NederlandsEnglish

Scriptie master Fiscaal recht

code  R_ScrFis9
studielast 

9 studiepunten 

coördinator mr. J. Gooijer
doel  De scriptie heeft als leerdoel dat de student laat zien dat hij beschikt over diepgaande kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het fiscaal recht. Voorts dient de student te beschikken over de volgende vaardigheden en attituden:
  • de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het fiscaal recht diepgaande te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen;
  • de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe problemen;
  • de vaardigheid zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusie strekken);
  • de vaardigheid een wetenschappelijk juridisch betoog schriftelijk en mondeling te presenteren;
  • een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied van het fiscaal recht;
  • de vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen leerproces te sturen en te plannen.
werkwijze 

Via een inleidend hoorcollege en individuele begeleiding wordt de student gedurende het proces van het schrijven van de scriptie bijgestaan.

toetsing  Werkstuk.
18