NederlandsEnglish

Loonheffingen

code R_LoonH
studielast 3 studiepunten
coördinator mr. A.L. Mertens
periode 4
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de loonheffingen (de relevante bepalingen van de Wet IB 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 en de socialeverzekeringswetgeving). Studenten verkrijgen inzicht in de samenhang tussen de verschillende loonheffingen. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe cases.
inhoud In dit vak staan de loonheffingen centraal. Aandacht wordt besteed aan de Wet op de loonbelasting 1964 en de relatie met de sociale verzekeringen. In het bijzonder komen aan bod de begrippen dienstbetrekking, loon en inhoudingsplichtige. Tevens wordt ingegaan op de werkkostenregelingen en de positie van dga’s.
werkwijze Gecombineerde hoor-/werkcolleges.
literatuur

A.L. Mertens, Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de loonbelasting, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018.

toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.