NederlandsEnglish

prof. mr. F.P.G. Pötgens

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail f.p.g.potgens@vu.nl
telefoon (020) 598 6295
onderwijs

- Internationaal en EU-belastingrecht
- Masterclass internationaal en EU-belastingrecht
- International Tax Law
- Belastingrecht II

cv Pötgens volgde de studie fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn opleiding heeft hij in het kader van een Erasmus-programma in Leuven gestudeerd. Frank Pötgens vervolgde zijn opleiding in Brussel, waar hij studeerde aan de fiscale hogeschool.
Na afronding van zijn studie in Brussel is Pötgens in Nederland als belastingadviseur gaan werken in de internationale praktijk. Zijn werkzaamheden als belastingadviseur (momenteel bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam) liggen met name op het gebied van financiële transacties en fusies en overnames. Hij heeft deze werkzaamheden gecombineerd met doceren en publiceren. De afgelopen jaren doceerde Pötgens internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aan die universiteit is hij gepromoveerd op de grensoverschrijdende fiscale aspecten van werknemers en hun beloningen (“Income from International Private Employment”).
Hij vervult verder gastdocentschappen aan diverse universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit te Rotterdam (capita selecta Internationaal Belastingrecht) en fungeert regelmatig als spreker op seminars van, onder meer, de PAOB-Belastingwetenschappen (internationale aspecten van de Wet IB 2001 en grensoverschrijdende arbeid), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (Conferentie Loonbelasting; grensoverschrijdende aspecten en pre-advies), de Universiteit van Wenen (conferentie over belastingverdragen; restartikel), de Belgische IFA-Branch (Brussel, 2003, over de status van het OESO-Commetaar), de European American Tax Institute (Amsterdam, 2000, over het OESO Partnership-rapport) en Euroforum (Vennootschapsbelasting 2007; Europeesrechtelijke aspecten van Werken aan Winst, 2006).
publicaties
 • Schumacker-rechtspraak; persoonsgebonden aftrek; doorschuifbeschikking, noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, 16/01423 en 16/01424, ECLI:NL:GHARL:2017:11199, NLFiscaal 2018/300, blz. 16-18
 • F.P.G. Potgens, X v State Secretary for Finance (Fictitious Wage 3), International Tax Law Reports 2017, nr. 6, blz. 125-159 (samen met J.F. Avery Jones)
 • "Wetsvoorstellen goedkeuring Multilateraal Instrument: tijd voor bezinning?", Tax Live (Website), 2017. Klik hier
 • Pro-rata-aftrek hypotheek-rente Spaanse eigen woning, noot bij Hof Den Haag 5 december 2017, 17/00505, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582, NLFiscaal 2018/0152, blz. 44-45
 • "Conserverende aanslag bij emigratie van pensioen- en lijfrentegerechtigde (deels) gesauveerd", NTFR Beschouwingen 2017/50, blz. 19-24
 • Conserverende aanslag; goede verdragstrouw; compartimentering, noot bij HR 24 november 2017, 17/00515, ECLI:NL:HR2017:2985, NLFiscaal 2017/2876, blz. 59-60
 • "Mutual agreement en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2017/46, blz. 20-24
 • "Het regeerakkoord en het vestigingsklimaat", WFR 2017, nr. 7215, blz. 1418-1426
 • Exitheffing voor trust: niet gerechtvaardigde belemmering vrijheid van vestiging, noot bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-646/15 (Panayi Trust), ECLI:EU:C:2017:682, NLFiscaal 2017/2294, blz. 3537
 • "The Report Ways To Tackle Cross-Border Obstacles Facing Individuals Within the EU", EC Tax Review, 2017, nr. 5, blz. 245-256 (samen met T.M. Vergouwen)
 • Tax Treaty Disputes in the Netherlands, in: A Global Analysis of Tax Treaty Disputes, Cambridge Tax Law Series, Cambridge University Press, 2017, blz. 524-575 (samen met K. van Raad en H. Muste)
