NederlandsEnglish

mr. L.J.A. Pieterse

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail l.j.a.pieterse@vu.nl
telefoon (020) 598 3112
onderwijs

- Methoden van belastingwetenschap en grondslagen belastingrecht
- Scriptiebegeleiding

cv

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde, in de jaren negentig van de vorige eeuw, onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jaren­lang in de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (2003-2010), verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij actief als redacteur van een fiscale encyclopedie en van de serie Fiscaal Actueel, vaste medewerker van ver­schil­len­de fiscale vakbladen, examinator bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het bestuur van de stichting die de prof. dr. D. Brüll-prijs in het leven heeft geroepen. Pieterse doet onderzoek naar ver­schil­len­de fiscale ver­schijn­selen, waaronder die op het terrein van het belasting­pro­ces­recht. Voor studenten schreef hij Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, een uitgave die in 2018 een derde druk beleefde (klik hier). In 2018 ontving hij voor zijn oeuvre de prestigieuze Jaap van den Berge-Literatuurprijs (klik hier).

publicaties
 • L.J.A. Pieterse, Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2019
 • L.J.A. Pieterse, Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie, Deventer: Wolters Kluwer 2019
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2019. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2019
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 150, 2019, p. 8808-8811
 • L.J.A. Pieterse, 'Voorwoord', in: E.R. Koster, De vergeten Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. V
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 149, 2018, p. 8744-8747
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van 'Voor wie is de erfenis? Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel' onder redactie van Paul de Beer e.a.. Verschenen bij Van Gennep), WPNR 2018/7214, p. 842-846
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2018/1872, afl. 35, p. 2663-2671
 • L.J.A. Pieterse, 'De scriptie: fragmenten uit het archief', in: G.T.K. Meussen en J.J. van den Broek (red.), Formeel & formidabel (Niessen-bundel), Den Haag: Sdu Uitgevers 2018, p. 185-191
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 148, 2018, p. 8690-8693
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van 'Tax Incentives for the Creative Industries' onder redactie van Sigrid Hemels en Kazuko Goto. Verschenen bij Springer 2017), WFR 2018/150, p. 1045-1050
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, vierde druk, Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 245-269
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2018/2019, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, derde druk, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952). Opstel aangeboden aan mr. Th. Groeneveld, Deventer: Wolters Kluwer 2018. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Ontroerend goed. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt, Deventer: Wolters Kluwer 2018), WFR 2018/128, p. 875-881
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 147, 2018, p. 8627-8630
 • L.J.A. Pieterse, 'Over promoveren gesproken', WFR 2018/71, p. 493-501. Klik hier
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2018. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2018
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 146, 2018, p. 8560-8563
 • L.J.A. Pieterse, 'Eerbetoon en vriendenbundel' (Opinie), NTFR 2018/463, p. 1-6
 • L.J.A. Pieterse en J.W. van den Berge, Mr. J. Verburg (1924-2017). Een gedenkschrift, Deventer: Wolters Kluwer 2018
 • Klik hier voor eerdere publicaties
Mr. L.J.A. Pieterse
18