NederlandsEnglish

Opbouw afstudeerrichting indirecte belastingen

De opbouw van de master, afstudeerrichting indirecte belastingen, is als volgt:

 

Vaknaam

Studiepunten

Periode

Capita selecta omzetbelasting

  6

4

European Value Added Tax

  6

1

Formeel belastingrecht

  6

4

Indirecte belastingen en int. handel

  6

5

Inkomstenbelasting winst

  6

1

Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht

  3

4

Omzetbelasting

  6

3

Vennootschapsbelasting

12

2

Scriptie

9

3 t/m 6

Voor deze afstudeerrichting is naast de reguliere inschrijving aan de VU vereist dat ook tijdige inschrijving heeft plaatsgevonden via www.indirecttax.nl. De vakken Capita selecta omzetbelasting en European Valuea Added Tax worden namelijk niet aan de VU, maar aan de Tilburg University, respectievelijk Maastricht University gegeven.

De vakken Capita selecta omzetbelasting, European Value Added Tax en Indirecte belastingen en internationale handel staan open voor contractstudenten. Voor meer informatie en aanmeldingen, klik hier en hier

Voor de opbouw van de master, afstudeerrichting directe belastingen, klik hier.

18