NederlandsEnglish

Masterclass internationaal en EU-belastingrecht

code R_McIEBel
studielast 6 studiepunten
coördinator prof. mr. F.P.G. Pötgens
periode 5+6
doel Het doel van dit keuzevak is excellente en gemotiveerde stu­den­ten verdieping te bieden bovenop het vak Internationaal en EU-belastingrecht; daarmee wordt de aanwezige kennis en inzicht verdiept. Van de student wordt verwacht dat hij zelfstandig onderzoek doet in de (Engelstalige) literatuur en juridische bronnen en gevonden stukken diepgaand zal kunnen analyseren en interpreteren. Op basis van die stukken kan de student vervolgens een wetenschappelijk juridisch betoog zowel schriftelijk als mondeling presenteren. Hij kan daarin een kritische houding aannemen ten aanzien van onder­zoek op het gebied van het internationale en EU-belasting­recht.
inhoud

Tijdens dit vak zullen tijdens bijeenkomsten een vijftal capita selecta van het internationale en EU-belastingrecht worden be­han­deld. Voorts wordt een verdragsonderhandelingsspel gehouden.

literatuur

De te onderzoeken literatuur en juridische bronnen worden via de studiewijzer en Canvas bekendgemaakt.

selectie

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen dient u te zijn geselecteerd. Daartoe dient u te solliciteren middels een motivatiebrief, CV, cijferlijst(en) van voorgaande universitaire opleiding(en) en een overzicht van de cijfers behaald tijdens de master Fiscaal recht. Daarnaast zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

toetsing Voorbereidingsopdrachten voor vier van de zes bijeenkomsten, een opinie (inclusief de presentatie en verdediging daarvan) en participatie tijdens de bijeenkomsten.