NederlandsEnglish

Internationaal belastingrecht

code R_Intbel
studielast 9 studiepunten
coördinator prof. mr. F.P.G. Pötgens
periode 4+5
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het internationale belastingrecht, waarbij de nadruk ligt op de belastingheffing van grensoverschrijdende inkomsten, winsten en vermogens. Daarbij verkrijgt de student inzicht in de samenhang met de inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn (Engelstalige) literatuur en juridische bronnen op het gebied van het internationale belastingrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van het internationale belastingrecht toe te passen in complexe casus.
inhoud De nadruk van de stof ligt op de werking en toepassing van bilaterale belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten in de vennootschapsbelasting en transfer pricing. Ook zal worden ingegaan op de effectuering van buitenlandse belastingplicht in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in verdragssituaties.
werkwijze Gedurende veertien weken vinden er wekelijks gecombineerde hoor- en werkcolleges plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt van de studenten een actieve participatie verwacht. Daarenboven wordt additionele facultatieve werkgroepen georganiseerd, waarin een aantal leerstukken nader wordt uitgediept aan de hand van, onder meer, oude tentamenopgaven.
literatuur
  • C. van Raad, G.T.W. Janssen & F.P.G. Pötgens, Studenteneditie 2018-2019, Cursus Be­las­ting­recht (Internationaal Be­las­ting­recht), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
  • C. van Raad, Teksten Internationaal belastingrecht (editie 2019/2020), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
  • F.P.G. Pötgens, P.A. Spijker & T.M. Vergouwen, Casuïstiek internationaal belastingrecht, Den Haag: Boom juridisch 2018.
toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.

Klik hier voor het boek 'Casuïstiek inter­na­tio­naal be­las­ting­recht'