NederlandsEnglish

dr. W.J. Blokland

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail

w.j.blokland@vu.nl

telefoon (020) 598 3367
onderwijs Omzetbelasting
cv

Wouter Blokland studeerde fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universität Wien in Oostenrijk. Op 16 december 2016 is hij gepromoveerd op het proefschrift getiteld 'Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering'. Zijn promotoren waren prof. mr. M.E. van Hilten en prof. mr. F.P.G. Pötgens. Thans is hij universitair docent aan de VU en in die hoedanigheid coördinator van het vak Omzetbelasting in de master Fiscaal recht. Daarnaast publiceert hij geregeld in de fiscale literatuur. Buiten de VU is Wouter Blokland verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, sectie fiscaal, en was hij tussen 2007 en 2017 belastingadviseur bij PwC.

publicaties
 • W.J. Blokland, ‘Het verbod op misbruik: een algemeen beginsel van unierecht dat de EU en de lidstaten tegen de burger beschermt’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2018, p. 80-86
 • Noot bij HR 8 juni 2018, nr. 16/02056, NLF 2018/1311
 • Noot bij HvJ 21 maart 2018, nr. C-533/16, NLF 2018/0758
 • Noot bij HR 24 november 2017, nr. 16/00961, BNB 2018/38
 • Noot bij HR 22 september 2017, nr. 15/04171, BNB 2018/1
 • Noot bij conclusie A-G HvJ over aftrek van btw bij oplichting, NLF 2018/0372
 • W.J. Blokland & E.M. van Kasteren, ‘Het ene pensioen is het andere niet’ in: L.J.A. Pieterse & R. van Scharrenburg (red.), Springende punten (Van Amersfoort-bundel), Deventer: Wolters Kluwer 2017
 • Noot bij HR 1 december 2017, nr. 15/05302, NLF 2017/2917
 • Noot bij HR 13 oktober 2017, nr. 15/05195, NLF 2017/2473
 • W.J. Blokland, noot bij HR 14 april 2017, nr. 15/01901 (ECLI:NL:HR:2017:680), BNB 2017/154
 • W.J. Blokland, 'Het economische karakter van het houden van aandelen in de btw', NTFR-B 2017/22 (HvJ EU 12 januari 2017, nr. C-028/16)
 • W.J. Blokland, 'Kwalifcatie huurovereenkomst met koopoptie voor toepassing van btw', NLF 2017/1479
 • W.J. Blokland, 'Btw-behandeling beheerkosten DC- en DB-regelingen', NLF 2017/0540
 • W.J. Blokland, 'Geen aftrek van voorbelasting op succesfee', NLF 2017/0374
 • W.J. Blokland, 'Een concernfinancieringsregime voor de omzetbelasting', MBB 2014/12. Klik hier
 • W.J. Blokland, Noot bij HvJ EU 13 juni 2013, nr. C-62/12 (LJN: CA4061), FED Fiscaal Weekblad 2014/4. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Een bijdrage van de omzetbelasting aan het vestigingsklimaat: een optie voor belastingheffing van financiële diensten in concernverhoudingen', in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 23-33. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Nieuwe btw-regeling privégebruik auto van de zaak', WFR 2011/6926, p. 1375-1383. Klik hier
 • W.J. Blokland, Noot bij HR 25 maart 2011, nr. 43.945bis (LJN: BP8968), FED Fiscaal Weekblad 2011/67. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Taxing Employee Benefits in Kind under EU VAT', International VAT Monitor 2011, p. 98-104. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'De btw-gevolgen van betalen met toeslag', WFR 2011/6898, p. 367-374. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'De toekomst van de btw', in: A. Hofkamp (red.), Herziening belastingstelsel. Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts? (NOB-congres 2 juni 2010), Edam: Orange House 2010, p. 55-59. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Over neutraliteit, fraude en eenvoud in de Europese btw', WFR 2010/561. Klik hier
 • W.J. Blokland & J.P. Hulshof, 'Financiële verwevenheid, een kwestie van zeggenschap', BTW-brief 2009, nr. 10. Klik hier
Dr. W.J. Blokland
18