NederlandsEnglish

Opleidingscommissie

De master Fiscaal recht heeft een opleidingscommissie die de opleidingsdirectie adviseert over alle onderwerpen die met het onderwijs van de master van doen hebben. Hierbij valt te denken aan de vormgeving en inhoud van vakken, de onderwijs- en toetskwaliteit, de opbouw van het rooster, veranderingen in het curriculum en de onderwijsevaluaties. Ook kan de opleidingscommissie reageren op klachten van studenten of eigen ervaringen. De commissie vergadert ten minste vier keer per jaar en bestaat uit twee medewerkers van de fiscale sectie en twee student-leden. Zij worden benoemd door het faculteitsbestuur; de student-leden op voordracht van de Facultaire Studentenraad (FSR). Klik hier voor meer informatie.

Samenstelling

De opleidingscommissie bestaat uit twee medewerkers van de fiscale sectie en twee student-leden:

  • mr. M.C. de Graaf (voorzitter)
  • dr. W.J. Blokland
  • mw. M. Zouggaghi (student-lid)
  • mw. Y. Akouaouach (student-lid)