding en vereenvoudiging; het rapport van de Commissie Stevens, De Naamlooze Vennootschap 69/ 7/8, augustus 1991, p. 179-183.
 4. Verdere fiscalisering volksverzekeringen door de Commissie Stevens: vraag of niet? Maandblad belastingbeschouwingen 1991/9, p. 258-262.
 5. De uitdaging is helder, maar voor wie?, Weekblad voor fiscaal recht 1992/6018, p. 1023-1024.
 6. De (on)mogelijkheden van een fiscale eenheid over de grens, Weekblad voor fiscaal recht 1992/6022, p. 1184-1193.
 7. Vereenvoudiging van het regime van de gemengde kosten, Weekblad voor fiscaal recht 1992/6025, p. 1310-1316.
 8. Volksverzekering en belasting: een Siamese tweeling, Het Financieele Dagblad, 24 maart 1993.
 9. ‘Het euvel van de puur formeel buitenlandse rechtspersonen’ Enige kanttekeningen bij het advies van de Commissie Vennootschapsrecht d.d. 29 oktober 1992, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6107 (1993), p. 680-689.
 10. Verslag oratie prof. mr. H.M.A.L. Hamaekers, Weekblad voor fiscaal recht 1994/6128, p. 1736-1740.
 11. Zetelverplaatsing in beweging, het KPMG-rapport 1993, TVVS 1995, p. 29-33.
 12. Verklaring van geen bezwaar bij zetelverplaatsing; beleid Ministerie van Justitie, TVVS 1995, p. 278-279 (actualiteit).
 13. Fiscale aspecten van het wetsvoorstel conflictenrecht corporaties, Weekblad voor fiscaal recht 1996, p. 372-380.
 14. Zetelverplaatsing naar België, De Naamlooze Vennootschap 75/ 7/8 juli/augustus 1997, p. 202-209.
 15. Die internationale Sitzverlegung juristischer Personen in Bewegung, der KPMG-Bericht 1993, Recht der Internationalen Wirtschaft 1997/7, p. 550-556 (vertaling van eerder vermeld TVVS-artikel).
 16. Zetelverplaatsing: afrekening over stille reserves, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 1997/34, p. 179-196.
 17. Regeling functionele valuta d.d. 21 augustus 1997, nr. WDB97/348M, TVVS 1997, p. 310-311 (actualiteit).
 18. Voorontwerp richtlijn zetelverplaatsing, TVVS 1997, p. 373 (actualiteit).
 19. Slagveld of schijngevecht?, VFP april 2000, nr. 4, p. 2.
 20. Juridische splitsing in de praktijk; One size fits all?, Ondernemingsrecht 2000-12, p. 340-346.
 21. Ondernemerspakket 2001: beter ten halve gekeerd ..., Ondernemingsrecht 2000-15, p. 430-439.
 22. Zetelverplaatsing in beweging (I): eindafrekening anno 2001, Weekblad voor fiscaal recht 2001/6424, p. 271-281.
 23. Zetelverplaatsing in beweging (II): eindafrekening ex art. 16 Wet IB 1964: recente jurisprudentie, Weekblad voor fiscaal recht 2001/6425, p. 311-324.
 24. Zetelverplaatsing in beweging (III): derdenwerking dual residence, Weekblad voor fiscaal recht 2001/6431, p. 538-545.
 25. Dividend, rente en vermogenswinst in het nieuwe belastingverdrag met België, Weekblad voor fiscaal recht 2001/6453, p. 1434-1452.
 26. Verplaatsing van een Europese vennootschap (SE), Ondernemingsrecht 2001/12. p. 356-361.
 27. Dividenduitkeringen naar de Nederlandse Antillen, Ondernemingsrecht 2002/6, p. 180-181 (actualiteit).
 28. Kennisgroepen: besloten beleid, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2002/10, p. 2-4 (opinie).
 29. Dividendbelasting: tijd voor bezinning, Weekblad voor fiscaal recht 2003/6513, p. 88-94, in samenwerking met prof. mr. H.M.N. Schonis.
