NederlandsEnglish

Overige onderwijsactiviteiten

Naast de master Fiscaal recht verzorgt de vakgroep (keuze)vakken binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Ook wordt onderwijs verzorgd in het kader van postacademische opleidingen en deficiëntieprogramma's.

Voor een omschrijving van de vakomschrijvingen van overige onderwijsactivi­teiten van de vakgroep wordt verwezen naar onderstaande links.