 • "Supreme Court Issues Third Ruling on Fictitious Wage and Tax Treaties: Decision of the Netherlands Supreme Court of 18 November 2016, BNB 2017/34", European Taxation 2017, nr. 8, blz. 361-366 (samen met T.M. Vergouwen)
 • Verdrag Nederland-België; 183-dagenregeling; fictiefloonregeling, noot bij HR 14 juni 2017, nr. 16/03578, ECLI:NL:HR:2017:1326, NLFiscaal 2017/1773, blz. 67-69
 • Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw; compartimentering, noot bij HR 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:ML:HR:2017:1324, NLFiscaal 2017/1772, blz. 61-63
 • Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw, noot bij conclusie A-G 8 juni 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:PHR:2017:417, NLFiscaal 2017/1771, blz. 57-59
 • "The Transfer Pricing Law Review-The Netherlands", Hoofdstuk 11, blz. 110-119 (samen met B.B. de Mik)
 • "Nederland en het MLI: de spanning stijgt?", WFR 2017, nr. 7201, blz. 932-933 (column)
 • Noot bij Concl. A-G 11 mei 2017, 16/03578, ECLI:NL:PHR:2017:374, NLFiscaal 2017/1470, blz. 7-10
 • "Het derde fictiefloonarrest en de goede verdragstrouw", MBB 2017, nr. 6, blz. 227-241 (samen met T.M. Vergouwen)
 • Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Klik hier
 • Chapter 8- Issues Relating to Remuneration of Crews of Ships or Aircraft (Article 15(3) OECD Model), in: Taxation of Shipping and Air Transportation in Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), EC and International Tax Law Series, Volume 15, IBFD, 2017, blz. 149-206 (samen met T.M. Vergouwen)
 • "Lagere insolventie-uitkering grensarbeider; geen strijd met EU-recht", annotatie bij HvJ EU 2 maart 2017, C-496/15 (Eschenbrenner), ECLI:EU:C:2017:152, NLFiscaal 2017/797, blz. 35-37
 • "Het Multilaterale Instrument met zijn vele bilaterale schakeringen", WFR 2017, nr. 7186, blz. 474-488 (samen met D.M. Broekhuijsen)
 • "Fictief loon (3) en belastingverdrag", NTFR-Beschouwingen 2017/14, blz. 13-17
 • "Aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning; antwoord op prejudiciële vragen", annotatie bij HvJ 9 februari 2017, C-283/15 (X), ECLI:EU:C:2017:102, NLFiscaal 2017/432, blz. 31-32
 • "Geen gebruikelijk loon onder Verdrag Nederland-Portugal", annotatie bij HR 18 november 2016, 15/04977, ECLI:NL:HR:2016:2497, NLFiscaal 2016/720 (blz. 45-47)
 • "Fictief loon onder Verdrag Nederland-Portugal, annotatie bij HR 18 november 2016, 15/04982, ECLI:NL:HR:2016:2499, NLFiscaal 2016/721 (blz. 49)
 • "Enkele kanttekeningen bij de door Nederland en Zwitserland gesloten Mutual Agreement inzake FBI's", WFR 2016, nr. 7168, blz. 1447-1454 (samen met W.E.J. Dijkstra en N. Verstreeg)
 • "Behandeling van insolventieuitkeringen aan grensarbeiders", annotatie bij concl. AG HvJ EU, 27 september 2016, C-496/15, ECLI:EU:C:2016:640, NLFiscaal 2016/126 (blz. 47-49)
 • "Independant Professional Diver Residing in the Netherlands Did Not Have a Fixed Base in India", European Taxation 2016, nr. 10. blz. 436-443
 • "Netherlands - Law & Practice 2016", in: Corporate Tax 2016, Global Practice Guides, Chambers and Partners, 2016, blz. 3-12 (samen met P.H. Sleurink en W.E.J. Dijkstra)
 • "Establishment and Substance of Intermediate and Other Holding Companies from an EU Law Perspective", Intertax 2016, nr. 8/9, blz. 608-619 (samen met M.J.E. Straathof)
 • "Netherlands and Switzerland agree on tax treatment vehicles under treaty", MNE Tax (Website), 2016, blz. 1-5 (samen met W. Dijkstra en K. Versteeg)
 • "De fiscale woonplaats van natuurlijke personen: nadere invulling door de Hoge Raad", WFR 2016, nr. 7151, blz. 890-897 (samen met M.C. Corneslisse en Y. Wu)