 30. Convertible bombs, Ondernemingsrecht 2003/1, p. 19-20 (actualiteit).
 31. Fiscale aspecten van de Societas Europaea (I), MBB 2003/11, p. 337-350, in samenwerking met mr. drs. J.L. van de Streek.
 32. Fiscale eenheid in Europees perspectief, WFR 2003/6548 (themanummer ‘de Nederlandse vennootschapsbelasting in Europees perspectief’), p. 1593-1603.
 33. Een nieuw concept voor groepsrente (defiscaliseren van groepsrente), bijdrage van 7 juli 2004 op het forum van de website van het Ministerie van Financiën, in samenwerking met mr. M.L.B. van der Lande. Klik hier
 34. Fiscale aspecten van de Societas Europaea (II), MBB 2004/2, p. 61-79, in samenwerking met mr. drs. J.L. van de Streek.
 35. Passieve deelnemingen, WFR 2004/6596 (themanummer ‘de vennootschapsbelasting op de sofa’), p. 1511-1513.
 36. Een win-win alternatief voor verliescompensatie, WFR 2005/6647, p. 1518-1526.
 37. Arubaans NFR 2006: AVV en check-the-box, WFR 2006/6653, p. 5-15. Klik hier
 38. Aruba: a new fiscal framework for 2006, Offshore Investment, februari 2006, p. 35-36. Klik hier
 39. What’s going on in the European Union: the Advocate General’s opinion in Denkavit II, European Taxation 2006, p. 457-461, samen met Séverine Baranger. Klik hier
 40. Invoering Titel 7.13 BW: enkele internationale fiscale aspecten, WFR 2007/6729, p. 833-839. Klik hier
 41. Fiscale aspecten van grensoverschrijdende fusie (en omzetting), WPNR 2007/6721, p. 714-723. Klik hier
 42. Coming up: The LLC!, Offshore Investment, november 2007, p. 34-36, samen met W.J.M. van Veen. Klik hier
 43. Amurta: A Tribute to (the Late) Advocate General Geelhoed, European Taxation 2008, p. 124-132. Kik hier
 44. Horizontaal ideaal, WFR 2008/6789, p. 1309-1311. Klik hier
 45. Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail, WFR 2009/6800, p. 217-227. Klik hier
 46. Lastige keuzes, WFR 2009/6805, p. 369-370. Klik hier
 47. Bosal-mania, WFR 2011/6917, p. 1008-1010. Klik hier
 48. Corporate Income Tax: Marking the Passage of Time, European Taxation 2014, p. 171-177. Klik hier
 49. 'Zonder de innovatiebox waren wij allang uit Nederland vertrokken!' (Opinie), NTFR 20014/1642, p. 1-3 (samen met J. Gooijer). Klik hier
 50. 'Blueprint for a New Common Corporate Tax Base', European Taxation 2015, 55(1), 3-11. Klik hier
 51. 'Afschaffing dividendbelasting: dringend gewenst', WFR 2018/162, nr. 7253, p. 1126-1132
 52. Position paper ten behoeve van de hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer inzake wetsvoorstel 35.241 (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2)). Klik hier
 53. Response to: Proposal for a "Unified Approach" under Pilar One - Public consultation, 11 november 2019. Klik hier (zie ook de website van de hier
 54. Bijdrage aan: ‘Van Brunschot-bundel’, Erkenning van buitenlandse fiscale status, Kluwer-Deventer 2006. Klik hier
 55. Arubaanse Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA), Deveter: Kluwer 2008; in samenwerking met prof. mr. W.J.M. van Veen.
 56. Het arrest 'National Grid Indus', in: Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht (ZIFO-reeks nr. 10), Deventer: Kluwer 2013, p. 70-86
 57. 'Van de vennootschapsbelasting, de dingen, die voorbijgaan', met uitzondering van een correctie in voetnoot 39 gepubliceerd in: Strik(t) fiscaal? (Strik-bundel), Deventer: Kluwer 2014, p. 1-17. Klik hier
 58. 'Substance en houdstervennootschappen: inleiding', in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Deventer: Kluwer 2014, p. 10-12
 59. Inleiding en bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2015
 60. 'Global Enterprise Taxation (GET)', in: De toekomst van de vennootschapsbelasting: lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 427-442. Klik hier
image