NederlandsEnglish

Instroomeisen

VU-studenten

  • Rechtsgeleerdheid
    Een student met een afgeronde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt toegelaten tot de master Fiscaal recht, mits binnen het aan dit diploma ten grondslag liggende curriculum ten minste 9 studiepunten zijn besteed aan economie en 6 studiepunten aan (inleiding in het) belastingrecht.
  • Economie
    Een student met een afgeronde bacheloropleiding Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt toegelaten tot de master Fiscaal recht, mits binnen het aan dit diploma ten grondslag liggende curriculum ten minste 9 studiepunten zijn besteed aan het privaatrecht en 6 studiepunten aan (inleiding in het) belastingrecht.

Studenten komend van een andere universiteit

Voor studenten die instromen met een bachelor Rechtsgeleerdheid of een bachelor Economie van andere universiteiten dan de VU te Amsterdam beoordeelt de toelatingscommissie per student over de toelating, waarbij de eis kan worden gesteld dat nog één of meer aanvullende vakken moeten worden gedaan.

HBO-studenten

Studenten met een HBO-rechtendiploma kunnen na het volgen van een zogenoemde schakelprogramma instromen in de master Fiscaal recht. Klik Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscaal recht.

Deadline aanmelden

Het is ook mogelijk in te stromen per 1 februari. In dat geval dient de aanmelding voor de master Fiscaal recht uiterlijk op 1 januari te geschieden.