NederlandsEnglish

dr. E.B. Pechler

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail e.b.pechler@vu.nl
telefoon (020) 598 3280
onderwijs Scriptiebegeleiding
cv Edward Pechler studeerde fiscaal recht en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie was hij werkzaam bij de belastingkamer van het Gerechtshof in Amsterdam (tot 1999) en bij de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (tot 2009). Hij promoveerde in 1999 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de EUR (diss.: Ombudsvoorzieningen in de fiscaliteit). Hij was tot maart 2015 werkzaam bij het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs (Rotterdam). Zijn fiscale interesses liggen in het bijzonder op het terrein van het formele recht. Hij schreef onder meer de monografie Belastingprocesrecht (2003; 2e druk 2009) en publiceert geregeld artikelen in fiscale vakbladen. Hij annoteert arresten van met name de (belastingkamer van de) Hoge Raad in onder meer BNB (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak). Hij is redacteur van NDFR (Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht) Formeel belastingrecht (een digitale fiscale encyclopedie) en van TFB (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht). Hij werkt aan een monografie over navordering. Sinds november 2016 is hij in deeltijd werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).
publicaties
  • E.B. Pechler, 'Het Buitengewoon Navorderingsbesluit als uniek historisch fenomeen en als schakel in een keten van regels', in: G.T.K. Meussen en J.J. van den Broek (red.), Formeel en formidabel. Liber amicorum prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen, Den Haag: Sdu 2018, p. 173-183
  • Medewerking van de burgerij aan de aanslagregeling. Opmerkingen over de zetterscolleges en andere commissies, in L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg m.m.v. R.O. IJsselmuiden (red.), Springende punten, Van Amsterfoort-bundel, Deventer, Wolters Kluwer, 2017, p. 273-283
  • Navordering bij kenbare vergissingen. Opmerkingen over de ontwikkeling van een leerstuk, TFR (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht) 2017/4, p. 12-17
  • (met L.J.A. Pieterse) Verwijzing na cassatie in belastingzaken. Een inventarisatie van de regels over de grenzen van de grensstrijd na cassatie en verwijzing, MBB 2015 nr. 5-6 (Themanummer: Een eeuw cassatierechtspraak in belastingzaken), p. 177-184. Klik hier
  • Appelleren is riskeren, NTFR-B (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen) 2015/36
  • Enig feit. Een honderdjarig leerstuk, TFB (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht) 2015/8 (Een eeuw cassatie in belastingzaken), p. 113-122
  • Klik hier voor een volledige lijst van publicaties
Dr. E.B. Pechler
18