 • "Recente ontwikkelingen op het terrein van belastingverdragen en grensoverschrijdende arbeid", in: Lezingen JOB Commissie Vaktechniek 2015, Sdu Uitgevers, 2016, blz. 15-22
 • "Eindarrest Sopora: geen systematische en duidelijke overcompensatie", NTFR-Beschouwingen 2016/19, blz. 12-16
 • "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 3, Intertax", 2016, nr. 3, blz. 247-265 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 • "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 2, Intertax", 2016, nr. 2, blz. 163-179 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 • "Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update", MBB 2016, nr. 1, blz. 29-46 (samen met A.J.A. Stevens)
 • "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 1, Intertax", 2016, nr. 1, blz 40-62 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 • "Het vermogenswinstartikel en het element "tijd" onder belastingverdragen", WFR 2015/7117, blz. 1238-1248 (samen met R.A. Bosman)
 • Netherlands - Tax Controversy 2016, Getting the Deal Through (samen met I. Mensing en M. Corneslisse). Klik hier
 • "Sopora: over horizontale discriminatie en overcompensatie", NTFR Beschouwingen 2015/15, blz. 15-20
 • Bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Wolters Kluwer, 2015
 • "Vestiging en substance van (tussen)houdstervennootschappen vanuit EU-rechtelijk perspectief", MBB 2015, nr. 2, blz. 50-64 (samen met M.J.E. Straathof)
 • "Het sluiten van een advance tax ruling met de Nederlandse belastingdienst: ultieme rechtszekerheid?" in: Rechtszekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht (ZIFO-reeks nr. 13), Kluwer, 2014, blz. 36-52
 • "Vestiging en substance vanuit EU-rechtelijk perspectief (samen met M.J.E. Straathof) in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Kluwer, 2014, blz. 65-85
 • "The Impact of Corporate Governance Systems on the Place of Effective Management Concept in Spain, France, the United Kingdom, the Netherlands, Germany and Italy Part 2", European Taxation, 2014, nr. 10, blz. 423-431 (samen met P. van Os, I. Mensing, G. Lasarte, D. Pombo, M. Schiefele, G. Wagner, S. Luder, E. Millner, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, A. Silvestri en L. Lancellotti)
 • "Resultaat uit overige werkzaamheden en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2014/24, blz. 17-21
 • "The Impact of Corporate Governance Systems on the Place of Effective Management Concept in Spain, France, the United Kingdom, the Netherlands, Germany and Italy Part 1", European Taxation, 2014, nr. 9, blz. 374-384 (samen met P. van Os, I. Mensing, G. Lasarte, D. Pombo, M. Schiefele, G. Wagner, S. Luder, E. Millner, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, A. Silvestri en L. Lancellotti)
 • "Cross-Border Short-Term Employment", Bulletin for International Taxation, 2014, nr. 8, blz. 404-414 (samen met K. Dziurzd)
 • "Wijzigingen in de fiscaal gefacilieerde opbouw van pensioen - een overzicht", Tijdschrift voor Financieel Recht 2014, nr. 7/8, blz. 316-318 (samen met C.D. Boon). Klik hier
 • "Een pleidooi voor een mondeling pleidooi", MBB special Hans Hertoghs, 16 april 2014, blz. 1-3. Klik hier
 • "Leiden internationale ontwikkelingen tot een hervorming van de dividendbelasting?" MBB special Jan Kees Bartel 16 april 2014, blz. 1-4. Klik hier
 • "The Relationship between the Netherlands Quasi-Fiscal Tax (Quasi-Payroll Tax) on Excessive Severance Payments and Tax Treaties", European Taxation, 2014, nr. 4, blz. 143-150
 • "Cross-Border Fiscal Unities and Tax Treaties: Nothing New under the Sun?", Intertax 2014, nr. 2, blz. 92-105 (samen met Wiebe Dijkstra)
