NederlandsEnglish

mr. J. Gooijer

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail j.gooijer@vu.nl
telefoon (020) 598 3278
onderwijs

- Belastingheffing van de dga
- EU-belastingrecht
- Methoden van belastingwetenschap en grondslagen belastingrecht
- Scriptiecoördinator

cv Jan Gooijer (1973) studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1 januari 1997 tot 1 september 2012 was hij als belastingadviseur werkzaam bij PwC. Hij adviseerde Nederlandse (beursgenoteerde) ondernemingen op het terrein van de Nederlandse vennootschapsbelasting en het internationaal en Europees belastingrecht. Zijn werk­zaam­heden als belastingadviseur lagen met name op het gebied van ondernemingsfinanciering, de fiscale behandeling van in­tel­lec­tueel eigendom en de gevolgen van (grens­over­schrij­den­de) fusies, overnames en herstructureringen.
Vanaf 1 september 2012 is Gooijer als docent/onderzoeker verbonden aan de VU. Op 17 september 2019 is hij gepromoveerd op het proefschrift getitels 'Tax Treaty Residence of Entities'.
Gooijer is medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
publicaties
 • J. Gooijer & L.J.A. Pieterse, 'Verplaatsing van een onderneming (deel 1); lijnen in de rechtspraak', NTFR-B 2017/20, p. 1-6
 • J. Gooijer, 'Analoge toepasing van de contractenrechtelijke goede trouw bij de uitleg van belastingverdragen', in: C. Maas & L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavinck-bundel), Deventer: Kluwer 2016, p. 115-126
 • J. Gooijer, 'Naar een academisch geschoolde fiscaal-juridische datacruncher?' (Opinie), NTFR 2016/2300
 • J. Gooijer, 'Incidenteel fiscaal voordeel en terugwerkende kracht', NTFR Beschouwingen 2015/24
 • J. Gooijer, "De BEPS-voorstellen en de invulling van belastingsoevereiniteit" (Opinie), NTFR 2015/1672 
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Den Haag 9 oktober 2014, nr. 14/166, NTFR 2015/1110
 • J. Gooijer, aantekening bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 januari 2015, nr.13/01216 en nr.13/01224, NTFR 2015/984
 • J. Gooijer, aantekening bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 januari 2015, nr.13/00892 en nr.13/00893, NTFR 2015/768
 • Bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2015
 • J. Gooijer, 'Vestiging van (tussen)houdstervennootschappen in Nederland: substancevoorwaarden in belastingverdragen?', MBB 2015, p. 39-49. Klik hier
 • J. Gooijer, "Vestiging van (tussen) houdstervennootschappen in Nederland: substancevoorwaarden in belastingverdragen?", in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Kluwer, Deventer 2014, p. 21-38
 • J. Gooijer, aantekening bij Hoge Raad 23 mei 2014, nr.13/02237, NTFR 2014/1732
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Den Haag 26 februari 2014, nr.13/00637, NTFR 2014/1440
 • J.W. Bellingwout & J. Gooijer, ''Zonder de innovatiebox waren wij allang uit Nederland vertrokken!'' (Opinie), NTFR 20014/1642, p. 1-3. Klik hier
 • Jan Gooijer, 'Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposals?', Intertax, Volume 42 (2014), Issue 4, p. 402-417. Klik hier
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Gelderland 14 januari 2014, nr.13/00730, NTFR 2014/880
 • J. Gooijer, aantekening bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 augustus 2013, nr.12/04800, NTFR 2014/703
 • J. Gooijer, 'Beneficial owner': eindelijk duidelijkheid?, MBB 2013/171 (peer reviewed). Klik hier
 • G.F. Boulogne & J. Gooijer, Merger Directive: Conceptual Clarity of the Term "Branch of Activity" Needed, European Taxation, No. 5/2013, p. 243-248. Klik hier
 • J. Gooijer, Rente-imputatie bij onzakelijke leningen: duiding van HR 15 maart 2013,  NTFR 2013/638, NTFR Artikelen 2013/7, p. 1-3. Klik hier
 • G.F. Boulogne & J. Gooijer, De Hoge Raad zet een boom op over de eis 'tak van bedrijvigheid', FTV april 2013, 19, p. 5-10. Klik hier
 • Stef van Weeghel & Jan Gooijer, The 2010 OECD MC Amendments and the Revised TP Guidelines: An Overview, The 2010 OECD Updates, Series on International Taxation, Vol. 38, Wolters Kluwer, 2010
 • Co-auteur “The determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States”, redactie Dieter Endres, Kluwer Law International, 2007
 • J. Gooijer, Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering, WFR 2006/1203
 • J. Gooijer, Een aanzet tot aanpassing van het verbondenheidscriterium in de vennootschapsbelasting, WFR 2006/560
 • J. Gooijer en C.A.T. Peters, De reikwijdte van het kapitaalverkeer met derde landen, in “Alle wegen leiden naar Brussel”, jubileumbundel uitgegeven door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Reed Business Information BV, Amsterdam
 • J. Gooijer en C.A.T. Peters, The free movement of capital and third countries: some observations, European Taxation 2005, no. 11, blz. 475
 • J. Gooijer, Een deelneming in zwaar weer: enige fiscale aspecten, TFO 2004/15.
 • J. Gooijer, De Europese NV in de Nederlandse vennootschapsbelasting, WFR 2003/1273
 • J. Gooijer en S.R. Pancham, Earn out en balansgaranties in de vennootschapsbelasting, Onderneming en Financiering, no. 56, juni 2003
 • J. Gooijer en M.B.J.M. Tuyp, Fiscale eenheid met in het buitenland gevestigde lichamen, TFO 2002/102
 • J. Gooijer en R.P.W.C.M. Brandsma, Fiscale eenheid en de samenloop met juridische fusies en splitsingen, TFO 2002/81
 • J.Gooijer en R.P.W.C.M. Brandsma, Het veegwetinstituut heeft een nieuwe bezem nodig: hybride leningen in de vennootschapsbelasting, WFR 2002/1661.
 • J.Gooijer, R.P.W.C.M. Brandsma en M.B.J.M. Tuyp, Enige capita selecta inzake de fiscale behandeling van hybride leningen, WFR 2002/867
 • J. Gooijer en M.B.J.M. Tuyp, Het nieuwe verdrag met België: gevolgen voor de Nederbelg, Vermogende Particulieren, februari 2002
 • J. Gooijer, onderdelen art. 10a, 10b, en 10d Wet op de Vpb, Fiscaal Commentaar vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 2005
 • Auteur Vastgoedmarkt Almanak Fiscaal, jaargangen 1999/2000/2001, onderdeel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

 

Mr. J. Gooijer
18