NederlandsEnglish

Master Fiscaal recht

Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is het mogelijk om in één jaar (september tot en met augustus) een volwaardige opleiding tot fiscalist te volgen met de master Fiscaal recht. Deze master is bedoeld voor studenten die zich na een gedegen civielrechtelijke of economische basis verder willen bekwamen in het belastingrecht. De master richt zich vooral op de behandeling en bestudering van fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang zijn. Hierbij worden twee afstudeerrichtingen aangeboden: de afstudeerrichting directe belastingen en de afstudeerrichting indirecte belastingen. De eerste afstudeerrichting richt zich met name op de winstbelastingen, zoals de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en het Europees en internationaal belastingrecht ten aanzien van ondernemingswinsten, terwijl de tweede afstudeerrichting zich vooral richt op de omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen.

De klassieke fiscaal-jurisiche opleidingen richten zich uitsluitend op de fiscale beroepen. De master Fiscaal recht biedt, met een bachelor Rechtsgeleerdheid als vooropleiding, echter de mogelijkheid om naast de fiscale adviespraktijk ook de togaberoepen, zoals de (fiscale) advocatuur en de rechterlijke macht, te bekleden. Tevens bereidt deze opleiding voor op functies als belastinginspecteur en fiscaal adviseur bij (multi)nationale ondernemingen.

18