NederlandsEnglish

dr. W.J. Blokland

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail

w.j.blokland@vu.nl

telefoon (020) 598 3367
onderwijs Omzetbelasting
cv

Wouter Blokland studeerde fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universität Wien in Oostenrijk. Hij werkt sinds 2007 bij PricewaterhouseCoopers in de btw-adviespraktijk. Op 16 december 2016 is hij gepromoveerd op het proefschrift getiteld 'Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering'. Zijn promotoren waren prof. mr. M.E. van Hilten en prof. mr. F.P.G. Pötgens.

publicaties
 • W.J. Blokland, noot bij HR 14 april 2017, nr. 15/01901 (ECLI:NL:HR:2017:680), BNB 2017/154
 • W.J. Blokland, 'Het economische karakter van het houden van aandelen in de btw', NTFR-B 2017/22 (HvJ EU 12 januari 2017, nr. C-028/16)
 • W.J. Blokland, 'Kwalifcatie huurovereenkomst met koopoptie voor toepassing van btw', NLF 2017/1479
 • W.J. Blokland, 'Btw-behandeling beheerkosten DC- en DB-regelingen', NLF 2017/0540
 • W.J. Blokland, 'Geen aftrek van voorbelasting op succesfee', NLF 2017/0374
 • W.J. Blokland, 'Een concernfinancieringsregime voor de omzetbelasting', MBB 2014/12. Klik hier
 • W.J. Blokland, Noot bij HvJ EU 13 juni 2013, nr. C-62/12 (LJN: CA4061), FED Fiscaal Weekblad 2014/4. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Een bijdrage van de omzetbelasting aan het vestigingsklimaat: een optie voor belastingheffing van financiële diensten in concernverhoudingen', in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 23-33. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Nieuwe btw-regeling privégebruik auto van de zaak', WFR 2011/6926, p. 1375-1383. Klik hier
 • W.J. Blokland, Noot bij HR 25 maart 2011, nr. 43.945bis (LJN: BP8968), FED Fiscaal Weekblad 2011/67. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Taxing Employee Benefits in Kind under EU VAT', International VAT Monitor 2011, p. 98-104. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'De btw-gevolgen van betalen met toeslag', WFR 2011/6898, p. 367-374. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'De toekomst van de btw', in: A. Hofkamp (red.), Herziening belastingstelsel. Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts? (NOB-congres 2 juni 2010), Edam: Orange House 2010, p. 55-59. Klik hier
 • W.J. Blokland, 'Over neutraliteit, fraude en eenvoud in de Europese btw', WFR 2010/561. Klik hier
 • W.J. Blokland & J.P. Hulshof, 'Financiële verwevenheid, een kwestie van zeggenschap', BTW-brief 2009, nr. 10. Klik hier
Dr. W.J. Blokland
18