NederlandsEnglish

Fiscaal pensioenrecht

De leerstoel Fiscaal pensioenrecht bestaat vanaf 1 september 2004 en wordt bekleed door prof. mr. Herman M. Kappelle.

Het belang van Fiscaal pensioenrecht
Fiscaliteit en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat het kabinet de arbeidsparticipatie van ouderen wil vergroten door de fiscale faciliteiten voor pensioenregelingen te beperken, stroom het Museumplein vol. Fiscale maatregelen worden gebruikt om maatschappelijk gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Wetgeving wordt steeds omvangrijker en complexer. Een pensioenregeling die niet voldoet aan alle fiscale wet- en regelgeving leidt tot vervelende consequenties. Fiscaal pensioenrecht is dan ook uitgegroeid tot een volwaardig en eigen vakgebied.

Leerdoelen
Studenten die het vak Fiscaal pensioenrecht met succes hebben afgerond, kennen de systematiek en de juridische regels omtrent de fiscale behandeling van pensioenen en overige onderhoudsvoorzieningen zoals lijfrenten, weten waar een pensioenregeling aan moet voldoen teneinde te kwalificeren als een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en weten wat de consequenties zijn als dit niet (meer) het geval is.

VU Law Academy
Binnen het postacademisch onderwijs van de VU Law Academy wordt onder supervisie van prof. mr. H.M. Kappelle de leergang fiscaal pensioenrecht aangeboden.

Intrafaculaire samenwerking
Er bestaat een nauwe intrafacultaire samenwerking met de vakgebieden Pensioenrecht (prof. dr. Erik Lutjens) en Sociaal zekerheidsrecht (prof. mr. Gijs J. Vonk). De vakken Pensioenrecht en Fiscaal pensioenrecht zijn op elkaar afgestemd en sluiten op elkaar aan. Het verdient dan ook aanbeveling om naast het val Fiscaal pensioenrecht ook het vak Pensioenrecht te volgen en zodoende het gehele pensioenterrein te bestrijken.
Deze samenwerkin heeft geresulteerd in het opzetten van het VU Expertisecentrum pensioenrecht (http://www.vuexpertisecentrumpensioenrecht.nl/). Het expertisecentrum is gepositioneerd binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en staat onder leiding van prof. dr. Erik Lutjens. De fiscaalrechtelijke expertise wordt verzorgd vanuit het vakgebied Fiscaal pensioenrecht. De kerndoelen van het VU Expertisecentrum zijn:

  • het verrichten van onderzoek;
  • het geven van adviezen;
  • het doen publiceren;
  • het verzorgen van studiebijeenkomsten.