NederlandsEnglish

Capita selecta omzetbelasting

code R_CS.omzetb
  Dit vak wordt gegeven door Tilburg University.
studielast 6 studiepunten
coördinator mw. R. Wijkstra
periode 4
doel
  • De student kan uit een lastige casus de voor de omzetbelasting relevante informatie destilleren en vervolgens puntsgewijs aangeven hoe de heffing of aftrek van omzetbelasting zou moeten plaatsvinden.
  • De student kan de oorzaak en het gevolg van bestaande regelingen toelichten en zich een mening vormen over deze regelingen.
  • De student kan tekortkomingen van bestaande regelingen formuleren en oplossingen aandragen om deze tekortkomingen te verhelpen.
  • De student is in staat om de juiste jurisprudentie ten aanzien van een bepaald onderwerp te benoemen en zich hier een mening over te vormen.
  • De student is in staat om de mening van andere auteurs te interpreteren en hier onderbouwd een visie over te geven.
  • De student is in staat de bovengenoemde punten schriftelijk uiteen te zetten, op een zodanige manier dat dit voor de gemiddelde academische lezer begrijpelijk is.
  • De student is in staat een goed verzorgd stuk te schrijven, zonder type- en taalfouten en met een duidelijke opbouw.
inhoud

De te behandelen onderwerpen van het vak aan de hand waarvan een verdere verdieping van omzetbelasting plaatsvindt, kunnen in principie per jaar verschillen. De onderwerpen zullen voorafgaand aan de colleges, meestal in december, door de docenten worden vastgesteld. Het betreft in elk geval thema's die veelvuldig aan de orde komen in de (rechts)praktijk.

werkwijze Gedurende negen weken wordt college gegeven.
literatuur

Reader Capita Selecta Omzetbelasting.

toetsing Paper, presentatie en zittingsdag oefenhof.
18