NederlandsEnglish

Belastingrecht III

code  R_BelastIII
faculteit  Rechtsgeleerdheid
studielast  3 studiepunten 
coördinator  mr. R.T.B.M. Gerritsen
periode  3
doel 

Belastingrecht III draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding: 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 en 18.
Het heeft als leerdoelen: het verdiepen van de fiscale kennis door deze toe te passen op aan de praktijk ontleende feiten­com­plexen in de vorm van casus. Belastingrecht III borduurt voort op de vakken Belastingrecht I en II.

inhoud 

Behandeling van fiscale aspecten van drie verschillende on­der­wer­pen. De onderwerpen worden bekendgemaakt via Black­board.

werkwijze  Er zijn gedurende drie weken wekelijks een hoor- en een werk­col­lege. Per week wordt één afzonderlijk onderwerp behandeld. In het hoorcollege wordt de theorie van het betreffende on­der­werp van die week behandeld. In het werkcollege wordt aan de hand van een voorbereide casus de stof verdiept.
Voor het werkcollege dienen studenten in groepsverband (twee à drie personen, afhankelijk van het totaal aantal deelnemers) schrif­te­lij­ke opdrachten te maken en in te leveren. De uitwerking dient in 'hard copy' te worden ingeleverd bij de docent vóór aan­vang van het betreffende werkcollege. Op de werkcolleges wor­den de vraagstukken behandeld.
literatuur 

Voor uitwerking van de cases kan alle relevante literatuur wor­den geraadpleegd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bron­nen beschikbaar bij de UB. De literatuur behorende bij de hoorcolleges wordt van tevoren op Blackboard geplaatst.

toetsing 

Werkstuk.