NederlandsEnglish

mr. drs. B.B. de Mik

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail b.b.de.mik@vu.nl
telefoon (020) 598 3111
cv

Bas de Mik studeerde internationaal publiekrecht en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam alvorens te gaan werken bij ABN AMRO Bank. Bij deze bank begon hij als investment banker en werkte onder meer op het terrein van gestructureerde financiële transacties, voordat hij de overstap maakte naar de afdeling fiscale zaken. Tot november 2009 was hij plaatsvervangend directeur belastingzaken en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer van de internationale belastingpositie van de bank. Sinds 2010 werkt hij als onafhankelijk adviseur. Hij heeft affiniteit met grensoverschrijdende belastingheffing, verrekenprijzen­problematiek, financiële verslaglegging van belastingposities, internationale gegevensuitwisseling en belastingheffing van complexe financiële instrumenten.
Bas de Mik is lid van het Business and Industry Advisory Committe on Tax van de OECD.

publicaties
  • B.B. de Mik, "Transfer Pricing as Frankenstein's monster", in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 143-153. Klik hier
  • B.B. de Mik,  "Verbonden met de overheid - neveneffecten van de financiële crisis", WFR 2010/6868, pp. 978-983. Klik hier
  • Antonio Russo & Bas de Mik, "The Arm’s Length Principle: Tax and Accounting Perspectives", BNA Tax Planning International Transfer Pricing, September 2009, pp 2-11
  • Chris Faiferlick & Bas de Mik "Turmoil in the Financial Markets: Impact on Transfer Pricing", BNA Tax Management Transfer Pricing Report, March 2009, pp 871-878
  • Chris Faiferlick, Irina Diakonova & Bas de Mik, "VAT: Colletaral consequences of intercompany services in the European Union", BNA Tax Management Transfer Pricing Report, August 2006, pp 278-283
  • Chris Faiferlick & Bas de Mik, "Allocation of Capital: Application OECD Guidance for Attribution of Profit to Bank Branches", BNA Tax Management Transfer Pricing Report, March 2006, pp 923-932
Mr. drs. B.B. de Mik
18