NederlandsEnglish

Belastingrecht II

code  R_BelastII
faculteit  Rechtsgeleerdheid
studielast  6 studiepunten 
coördinator  mr. R.T.B.M. Gerritsen
periode  2
doel 

Belastingrecht II draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding: 1, 4, 6, 9, 10, 11 en 12.
Het verwerven van elementaire kennis van bepaalde onderdelen van het Nederlands belastingrecht op het gebied van de ven­noot­schaps­be­las­ting, het internationale belastingrecht, het Europees belastingrecht,de omzetbelasting en het formeel belastingrecht. Voorts wordt inzicht gegeven in de onderlinge samenhang van de verschillende belastingen. Na het succesvol afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van juridische handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden. Bij het vak Belastingrecht II wordt voorkennis verondersteld van het vak Belastingrecht I (inkomstenbelasting).

inhoud 

In dit vak worden de hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting, het internationale belastingrecht, het Europees belastingrecht en de omzetbelasting behandeld. Tevens wordt globaal aandacht besteed aan formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing.

werkwijze  Er worden gedurende zeven weken op de maandag en don­der­dag hoor- en werkcolleges gegeven. In de hoorcolleges wordt de stof uit het voorgeschreven studieboek, die het positieve be­las­ting­recht tot onderwerp hebben, verduidelijkt. In het werkcollege zal aan de hand van een aantal casus de theorie op prak­tijk­si­tu­a­ties worden toegepast.
literatuur 

L.G.M. Stevens, Elementair Belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen (Editie 2013/2014), Deventer: Kluwer 2013.

toetsing 

Geroosterd schritfelijk tentamen.