NederlandsEnglish

mr. L.J.A. Pieterse

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail l.j.a.pieterse@vu.nl
telefoon (020) 598 3112
onderwijs

- Methoden van belastingwetenschap en grondslagen belastingrecht
- Scriptiebegeleiding

cv

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde, in de jaren negentig van de vorige eeuw, onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jaren­lang in de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (2003-2010), verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij actief als redacteur van een fiscale encyclopedie en van de serie Fiscaal Actueel, vaste medewerker van ver­schil­len­de fiscale vakbladen, examinator bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het bestuur van de stichting die de prof. dr. D. Brüll-prijs in het leven heeft geroepen. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar ver­schil­len­de fiscale ver­schijn­selen, waaronder die op het terrein van het belasting­pro­ces­recht. Voor studenten schreef hij Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, een uitgave die in 2017 een tweede, herziene druk beleefde (klik hier). In 2018 ontving hij voor zijn oeuvre de prestigieuze Jaap van den Berge-Literatuurprijs.

publicaties
 • L.J.A. Pieterse, 'Belasingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 147, 2018, p. 8627-8630
 • L.J.A. Pieterse, 'Over promoveren gesproken', WFR 2018/71, p. 493-501. Klik hier
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2018. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 146, 2018, p. 8560-8563
 • L.J.A. Pieterse, 'Eerbetoon en vriendenbundel' (Opinie), NTFR 2018/463, p. 1-6
 • L.J.A. Pieterse en J.W. van den Berge, Mr. J. Verburg (1924-2017). Een gedenkschrift, Deventer: Wolters Kluwer 2018
 • L.J.A. Pieterse, 'Over de 'uitknipbaarheid' van fiscale publicaties', in: M.W.C. Feteris e.a. (red.), Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 211-217
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 145, 2017, p. 8492-8496
 • L.J.A. Pieterse, 'Een bijzonder cassatievoorschrift in belastingzaken. Enige observaties over oorsprong en betekenis van de term 'punten van ondergeschikte aard'', MBB 2017/11, p. 375-380
 • L.J.A. Pieterse, 'In memoriam mr. J. Verburg (1924-2017)', FED 2017/137, p. 3-9
 • L.J.A. Pieterse, 'Het technolease drama', WFR 2017/205, p. 1285-1289
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2017/1911, afl. 35, p. 2584-2593. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Uitermate professorabel. Omtrent de benoeming van H.J. Doedens (1915-2004)', in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 295-307
 • L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg, 'Het fiscaal auteurschap van Paul van Amersfoort; enige beschouwingen over een taalvirtuoos', in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 285-293
 • L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg, 'Voorwoord', in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. V-XII
 • L.J.A. Pieterse, 'Grenswerkers in Europa', WFR 2017/186, p. 1178-1184
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 144, 2017, p. 8423-8427
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2017/2018, Den Haag: Boom juridisch 2017
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, tweede, herziene druk, Den Haag: Boom juridisch 2017
 • L.J.A. Pieterse, 'Efficiëntie geschiloplossing in belastingzaken', WFR 2017/155, p. 954-958
 • L.J.A. Pieterse, 'Btw in de USA?', WFR 2017/128, p. 811-814
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 143, 2017, p. 8355-8358
 • L.J.A. Pieterse en J. Gooijer, 'Verplaatsing van een onderneming (deel 1); lijnen in de rechtspraak', NTFR-B 2017/20, p. 1-6
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: Menko Bosma, Bart Jan van Ettekoven e.a. (red.), De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017), WFR 2017/123, p. 781-786
 • L.J.A. Pieterse, 'Rondom Brüll', WFR 2017/118, p. 743-751
 • L.J.A. Pieterse en R.O. IJsselmuiden, Geruisloze terugkeer uit de bv (Fed fiscale brochures), derde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017
 • L.J.A. Pieterse, 'Zicht op kwaliteit van fiscale publica­ties' (Opi­nie), NTFR 2017/773, p. 1-5. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, derde, herziene druk, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 231-252
 • R.H. Happé, L.F. van Kalmthout, M.R.T. Pauwels, L.J.A. Pieterse en M.A. Schreinemachers, Algemeen fiscaal bestuursrecht, vijfde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 142, 2017, p. 8291-8294
 • L.J.A. Pieterse, Over H.J. Doedens (1915-2004). Een intrigerende fiscalist. Opstel aangeboden aan mr. C. Schaap, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Klik hier of hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: S.M.H. Dusarduijn, F.J. Elsweier en J.L.M. Gribnau (red.), Van der Geld-bundel, Tilburg: Tilburg University 2016), WFR 2017/36, p. 209-217
 • L.J.A. Pieterse, 'Het verschijnsel overzichtsarrest; een oriëntatie', FED 2017/1, p. 4-12
 • Klik hier voor eerdere publicaties
Mr. L.J.A. Pieterse
18