NederlandsEnglish

mw. mr. S.A. Rienks

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail s.a.rienks@vu.nl
telefoon (020) 598 2002
onderwijs

- Vennoothschapsbelasting
- Internationaal en EU-belastingrecht

cv Saskia Rienks is vanaf 1 september 2017 als docent vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht verbonden aan de Vrije Universiteit. Daarvoor was zij werkzaam in de internationale belastingadviespraktijk van PwC in Amsterdam, New York en Rotterdam. Daar adviseerde zij met name Amerikaanse en Nederlandse (beursgenoteerde) ondernemingen op het terrein van de Nederlandse vennootschapsbelasting en het internationaal en Europees belastingrecht. Haar werkzaamheden lagen met name op het gebied van ondernemingsfinanciering, de fiscale behandeling van intellectueel eigendom en de gevolgen van (grensoverschrijdende) fusies, overnames en herstructureringen. Saskia studeerde Notarieel recht aan de Vrije Universiteit en Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.
publicaties
  • S. Rienks, 'An EU view on the new protocol to the tax treaty between the US and the Netherlands', Intertax. Vol. 32 (2004), no. 11 ; p. 567-577
  • W. van Holthuijsen, S. Rienks, New protocol to boost investment between US and the Netherlands, International tax review, Vol. 15 (2004), no. 6 ; p. 49-51
  • N. Broekhuizen, S. Rienks, ‘New Dutch corporate tax legislation’, Tax planning international review, Vol. 28 (2001), no. 1 ; p. 15-21
  • N. Broekhuizen, S. Rienks, ‘New Dutch corporate tax legislation: part II’, Tax planning international review, Vol. 28 (2001), no. 2 ; p. 12-17
image