 • "Van Renneberg naar de Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht", FSVU Magazine, 2013, nr. 3, blz. 20-25
 • "Van een kiezende naar een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige", WFR 2013/7024, blz. 1348-1361
 • "Wet uitstel van betaling exitheffingen; een gemiste kans?" in: Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht (ZIFO-reeks nr. 10) (red. W.J.M. van Veen), Kluwer, 2013, blz. 87-120. Klik hier
 • "FPU-uitkering en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2013/37, blz. 18-23. Klik hier
 • "De grensoverschrijdende fiscale eenheid en belastingverdragen: niets nieuws onder de zon?", WFR 2013/7004, blz. 708-728
 • "Het bestuurdersartikel in belastingverdragen (art. 16 OESO-Modelverdrag); lessen uit het verleden!", in: "Vriendenbundel Henk van Arendonk" (red. A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M. van Sonderen), Sdu, 2013, blz. 285 t/m 299. Klik hier
 • "De 150 km-voorwaarde onder de 30%-regeling en het EU-recht", NTFR Beschouwingen 2013/16, blz. 18-23. Klik hier
 • "De kernwaarden van het fiscale verdragsbeleid", MBB 2013, nr. 2, blz. 84-91. Klik hier
 • "Nadere precisering Schumacker-criteria", NTFR Beschouwingen 2012/36, blz. 24-29. Klik hier
 • "Bundel Europees belastingrecht - directe belastingen 2012/2013, Studenteneditie", Licent Academy, 2012 (redactie en samenstelling, samen met T. Bender en H.T.P.M. van den Hurk)
 • "Bundel Internationaal Belastingrecht 2012/2013, Studenteneditie", Licent Academy, 2012 (redactie en samenstelling, samen met T. Bender en H.T.P.M. van den Hurk)
 • "Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland; inkomsten uit dienstbetrekking", MBB 2012, nr. 7/8, blz. 283-296
 • "De zoektocht van een grensambtenaar naar grensoverschrijdende hypotheekrenteaftrek", Over de Grens 2010, nr. 6, blz. 6-10
 • "Exitheffingen; Quo vadunt?" in: Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6) (red. G.F. Boulogne en L.J.A. Pieterse), Kluwer, 2012, blz. 155-164. Klik hier
 • "Renneberg - De zoektocht van een grensambtenaar naar grensoverschrijdende hypotheekrenteaftrek" in: Vrij verkeer van personen in 60 arresten (red. G.J.C. Essers, A.P. van der Mei en F. van Overmeiren), Kluwer, 2012, blz. 379-387
 • "Objectvrijstelling voor vaste inrichtingen; Much Ado About Nothing?", WFR 2012/6954, blz. 654-668 (samen met prof. mr. J.W. Bellingwout)
 • "De pseudo-eindheffing bij excessieve beloningsbestand­delen en de relatie tot belastingverdragen", MBB, 2012, nr. 4, blz. 146-154. Klik hier
 • "Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 en arbeidsinkomsten", Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO), 2012/119.4, blz. 81-92. Klik hier
 • "Over kernwaarden en belastingverdragen", WFR Special Sjaak Jansen, 15 maart 2012, blz. 52-56. Klik hier
 • Co-auteur van de Cursus Belastingrecht/ Buitenlandse belastingplicht in de Inkomstenbelasting (hoofdstuk 7): 2001/2003/2005/2007/2009/2011/2013/2014/2015 en 2016.
 • Co-auteur van de Cursus Belastingrecht/ Buitenlandse belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (hoofdstuk 3): 2001/2004/2007/2010/2012/2014/2015 en 2016; paragraaf 2.10.3 en 2.10.4 inzake eindafrekening: 2003; paragraaf 2.10.5 inzake de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten en paragraaf 5A.0.2 inzake verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten: 2012/2013/2014/2015 en 2016.
 • Co-auteur van de Cursus Belastingrecht, Internationaal Belastingrecht, paragraaf 3.4.5.B, paragraaf 3.4.5.C en paragraaf 3.4.5.E (2003/2005/2007/2009/2011/2012/2013/2014/2015 en 2016), alsmede paragraaf 3.4.3.B, 3.4.3.C, 3.4.5.A, en 3.4.5.D (2016).
 • Klik hier voor een volledig overzicht.

 

Prof. mr. F.P.G. Pötgens
18