NederlandsEnglish

Indirecte belastingen en internationale handel

code R_Indir.bel
studielast 6 studiepunten
coördinator prof. mr. R.A. Wolf
periode 5

doel

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in douanerechten en btw bij internationale transacties, alsmede hun ondelinge samenhang. Na afloop van de cursus is de student in staat om de kennis toe te passen in complexe casus.

inhoud

Na een algemene inleiding over het Unierecht komen de plaats, betekenis en inhoud van de heffing van het douanerecht en btw bij internationale handel en internationale dienstverlening aan de orde. Tevens wordt in dit kader stilgestaan bij misbruik, fraude en internationale structuren.

werkwijze

Het vak wordt gegeven in zes hoorcollegedagen.

literatuur

De literatuur wordt bekendgemaakt via Blackboard.

toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.
  Dit vak staat open voor contractstudenten. Voor meer informatie en aanmeldingen, klik hier

 

18